Norge

Færre mindreårige asylsøkere

Det kom 60 prosent færre mindreårige asylsøkere i januar 2010 enn i januar 2009.

Det kommer færre mindreårige asylsøkere til Norge. Det kan ha sammenheng med innstramninger i norsk asylpolitikk. FOTO: Ørn E. Borgen
  • Jon Robin Halle

Nedgangen er større for mindreårige asylsøkere enn for voksne, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI). I januar kom det 71 mindreårige asylsøkere til Norge, noe som er en nedgang på 60 prosent i forhold til januar 2009.

— Vanskelig å si hvorfor

Bente Engesland, kommunikasjonsdirektør i UDI, svarer følgende på spørsmålet om hva nedgangen skyldes:

- Vi har grunn til å tro at det har sammenheng med at regjeringen har strammet inn asylpolitikken. Mange asylsøkere oppholder seg i andre land i Europa før de kommer hit, og har nok oppfattet signalene om at de må ha begrunnet behov for beskyttelse for å få opphold i Norge.

I september 2008 strammet regjeringen inn asylpolitikken på flere punkter. I forbindelse med at regjeringen ble gjenvalgt høsten 2009, ble det varslet ytterligere innstramninger i Soria Moria II-erklæringen.

Engesland sier at fallet i antall mindreårige asylsøkere er del av en generell tendens.

- I januar kom det 800 asylsøkere. Det er det laveste tallet på to år, sier Engesland

Må dra når de blir 18

Sylo Taraku, konstituert generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), syns også det er vanskelig å svare konkret på hvorfor det blir færre mindreårige asylsøkere. Men han trekker frem et par faktorer han tror kan spille inn.

- Dublin-forordningen, som innebærer at asylsøkere må søke asyl i det Schengen-landet de først kom til, gjaldt tidligere ikke mindreårige asylsøkere. Det gjør den nå, sier Taraku. Han påpeker også at flere mindreårige asylsøkere får midlertidig oppholdstillatelse, men må forlate Norge når de fyller 18.

Les også:

  1. Les også

    79 prosent flere asylsøkere returnerte frivillig i 2009

  2. Les også

    Vil kle av unge asylsøkere

  3. Les også

    En bærekraftig asylpolitikk