Norge

Asylsøkere beleirer domkirken

Cirka 50 personer varsler sultestreik og nekter å forlate kirken.

  • Nicolai Heyerdahl

Mandag ettermiddag startet en gruppe asylsøkere fra Etiopia en demonstrasjon fra Jernbanetorget til Stortinget. Den foregikk i rolige former, og gruppen beveget seg videre til Domkirken.

— Lever i frykt

Der tok rundt 100 personer – menn, kvinner og barn – seg inn i kirken, opplyser Oslo-politiet. Mange av dem skal ha bodd lenge i Norge.

Ved 22-tiden var det 50 personer igjen i kirken.

Asylsøkerne sier de sultestreiker og nekter å komme ut før de får det som de vil. De fleste av dem sitter samlet på kirkebenkene bakerst i kirken. Få har tatt av seg yttertøyet, og samtalen er lavmælt. Til og med barna er stille, skriver NTB.

De 50-talls asylsøkerne satt helt stille i benkeradene i Oslo domkirke sent mandag kveld. FOTO: ERLEND AAS/SCANPIX

— Vi har vært rettsløse i mange år, og vi kan ikke leve sånn lenger. Vi har mistet arbeidstillatelse og skattekort, og har ingen inntekt. Derfor er vi her nå, sier Bizualem Beza, talsperson for Etiopiske asylsøkeres forening i Norge. Etioperne påstår at de ikke har fått en individuell behandling av sine asylsøknader.

— Vi lever i frykt og redsel for tvangshjemsendelse. Vi mener at sakene våre ikke har fått tilstrekkelig behandling, sier Beza til Aftenposten.no.

Seks barn

Seks små barn skal overnatte i Domkirken natt til tirsdag. Opse Dihnsa er blant mødrene som aksjonerer, skriver NTB.

- Vi håper dette kan få myndighetene til å åpne øynene og se på oss. Vi er ikke dyr, vi er mennesker, og vi trenger beskyttelse, sier Dihnsa, med seks måneder gamle Christian i armene.

— Nå har jeg barn, men jeg får ingen barnetrygd eller støtte, så hvordan kan jeg leve? Barnet mitt er ulovlig, han har bare fått personnummer, ikke oppholdstillatelse. Jeg spiser ikke, men det gjør han, sier Dihnsa.

Hun har med en pakke bleier og en pakke morsmelkerstatning, i tilfelle mangelen på mat skulle gjøre henne ut av stand til å amme.

Hauge forteller de har tett kontakt med barnevernet.

— Vi har sagt at vi ikke kan gi barn i den alderen et tilfredsstillende opphold, og har bedt dem om å gå ut. Vi har bedt dem om å ikke la barna lide selv om de ønsker å aksjonere, og føler at vi blir hørt, sier Hauge.

- Vanskelig situasjon

Utenfor Oslo domkirke har gruppen hengt opp plakater: «Ingen mennesker er ulovlige», «Stopp stigmatisering av asylsøkere», «Ikke sett et barns liv på vent».

Domprost i Oslo domkirke, Olav Dag Hauge, beskriver situasjonen som vanskelig.

- Det er mange ting å løse, men vi har ikke myndighet til å løse denne gruppens problemer. De sier de har kommet nå fordi de er hjelpeløse. Dette er ureturnerbare asylsøkere, de får ikke skattekort lenger, og kan derfor ikke jobbe, sier Hauge til Aftenposten.no.

Domprosten forteller at de har lite å tilby gruppen med etiopiere, fordi renovasjonen av kirken ikke er ferdig.

— Krypten er ikke ferdig på grunn av manglende økonomi. Det er der det sanitære, varmtvannet og kjøkkent ligger. Det blir veldig fort krise her, sier han.

Kirken forsøker nå å opprette kontakt med rette komité på Stortinget for å finne en løsning.

- Hvis vi ikke får til en form for kontakt med myndighetene, kan de bli her lenge.

Mer enn halvparten fikk nei

Avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI sier følgende om anklagene fra gruppen med etiopiere:

- UDIs oppgave er å vurdere om en person som søker om asyl har behov for beskyttelse eller ikke. Vi vurderer alle asylsøknader grundig og individuelt - det er også tilfellet for søkere fra Etiopia. Personer som får avslag på sin asylsøknad har mulighet til å klage, og kan få sin asylsøknad vurdert i flere omganger, både hos UDI og Utlendingsnemda (UNE).

Ifølge UDI oppgir flertallet av asylsøkere fra Etiopia at de risikerer forfølgelse av etiopiske myndigheter som følge av egen eller familiemedlemmers politiske tilknytning, eller som følge av at de selv eller nære familiemedlemmer anklages av myndighetene for å være politisk opposisjonelle, skriver NTB.

UDIs statistikk for i fjor viser at 566 etiopiere søkte om asyl i Norge. Av disse fikk 314 avslag. 150 personer fikk innvilget asyl som konvensjonsflyktninger.

Inviterer politikere til kirken

Domprost Olav Dag Hauge håper politikere fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomité vil ta turen til Oslo domkirke for å høre de sultestreikende etiopiernes historier.

- Jeg har vært i kontakt med komitéleder Heikki Holmås (SV) og håper noen kan komme til kirken på tirsdag for å høre på hva disse menneskene har å si, sier Hauge til NTB.

Han håper det vil kunne hjelpe på fortvilelsen til de rundt femti etiopierne som har flyttet inn i Domkirken, og dermed korte ned oppholdet deres.

Domprost Olav Dag Hauge står foran et femtitalls etiopere som oppholder seg i Oslo domkirke mandag kveld i protest mot myndighetenes behandling av asylsøkere med etiopisk bakgrunn. FOTO: ERLEND AAS/SCANPIX

Hauge vil også ta kontakt med Utlendingsdirektoratet (UDI) med tanke på etiopiernes krav om å få asylsøknadene behandlet individuelt. Aksjonistene hevder søknadene deres er behandlet kollektivt, og at vedtakene de har fått er identiske.– Jeg vil ta kontakt med UDI og finne ut hvem der som har kompetanse og mulighet til å vurdere om søknadene kan behandles på nytt, sier Hauge.

Folk fra Domkirken vil tirsdag også ha møter med blant annet helsemyndighetene og Oslo kommune.