Høyhastighetsbredbånd skal tilbys til alle innen 2025

Regjeringen har satt et nytt mål om at samtlige norske husstander og virksomheter skal få tilbud om høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2025.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) setter et nytt ambisiøst mål om raskt internett til hele Norges befolkning. Her under en spørretime i Stortinget i november i fjor.

Ved utgangen av 2020 hadde 90 prosent av innbyggerne i Norge tilbud om høyhastighetsbredbånd. Det målet ble satt i 2016 – og er nå nådd.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) setter nå en sluttdato for når vi skal nå målet om dekning til samtlige i hele landet. Innen utgangen av 2025 skal alle husstander og virksomheter ha tilbud om minst 100 megabit pr. sekund nedlastingshastighet.

– Alle skal ha muligheten til å jobbe hjemmefra og ta i bruk alle digitale, offentlige tjenester for en enklere hverdag. Det som er viktig med målet, er at alle i distriktene nå også skal få tilgang til internett med høy hastighet, sier Helleland til NTB.

Incentiver i 5G-utbygging

For å få det til, lanseres nå en pakke med flere tiltak. Det nye målet kommer frem i en stortingsmelding som legges frem 9. april.

Høstens auksjon om utbygging av 5G-nettet spiller en sentral rolle for den fremtidige høyhastighetsdekningen – både i dype daler og høyt til fjells.

Tilbyderen, for eksempel Telenor eller Telia, forplikter seg til å bygge ut høyhastighetsbredbånd i spredtbygde strøk i bytte mot 5G-frekvenser, som staten står for.

Vanligvis ville aktørene måttet betale for tilgang til disse frekvensene. Staten har lagt opp til en rabatt på inntil 560 millioner kroner, som vanligvis ville vært inntekter til staten. Nå får tilbyderne rabatten i bytte mot utbygging av høyhastighetsbredbånd i områder der dette ikke ville vært lønnsomt. De må bygge ut for et beløp som er minst like stort som rabatten.

– 5G er en ressurs med store verdier. Under pandemien har vi erfart hvor viktig det er med raskt og stabilt bredbånd – og det blir ikke noe mindre viktig fremover, sier Helleland.

Hele Norge skal få tilbud om internett med høy hastighet innen utgangen av 2025, ifølge regjeringens nye målsetting.

Høy hastighet?

Høyhastighetsbredbånd defineres av Helleland som en nedlastingshastighet på minimum 100 megabit pr. sekund og en opplastingshastighet på 10 megabit pr. sekund. I Sverige har de et mål om at 98 prosent av husstandene skal ha et tilbud på minimum 1000 megabit nedlastingshastighet innen 2025.

Altså har de et mål om en dekning som ikke når ut til hele befolkningen, men som til gjengjeld er ti ganger raskere. Helleland sier norske myndigheter også har ambisjon om høyere hastighet, og at dette er en prosess som foregår parallelt, men som vil ta lengre tid.

– Det viktigste er at alle skal få et godt tilbud på høyhastighet som er godt nok for de aller fleste i dag. Det betyr ikke at vi ikke skal ha ambisjon om gigabithastighet, for den teknologiske utviklingen skjer veldig raskt. Det som er «bredt» bredbånd i dag, kan være «smalt» om kort tid, sier hun.

Både telekom- og bredbåndsselskaper

Detaljene om hvordan 5G-auksjonen kommer til å foregå, er ute på høring. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) vil komme med nærmere føringer om nøyaktig hvilke områder som skal auksjoneres ut og hvilke aktører som kan by, så snart det lar seg gjøre. Men allerede nå åpner Helleland for at flere enn de store telekomtilbyderne Telenor, Telia og Ice kan delta.

– Vi legger opp til at flest mulig skal kunne vinne frem i auksjonen, både telekomtilbyderne og bredbåndsselskapene, sier hun.

Utbyggingen av 5G-nettet starter umiddelbart etter auksjonen og skal etter planen være ferdig innen utgangen av 2024. Deretter skal alle etter planen ha internett med høy hastighet i løpet av året etter.

– Det kommer til å gå fra å stå i stampe på en tofeltsvei i rushtrafikken, til å kjøre alene på en åttefelts motorvei, lover Helleland.