Saksøkes for arv etter død lege

Barna til den avdøde legen (64) går til sivilt søksmål for at enken ikke skal få arven etter sin mann.

Den 55 år gamle enken ble i slutten av november dømt til ett års fengsel for medvirkning til selvdrap etter at hun hjalp sin mann å sette en overdose heroin. Halve dommen ble gjort betinget, slik at kvinnen bare må sone seks måneder i fengsel.

Nordre Vestfold tingrett bestemte også at kvinnen heller ikke mister arveretten etter legen eller retten til å sitte i uskiftet bo. Hun slapp også å betale erstatning til Gundersens barn fra et tidligere ekteskap.

Disse tre barna går nå til sivilt søksmål mot kvinnen. Advokat Fridtjof Feydt, som representerer barna, sier at de reagerte kraftig på dommen.

— Det strider mot den alminnelige rettsfølelse at man skal arve en person man satte en dødelig heroindose på, sier Feydt til VG Nett.

Han opplyser at han vil sende stevningen før helgen.

— Vi vil kreve at hun skal fradømmes arv og forsikring, samt at hun må betale erstatning, sier Feydt, som understreker at de går til sak uavhengig av en eventuell anke i straffesaken mot enken.