Kun én av ti vil reise utenlands. Hva er egentlig lov?

Mye er usikkert rundt utenlandsferien i sommer. Her er noen spørsmål og svar.

Arkivbilde fra Gardermoen i begynnelsen av april.

Hvor kan du reise?

Det ser ut til at nordmenn flest blir i Norge denne sommeren. Kun én av ti planlegger utenlandsferie, viser en ny undersøkelse fra NHO Reiseliv. Syv av ti vil feriere i Norge, selv om de får vaksine før ferien starter.

Stadig flere land åpner for vaksinerte. Kroatia, Kypros, Hellas er blant landene som har åpnet. Nylig åpnet også Bermuda og Bulgaria for besøkende.

Regjeringen fraråder foreløpig utenlandsreiser. Dette rådet har de forlenget til 1. juli.

Vi gikk nylig over på trinn to i gjenåpningsplanen. Trinn tre kan starte tidligst tre uker etter dette. Det er på trinn tre at regjeringen kan fjerne rådet om ikke å reise ut av landet, dersom det er smittevernmessig forsvarlig. Da vil de isteden fraråde folk å reise til spesielt rammede land.

– Smittesituasjonen, kapasiteten i helsetjenesten og vaksineringen vil være avgjørende for disse vurderingene, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i en e-post.

Ulike faktorer spiller inn, ifølge Helse- og omsorgsdepartementets statssekretær Saliba Andreas Korkunc.

Bør man tilpasse planene etter vaksinen og når på sommeren man reiser?

Det er det for tidlig å si noe om, ifølge assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

– Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til smittesituasjonen i Europa i sommer og hvor man etter hvert kan reise fritt uten noen form for innreisekarantene, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Han legger til at mye trolig vil bli klarere om en måneds tid, når ordningene med koronasertifikat er på plass i hele EU.

– Vaksinetempoet og smittesituasjonen i de enkelte landene vil nok også spille inn på regelverket, sier Nakstad.

Mye vil trolig bli klarere om en måneds tid, ifølge Espen Rostrup Nakstad.

Må du fortsatt i karantene selv om du er vaksinert?

Foreløpig må også vaksinerte i karantene etter reisen. Dette har vært kritisert, også i andre land. EU-kommisjonen tok mandag til orde for å la fullvaksinerte slippe karantene og testing, så lenge de har gyldige bevis. Regjeringen oppgir flere grunner til at nordmenn fortsatt skal i karantene etter reiser.

– Det er dessverre noen som benytter seg av falske attester, eller attester som er nær umulig å sjekke om er ekte eller ikke. Vi må derfor kunne verifisere andre lands koronasertifikater før de kan godtas i Norge. Det er også fortsatt mange som ikke er vaksinerte, og vi ønsker å unngå utbrudd hos disse, skriver statssekretær Korkunc.

– Hvis populære steder som Spania og Hellas blir gule og ikke grønne i løpet av sommeren, kan man da slippe karantene ved hjemkomst?

– Nordmenn som har vært på ferie i et land med lavt smittenivå, og bare har vært i det landet de siste ti dagene, trenger ikke være i karantene ved hjemkomst.

Må barn av fullvaksinerte uansett i karantene?

Koronasertifikatene legger til rette for reiser og viser om du har fått vaksinene og er testet. Men pr. nå finnes det ikke vaksiner for barn under 16 år. Derfor har ikke regjeringen et klart svar på om barn må i karantene dersom de reiser med fullvaksinerte voksne.

– Det er fortsatt ikke klart hvordan de ulike landene vil bruke koronasertifikatet. Vi vet derfor heller ikke om barn vil få unntak for innreisekrav på linje med foreldre som kan fremvise et koronasertifikat, svarer Korkunc.