Norge

Depresjon koster Norge mest

Depresjon stjeler flere yrkesaktive år enn noen annen sykdom, ifølge Folkehelseinstituttet. Nå etterlyser divisjonsdirektør Arne Holte en plan slik at angst og depresjon fanges opp like enkelt som høyt blodtrykk.

Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Vibeke Tharaldsen (36) gikk inn i en kraftig depresjon etter en fødsel. Hun forteller sin historie i dagens Aftenposten. Foto: DAG W. GRUNDSETH

 • June Westerveld

NETTPRAT TIRSDAG KL. 14 — Spør Folkehelsas Arne Holte om depresjon og angst Pasientenes egne historier: Han mener angst og depresjon er Norges nye folkesykdom. Verdens helseorganisasjon (WHO) har alt slått alarm, og pekt på at depresjon er den enkeltdiagnosen som forårsaker flest tapte friske leveår i den vestlige delen av verden.

– Psykiske lidelser er landets dyreste sykdomsgruppe og koster mer enn alle andre enkeltsykdommer. Det er særlig depresjon som koster samfunnet mye. Sammen med angst og alkoholmisbruk er det den hyppigste av alle psykiske lidelser. Den debuterer tidlig, fører gjerne til langvarig sykefravær, og tilbakefall er vanlig. Men depresjon kunne i mange tilfeller vært forebygget, og vi kan behandle det ganske effektivt, sier Holte.

Halve befolkningen.

Han legger nå frem rapporten «Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv». For første gang har Folkehelseinstituttet samlet all tilgjengelig forskning i Norge om vår psykiske helse.

Statusrapporten beskriver hvor vanlig psykiske lidelser er, og hvilke konsekvenser det har for det norske samfunnet:

 • Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet.
 • Angst, depresjon og alkoholmisbruk er vanligst.
 • Psykiske lidelser er hovedårsak til rundt en tredjedel av alle uføreytelser, det vil si til rundt 100.000 personer.

– Det er ingen enkeltfaktor som kan forklare at mange får en depresjon. Det er veldig mange risikofaktorer, og hver og en av dem har en liten virkning. Men det er når de hoper seg opp, at risikoen øker, sier Holte.

Norge er på ny kåret til verdens beste land å bo i. Hvorfor er depresjon likevel en folkesykdom her?

– Det er ikke mer depresjon i Norge enn i andre land. Men i Norge har vi nok mer oppmerksomhet rundt disse problemene, og større aksept for det. Vi er kanskje kommet litt lenger i å anerkjenne og akseptere depresjon som en folkesykdom, slik også WHO har gjort. Dessuten er livskvalitet, opplevelse av glede og tilfredshet en dimensjon som er relativt uavhengig av rikdom, så fremt man ikke bor i et av verdens fattigste land, sier Holte.

I dag er de som får innvilget uføretrygd på grunn av psykisk lidelse i gjennomsnitt ni år yngre enn de som blir uføretrygdet på grunn av somatiske sykdommer.

– Debutalderen for depresjon synker. Det betyr at dette blir dyrere og dyrere, sier Holte.

Koster milliarder.

De siste ti årene er det brukt 20–30 milliarder kroner på å bedre det psykiske helsevesenet, gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse. Ifølge Holte har det vært rettet spesielt mot barn og unge og de alvorligste psykiske lidelsene. Men for folkehelsen har opptrappingsplanen hatt liten effekt, mener han.

– I dag må vi også trekke inn andre perspektiver. Planen hadde ingen mål om forebygging, folkehelse og samfunnsøkonomi. Når vi nå skal se på satsingen videre, må vi kunne lage forebyggingsmål, folkehelsemål og samfunnsøkonomiske mål også for psykisk helse. Akkurat som vi skal få ned blodtrykksnivået i befolkningen, må vi få ned depresjonsnivået. Det vil gi færre depresjoner, sier Holte.

Han har regnet ut at psykisk lidelse koster det norske samfunnet mellom 60 og 70 milliarder kroner årlig. Dette anslaget bygger på beregninger som den britiske regjeringen gjorde for flere år siden, og som er tilpasset norske forhold. Den største posten er tapt arbeidsfortjeneste, deretter trygdeutgifter.

Han peker på at det finnes mange måter å forebygge og behandle depresjon. Å vite hvilke signaler man skal være på vakt mot og når man bør søke hjelp, er én viktig måte.

 1. Les også

  Mistet kontrollen

 2. Les også

  Lever med sykdommen

 3. Les også

  Vil hjelpe andre

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. VITEN

  Sykdommene som stjeler flest friske leveår

 2. KRONIKK

  Psykiske helseplager og selvmord: Regnskapet fremstår som «fake news»

 3. SPREK

  Kun tre av ti voksne nordmenn er aktive nok: – Det er blitt et folkehelseproblem

 4. DEBATT

  Kort sagt, fredag 5. januar

 5. KOMMENTAR

  Frykten som skaper tabuet: At depresjon er et tegn på svakhet | Hadia Tajik

 6. DEBATT

  Nå kan en app behandle fobier | Aksel Inge Sinding og Michelle Jensen