Mange i Bærum har en sykehushistorie

Naboene Henning Bongard og John Kåre Råke har begge «ramlet ut av ventelistene» ved Bærum-sykehuset som nå er under politietterforskning for triksing med datoer.

Naboene Henning Bongard og John Kåre Råke fra Blommenholm har begge «ramlet ut av ventelistene» ved Sykehuset Asker og Bærum. Sykehuset er under politietterforskning for triksing med ventelistedatoer og mangelfull informasjon.

I april i fjor fikk John Kåre Råke (47) fra Blommenholm i Bærum konstatert nyrestein ved Sykehuset Asker og Bærum (SAB).

— Etter en stund fikk jeg et brev hvor det sto at «overlegen har sett på saken, du vil bli kontaktet når vi har kapasitet», sier han.

Brevet opplyste hverken om tidsfrist for behandling eller om retten til behandling på andre sykehus hvis tidsfristen brytes. Siden hørte ikke Råke noe mer fra sykehuset.

SAB har de siste dagene vært omtalt på grunn av mistanker om triksing med tidsfrister for innkallelse og behandling av pasienter. Mandag ble de politianmeldt av Helsetilsynet. I Aftenposten i går sa fylkeslegen i Oslo og Akershus, Petter Schou, at endringene med datoer er så omfattende at de ikke kan skyldes «tilfeldige feil».

De siste dagene har fylkeslegen mottatt en rekke henvendelser fra pasienter ved sykehuset som forteller sine historier om for sen innkallelse og dårlig behandling.

Fastlege Astrid Boon Mundal ved Sandvika legesenter, forteller at Råke ikke er den eneste av hennes pasienter som ikke har fått innkalling fra SAB i tide.

Blant kollegaene på legesenteret blir datotriksingen som VG omtalte fredag diskutert.

— Vi har sett at dette kan ha forekommet med våre pasienter, sier Mundal.

Flere ganger årlig må fastlegen purre på bærumssykehuset på grunn av innkallelser forsinket med opptil to måneder.

- Halvt år på overtid

På volleyballtrening mandag kveld kom Råke i prat med nabo Henning Bongard, som kunne fortelle en nesten identisk historie om hvordan han på mystisk vis «ramlet ut av ventelistene» hos SAB.

I mai i fjor fikk han påvist celleforandring i spiserøret ved en undersøkelse på sykehuset.

— Jeg fikk muntlig beskjed om at jeg skulle tilbake på ny kontroll før sommerferien, men den innkallelsen kom aldri.

I stedet måtte han selv purre på sykehuset i juli.

— Etter fjerde forsøk fikk jeg tak i noen på telefon som kunne fortelle meg at det ikke var noe alvorlig. Når du hører «celleforandring» tenker du jo kreft. Jeg var livredd.

I et brev datert 7. juli fikk han beskjed om at det ville bli tatt vevsprøve av spiserøret ved ny kontroll i begynnelsen av september. Men heller ikke denne gangen sendte SAB noen innkallelse.

Bongard måtte purre via fastlegen. Den 14. januar fikk han timen han var blitt lovet at skulle finne sted før sommerferien.

— Jeg trodde at jeg skulle være ferdig med dette før sommeren i fjor. Vi er et halvt år på overtid, sier Bongard, som har fått beskjed om å stå på medisinene. Han har ikke endelig fått avkreftet at celleforandringen skyldes kreft.

Fem måneder i smerte

SAB har selv opprettet en pasienttelefon hvor de nå oppfordrer pasienter og pårørende til å ta kontakt dersom de har spørsmål om manglende oppfølging. I løpet av mandag og i går har det ifølge informasjonsrådgiver Simen Narjord vært 15 henvendelser.

— Noen er sinte, noen er skuffet og mange er nysgjerrige. Når de ringer, blir saken deres sjekket opp, og så blir de innkalt til oppfølgende behandling hvis vi ser at det er behov for det.

Narud har ikke oversikt over hvor mange av dem som har ringt inn som har hatt krav på umiddelbar oppfølging fordi de i utgangspunktet har fått manglende oppfølging.

Råke ble gående i over fem måneder med nyrestein. Ukentlig var anfallene så sterke at han måtte ta medisiner.

Nyrestein skal etter det Aftenposten får opplyst, rutinemessig kontrolleres 14 dager etter at det blir påvist første gang.

I september var smertene blitt så sterke at Råke kontaktet fastlegen sin på nytt.

Fastlegen purret på SAB, som tryllet frem en time på dagen.

— Legen beklaget veldig og sa at det var feil at jeg ikke hadde fått innkalling siden jeg allerede hadde fått konstatert nyrestein.

Sterke smerter

På nytt ble Råke lovet innkalling, denne gangen til operasjon. Etter to uker i sterke smerter uten en lyd fra sykehuset, fikk han nok. Han ringte pasientkoordinatoren ved SAB, som ordnet operasjonstid pr. telefon. Først 10. oktober ble nyresteinen operert.

— Et sykehus er jo noe man skal høre fra. Jeg tror at mange bare går og venter. Det å ringe opp et sykehus og selv ordne time tror jeg ikke alle vil gjøre, sier han.

— Man skal ikke bli overlatt til seg selv over sommerferien, sier fastlege Mundal, som uttaler seg på generelt grunnlag.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har etter avsløringen ved SAB beordret full gjennomgang av rutinene ved alle landets helseforetak.

De fire helseregionene har nå utformet et felles brev og en spørreundersøkelse til alle helseforetakene, for å få oversikt over hvordan de håndhever rutiner om blant annet tidsfrister.

Aftenposten var i går i kontakt med alle de fire helseregionene. De sier de foreløpig ikke har noen indikasjoner på at noe lignende har skjedd ved noen av deres foretak.

— Det ser ut som et slags organisert system for glemming, sier Henning Bongard.

SAB vil ikke kommentere historiene fra Bærum.

— Vi kan hverken kommentere generelle sider av saken eller enkeltpasienter som knytter seg til saken, sier kommunikasjonsrådgiver ved Vestre Viken Helseforetak, Jo Heldaas.