Norge

Ønsker å utdanne imamer i Norge

Utfordringene med økt innvandring må ikke undervurderes, mener generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit.

En aktiv statlig religionspolitikk kan motvirke religiøs ekstremisme, mener Olav Fykse Tveit. Som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd representerer nordmannen i alt 349 medlemskirker i 110 land. Foto: VIDAR KRISTENSEN, KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE

  • Dag Kullerud

Les også:

— Norge går i feil retning dersom Regjeringen sier nei til å støtte imamutdanning. Det vil være i strid med en aktiv religionspolitikk. I et integreringsperspektiv må det være langt viktigere at de får sin utdanning i Norge enn at de reiser utenlands, sier Olav Fykse Tveit.

I snart et år har han vært den øverste lederen for omkring 560 millioner kristne over hele verden.

I går snakket han blant annet om menneskerettigheter og religionsfrihet på Kirkemøtet i Tønsberg.

— Hvordan harmonerer det du kaller en aktiv statlig religionspolitikk med religionsfrihet?

— En slik politikk betyr selvsagt ikke at staten kan gripe inn overfor trossamfunns indre liv og valg. Det dreier seg snarere om likebehandling. I Norge har vi et system som vekker oppsikt over hele verden, nemlig at alle tros- og livssynssamfunn får støtte etter antall medlemmer. Det er i praksis en aktiv politikk. Men det kan også innebære at dersom det gis støtte til presteutdanning, bør det gis tilsvarende tilskudd til imamutdanning. I tillegg tror jeg at en imamutdanning vil styrke det teologiske miljøet og gi bidrag til samfunnsdebatten i Norge.

— I Europa velger statene ulik tilnærming til statens rolle, hvordan ser du på det fra din posisjon?

— Det altoverveiende temaet i Europa for tiden dreier seg nettopp om religion og integrering. Her tror jeg utfordringene blir undervurdert, også i Norge. Islam er blitt en stor religion i Europa, den er blitt en betydelig minoritet. Da er det viktig hvordan de europeiske demokratiene forholder seg til disse spørsmålene. Politikk kan integrere, men den kan også utstøte og dermed skape farlige sosiale og religiøse forhold. En aktiv politikk kan bremse utviklingen av religiøs ekstremisme. Dette tror jeg blir avgjørende viktig for utviklingen i Europa.

Fra en moské i Kirgisistan. FOTO: SCANPIX Foto: VYACHESLAV OSELEDKO

— Hva kan for eksempel Den norske kirke gjøre?

— Engasjere seg i slik spørsmål. Kirkene burde ha gode forutsetninger for å forstå hva det vil si å bli motarbeidet på grunn av tro. Da Sveits gikk inn for å forby minareter, protesterte de sveitsiske kirkene. Ved siden av holdningen til islam ser vi også at det kristne bildet endres i mange land. De fleste innvandrerne er faktisk kristne, og for eksempel i Italia vil den protestantiske kirkens flertall snart bestå av flest afrikanere, sier Olav Fykse Tveit.

Les også

  1. Utdanningsministeren sier nei til imam-utdanning

  2. Iran: Imam-utspill er basert på oppdiktet sak