Norge

Helseministeren om kreftkirurgi i Helgeland: – Full tillit til Helse nord

Krangelen om kreftpasienter på Helgeland har nådd Stortinget.

Helseminister Bent Høie mener situasjonen rundt tarmkreftkirurgien i Helgeland er vanskelig.
 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Lene Skogstrøm
  Journalist

Striden om hvor pasienter med tarmkreft skal opereres på Helgeland ble tema i spørretimen onsdag.

Kjersti Toppe, Senterpartiet, er bekymret for arbeidsmiljøene ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana.

Kjersti Toppe viste til en sak i Helgelands Blad der anonyme kilder sier at Statens helsetilsyn kom med omfattende kritikk mot ledelsen i Helgelandssykehuset etter tilsyn. Dette skal være dokumentert i en «hendelsesrapport» som ble lagt frem på et møte.

Avisen siterer fra møtet. Der gikk det frem at den plutselige stengingen av kreftkirurgien har skadet arbeidsforholdene og helseforetakets rykte. Det skal ifølge avisen også ha ført til risiko for at skader og dødsfall hos pasientene øker.

Toppe ba helseministeren svare på hvordan han vil sikre kvalitet, ro og tillit ved sykehusene.

Kjersti Toppe er bekymret for tilbudet til kreftpasienter i Helgeland.

Bent Høie er enig i Toppes beskrivelse om uro. Han bekreftet at det er en diskusjon både om kvalitet, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og organisering ved de to sykehusene.

Striden blusset opp da Helgelandssykehuset bestemte å midlertidig samle all planlagt tarmkreftkirurgi til Mo i Rana.

– Denne beslutningen ble nok mottatt litt forskjellig. Det oppsto uenighet om hvorvidt dette var et riktig tiltak, sa Høie.

Også helseministeren mener situasjonen rundt tarmkreftkirurgien har vært krevende og egnet til å skade tilliten til Helgelandssykehuset og Helse nord. Dette begrunnet han også med mye medieomtale.

– Den har bidratt til å skape usikkerhet og utrygghet i befolkningen.

Høie sa videre at man ikke kunne flytte operasjonene fra Bodø tilbake til de to sykehusene før man er sikker på at kvaliteten er god nok.

– Jeg har full tillit til hvordan Helse nord har håndtert saken, sa Høie.

Han står fast på at det fremdeles skal være to sykehus i Helgeland. Han presiserte at man er avhengig av et godt samarbeidsklima mellom de ansatte ved de to sykehusene for å få dette til.

Både ordføreren i Mo Rana og store deler av næringslivet har bedt helseministeren om et møte. Høie møtte ordføreren tirsdag. De neste dagene skal han møte flere kommuneledere.

 1. Les også

  Sykehusledelse lot PR-byrå se pasientenes personopplysninger

 2. Les også

  Midlertidig stans i tarmkreftoperasjoner ved Sandnessjøen sykehus av hensyn til pasientsikkerheten

Les mer om

 1. Sykehus
 2. Mo i Rana
 3. Sandnessjøen
 4. Statens helsetilsyn
 5. Arbeidsmiljø