Stortingspolitiker (Ap) sier fra seg vaksinen sin – vil gi den til lærer

Alle regjeringsmedlemmer som ikke er vaksinert, får vaksine når det som kalles samfunnskritisk personell nå prioriteres. Også Stortinget og annet nøkkelpersonell skal rykke frem i køen.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) vil gi sin plass i vaksinekøen til en lærer.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener det er hårreisende å prioritere stortingspolitikerne i vaksinekøen.

– Jeg vil rett og slett avstå fra min vaksine. Jeg synes den bør gå til en lærer eller ansatt i skole eller barnehage, sier Solberg til NTB.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier også nei til vaksinen han ville ha fått tilbud om som stortingsrepresentant.

I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet kommer det flere detaljer om hvem som er de 500 samfunnskritiske som nå skal prioriteres av regjeringen.

I tillegg til at Stortinget og samtlige i regjeringen nå skal bli vaksinert, vil nøkkelpersonell i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nav nå rykke fram i køen.

Det gis også vaksinedoser til Høyesterett, departementer og et antall doser til Slottet.

Solberg påpeker at når inntil 500 personer som omtales som samfunnskritisk nøkkelpersonell, får «snike» i køen, har regjeringen åpnet for prioritering av ulike samfunnsgrupper.

– Jeg synes det er rart at regjeringen nå åpner ballet for å prioritere grupper, men at man da ser bort fra ansatte i skoler og barnehager, sier Solberg.

– Vi som samfunn har bestemt oss for å skjerme barn og unge. Da er de ansatte nøkkelen. Dessuten er lærerne en yrkesgruppe som ikke kan skjule seg bak pleksiglass. Man kan ikke si til et barn at det må holde en meter avstand, understreker han.

– Forholdsregler

Det er nettopp mulighet til å beskytte seg selv Solberg mener er en viktig grunn til ikke å prioritere den gruppen regjeringen har gjort. Han er ikke redd for at personer i samfunnskritisk ikke skal kunne utføre oppgavene sine.

– Det er en god og vanskelig problemstilling, men vi har håndtert pandemien godt. Det har vært tett og godt med møter. Jeg har heller ikke sett at det har stoppet veldig opp i rettssystemet, sier han

– Vi har tatt forholdsregler, med pleksiglass og sprit. Vi har kuttet ut unødvendig besøk. Vi har muligheter til å ta de forholdsreglene som er nødvendig, legger han til.

Viser til Israel

Helseminister Bent Høie sa til NTB fredag at gruppen er utarbeidet av justisdepartementet. Den er basert på det som ligger i beredskapsplanene.

– Rollene må fungere uavhengig av krise. De fleste i risikogruppene er vaksinerte, da mener vi at vi kan gjøre dette, sier han.

– Når det gjelder skole og barnehage ser vi at det ikke innebærer større risiko, med unntak av dem som jobber i de områdene med høy smitte over tid. Disse vil uansett bli veldig raskt vaksinert, sier Høie.

Han peker på at ny kunnskap fra Israel, der en stor andel av befolkningen er vaksinert, viser at det er lite smitte fra barn til voksne.

– Barn i Israel er ikke beskyttet, men smitten synker like kraftig som blant voksen, understreker han.

Normal hverdag

Tvedt Solberg er tydelig på at prioriteringen burde kommet for en god stund siden.

– Da kunne flere vært vaksiner før sommerferien, sier han.

– Men selv med de mest optimistiske scenarioene vil det være vaksinering utøver høsten. Det viktig at man kan planlegge for mest mulig normal hverdag etter sommeren, mener han.

– Du sier at dere ønsker å prioritere grupper, er det noen andre grupper du vil ha fram i vaksinekøen?

– For min del handler det mest om skole og barnehage. Det er også andre grupper som har stått i fronten, men som har fått andre gode tiltak. Lærere og ansatte i skoler og barnehager har hatt en vanskelig hverdag. Det er en stor smittefrykt der ute. Lærer kan ha alt fra 50 til 100, noen 200 nærkontakter i løpet av en dag.