Meslinger på fremmarsj

Den mest smittsomme av barnesykdommene er på vei opp igjen.

Britiske helsemyndigheter har sett seg nødt til å gå ut med en advarsel etter at det er oppdaget et uventet høyt antall tilfeller av meslinger i sommer.Foreldre blir bedt om å se til at barna er vaksinert før de sendes tilbake på skolen, skriver BBC.Myndighetene i Storbritannia frykter at antall registrerte tilfeller av den fryktede barnesykdommen kan bli det høyeste på 11 år.

Mange barn ikke vaksinert

Både i Norge og Storbritannia gis vaksinen mot meslinger gjennom den såkalte MMR-vaksinen. Den beskytter mot meslinger, røde hunder og kusma. Ifølge Folkehelseinstituttet gis vaksinen først en gang når barnet er rundt 15 måneder, deretter en gang til når barnet fyller 12-13 år.Andelen som vaksinerer barna i Norge, gikk ned etter presseoppslag om en mulig kopling mellom meslingvaksine og autisme i 2001.Påstandene om at det å vaksinere barna mot meslinger, kan føre til at barna utvikler autisme, har senere vist seg å være feil. Også i Storbritannia unnlot flere foreldre enn før å vaksinere barna etter at påstandene ble kjent, men ifølge BBC er andelen vaksinerte nå på vei opp igjen.Det er verdt å merke seg at barnet kun er fullt beskyttet mot sykdommen dersom det har fått vaksinen to ganger. Og det er den andre dosen, den som gis i 12-13-årsalderen, som mange foreldre unnlater å gi barna.

21 barn rammet

I Storbritannia har opptil 21 barn fått diagnosen denne sommeren. Legen Rosy McNaught fra South Yorkshire Health Protection Agency oppfordrer nå foreldrene sine til å vaksinere barna.— Det er den eneste måten sykdommen kan forebygges. Meslinger er den mest smittsomme av barnesykdommene, sier hun til BBC.- Sykdommen ser ut til å håndplukke de barna som ikke har fått vaksinen. Kun når barnet ditt har hatt meslinger, vet du hvor forferdelig den kan være, sier legen.

Fryktet sykdom

Meslinger var lenge en fryktet sykdom, og mange barn døde av den før vaksinen kom, skriver Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider. I Europa ble vaksinen introdusert i 60-årene, noe som førte til at dødeligheten sank drastisk. Sykdommen regnes som meget sjelden i Norge i dag. Et utbrudd av meslinger begynner med feber, hoste, snue og lysskyhet. Deretter kommer det typiske utslettet etter et par dager.I ekstremt sjeldne tilfeller kan de som har hatt meslinger få en alvorlig hjernesykdom. Sykdommen bryter ut år etterpå og har alltid dødelig utgang. I 2004 døde en tenåringsjente av denne sykdommen i Storbritannia. Da var det 16 år siden hun hadde hatt meslinger som liten.