Stans neste sommer også

Fire uker med full togstans vestover fra Oslo i sommer øker til fem–seks uker og utvidet stans neste år. Først i 2012 vil passasjerene få full effekt av sommerjobben.

Det blir travelt på spor 19 på Oslo S i sommer. Her starter og stopper bussene som erstatter tog på strekninger vestover fra Oslo.
  • Carl Martin Nordby (foto)

«En kjøreledning har falt ned» Beskjeden om togene mister strømmen er den verste tusenvis av togpassasjerer rundt Oslo kan få.

Nå skal risikoen for at akkurat dette problemet skal oppstå elimineres, der konsekvensene er størst. Natt og dag i sommer skal det nemlig bores i Oslotunnelen mellom Skøyen og Oslo S. Strømskinner i taket skal erstatte de gamle kjøreledningene.

En modernisering av Oslotunnelen er én viktig post under den mest omfattende, og planlagte, togstansen i østlandsområdet noensinne. Togstansen var et faktum i helgen, og frem til 8. august erstattes alle tog vestover fra Oslo med buss.

Kundene er veldig forståelsesfulle
May-Bente Paulsen, pressevakt i NSB

Effekt neste år

Men til tross for kjempejobben som nå gjøres er det først i 2011 at de nye skinnene i tunnelen, og svært mye av det andre materiellet som kommer på plass langs toglinjene, kan tas i bruk. Neste sommer utvides togstansen og vil vare i fem–seks uker. Den fulle effekten av arbeidet vil nås ved årsskiftet 2012/2013, ifølge utbyggingssjef Bjørn Hillestad i Jernbaneverket.

– Det er først når strømmen i et nytt system kan kobles til, at effekten kommer, sier Hillestad.

– Men allerede i fjor sommer ble det jo gjort omfattende arbeider, blant annet i Oslotunnelen. Gir ikke de løpende oppgraderingene noen gevinst?

– Jo. Utskifting av flere sporvekslere og vask av pukk i tunnelen i fjor har alene gitt langt færre signalfeil. Men det er vanskelig å si noe sikkert om en målbar effekt underveis i dette arbeidet, sier Hillestad.

Retter feil via PC

En annen gevinst som oppnås i Oslotunnelen kommer av nye såkalte akseltellere. De skal sørge for at feil repareres kjappere enn i dag, enkelte ganger via PC, og uten at reparatørene må inn i tunnelen. Målet er at tunnelen mot slutten av 2012 skal være problemfri 99,4 prosent av tiden.

Men det skjer også mye arbeid andre steder. På selve Oslo S, og langs hele strekningen til Drammen gjøres det omfattende arbeider. Noe av det mest synlige arbeidet gjøres ved Sandvika, der to nye spor gjennom Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika skal tas i bruk sommeren 2011. Dette er siste etappe med utvidelse fra to til fire spor vest for Oslo.

To milliarder

I alt gjøres det arbeid somrene 2010, 2011 og 2012 for to milliarder kroner. Og det blir bare lengre, ikke kortere pauser i togtrafikken. Neste år vil også trafikken i retning Lillestrøm bli rammet.

Årsskiftet 2012–2013 er pekt ut som tidspunktet da det skal skje en liten togrevolusjon rundt Oslo. Da skal jernbanen være så solid at det blir tillatt med flere tog pr. time gjennom Oslotunnelen. Flere strekninger får flere avganger. Akkurat hvor mange flere er avhengig av hvor mange tog Jernbanetilsynet vil tillate fra henholdsvis NSB, Flytoget og godstransportørene.

Har forståelse

– Kundene er veldig forståelsesfulle, sier May-Bente Paulsen, pressevakt i NSB. Ifølge Paulsen har busstransport av togpassasjerer siden søndag i hovedsak gått greit. De som klager konstaterer at det tar lengre tid å kjøre buss enn tog, og at rutene i enkelttilfeller har måttet legges om.