NAF: Gi oss nye billettyper nå! Etter koronaen vil færre pendle som før.

Vil folk pendle mindre etter koronaen? Nye undersøkelser viser det. Flere norske byer prøver ut nye billettyper. Ruter tror derimot at de fleste vil komme tilbake.

I Oslo har opp til tre av fire droppet kollektivtransport under pandemien. I nye meningsmålinger sier mange at de har endret reisemåte permanent. Og at fremtidens jobbpendling blir mer flytende.

En ny undersøkelse fra Norges Automobil-Forbund (NAF) viser at folk vil endre reisevaner også etter koronaen. Av 40 prosent som før pandemien knapt jobbet hjemmefra, sier halvparten nå at de fremover vil jobbe mye hjemmefra.

De kommer i tillegg til syv prosent av de spurte som før koronaen jobbet mye hjemmefra, og som vil fortsette med det.

Les hele saken med abonnement