Tapte søksmål om omsorgssvikt

Brødrene Martin-Alexander og Lars-Erik Husom saksøkte to kommuner fordi ingen grep inn i omsorgssvikten de levde under. Istedenfor erstatning, sitter de igjen med en regning på 350.000 kroner. Likevel anker de.

Martin-Alexander (29) og broren Lars-Erik Husom (33) vokste opp med rus, vold og omsorgssvikt. De krevde 8 millioner i erstatning fra to kommuner, men tapte i første instans.

Martin-Alexander (29) begynte å prostituere seg da han var 13 år. Broren Lars-Erik (33) fikk alkoholproblemer som 16-åring. De vokste opp i et hjem som var samlingssted for bygdas rusmisbrukere og husker hvordan de fant moren bevisstløs med en sprøyte i armen.

A-magasinet fortalte brødrenes historie i sommer. Begge er i dag uføretrygdet og har diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD). De mener problemene kunne vært unngått hvis barnevernet i kommunene de vokste opp i, Kristiansand og Stord, hadde tatt dem ut av hjemmet.

Skuffet

Brødrene gikk til sak mot kommunene og krevde åtte millioner i erstatning. Sunnhordland tingrett måtte ta stilling til 1500 sider dokumenter, i tillegg til en rekke vitnemål. Brødrene håpet på erstatning og en beklagelse fra kommunene.

Skuffelsen var stor da dommen falt: Brødrene ble trodd på at de ble utsatt for omsorgssvikt, men retten frikjente kommunene for erstatningsansvaret.

Retten legger til grunn at både Lars-Erik og Martin-Alexander er varig medisinsk invalide som følge av grov omsorgssvikt: «På bakgrunn ikke bare av rapportene, men også av saksøkernes forklaringer og den samlede bevisførsel, finner retten det overveiende sannsynlig at saksøkerne ble utsatt for mangelfull omsorg under oppveksten.»

Martin-Alexander og Lars-Erik Husom mener livene deres ville sett helt annerledes ut hvis barnevernet hadde tatt omsorgen for dem, og fått dem ut av hjemmet.

Foreldet

Men retten kom frem til at Martin-Alexanders sak var foreldet og gikk dermed ikke inn på hans del av søksmålet i særlig grad. For Lars-Eriks del mente retten at unnlatelsene ikke var nok til å stille barnevernet til ansvar.

«Barnevernstjenestens unnlatelse av å kreve omsorgsovertagelse lå etter rettens vurdering innenfor rammen av det som med rimelighet kunne forventes av tjenesten», står det i dommen.

– Dommen er veldig tynn, vi fikk ikke de svarene vi håpet på. Vi hadde håpet at hvis vi tapte, ville det i det minste være godt begrunnet, sier Martin-Alexander Husom.

Stord kommune ble helt frikjent, mens det var mer tvil når det gjaldt Kristiansand kommune.

«Retten kan ikke utelukke at ting kunne vært gjort annerledes av Kristiansand kommune, særlig i lys av det som er kjent i dag, men det samlede bevisbildet gir etter rettens syn ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at det var uforsvarlig ikke å gripe inn med krav om omsorgsovertagelse».

Brødrene må betale saksomkostninger på nesten 350.000 kroner av egen lomme etter tapet i tingretten.

– Det er ekstremt vanskelig for oss som er uføretrygdet, men vi gjør dette likevel fordi vi mener forholdene må belyses, sier Martin-Alexander.

Les også

Brødrene ingen reddet

Anker dommen

Derfor har de anket dommen. Brødrenes advokat, Camilla Myhrer Abrahamsen, har anket både rettsanvendelsen og bevisvurderingen. Nå må Gulating lagmannsrett vurdere om det var uaktsomt av kommunene å ikke gripe inn med krav om omsorgsovertagelse av de to guttene.

– Vi har ingen problemer med å se at brødrene opplever at de har hatt det svært vanskelig, men kjernen her er om det foreligger erstatningsansvar. Etter vår mening er dommen fra tingretten grundig og riktig, sier direktør Fredrik Messel i Protector, som førte saken på vegne av Kristiansand kommune.

Advokat Otto Roll, som førte saken på vegne av Stord kommune, mener også at dommen er riktig.

I et intervju med A-magasinet erkjente brødrenes mor at hun brukte amfetamin mens guttene bodde hos henne, og at «hun skulle ønske alt var ugjort».