Forslag om å kaste om på Nasjonal transportplan høster storm

Forslaget om å kaste om på Norges store transportplan er egentlig Frps idé, sier Knut Arild Hareide. Frp svarer med å kalle forslaget en krigserklæring.

Ny oslofjordtunnel blir ett av stridstemaene når Nasjonal transportplan er under full revisjon. I dag er tunnelen svært ofte stengt.

Flere planlagte vei- og baneprosjekter vil bli strøket eller utsatt. Det varsler samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i Aftenposten. Regjeringen vil endre Nasjonal transportplan (NTP) radikalt. NTP er Stortingets plan for bygging av veier, jernbane, flyplasser og havner.

Prosjekter som har fått plass i NTP, er regnet som «trygge». Når planen nå revideres, vil alle store prosjekter litt ut køen bli «utrygge». Selv prosjekter som i dag har «sikker» plass, kan bli «utrygge», varsler Hareide.

Nå kommer kraftige reaksjoner på Hareides forslag.

Les også

I flere tiår har de ventet på ny riksvei. Nå kan den og flere andre veiprosjekter ryke.

Frp: – En krigserklæring

– Prinsippet om porteføljestyring og det å få mest ut av pengene, slik Nye Veier klarer, er vi enige i. Men varselet om at en rekke prosjekter skal tas ut av NTP, er en krigserklæring mot oss.

Det sier Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsmann i Frp.

– Hareide følger opp det han varslet da han ble samferdselsminister. En dreining fra bygging av vei til et fokus på klima, på kollektivtrafikk og mindre kapasitet for biler.

Han mener kompromisset rundt E18 vest for Oslo er ett eksempel på dette.

– Bilistene som skal betale for ny vei, må regne med å stå mer i kø, sier han.

– NTP er ambisiøs. Men alt handler om vilje til å bruke penger. Vår ambisjon om å bygge dobbeltspor på hele Intercity står ved lag. Men kostnadene må ned, sier Hoksrud.

I de syv årene med Frp-statsråder handlet det om å få mest mulig vei inn i NTP. Med Hareide kan det se ut som om han vil ta mest mulig ut, sier Bård Hoksrud.

Ap: – Hareide har overtatt et konkursbo

– Regjeringen la selv frem en urealistisk NTP i 2017. Med alle prisøkningene på planlagte prosjekter har han i praksis overtatt et konkursbo, sier Sverre Myrli.

Han er samferdselspolitisk talsmann for Ap.

– Hareides utfordring er jo også vår. Vi må se på løftene fra tidligere. Vi bør nok tenke mer i retning av porteføljestyring. Men all vei- og banebygging må ikke fjernes helt fra politisk styring, sier Myrli.

Han vil ikke kommentere konkrete prosjekter.

– Dette blir et bikkjeslagsmål. Men vi er veldig for bygging av dobbeltspor på Intercity. Og vi kommer til å prioritere prosjekter som bidrar til å kutte klimautslipp, og som gir ras- og tunnelsikring, sier han.

– Regjeringen har vært rundt i landet og skapt for store forventninger. Derfor er NTP blitt vanskelig å realisere, sier Aps Sverre Myrli (t.h.). Her sammen med SVs Arne Nævra.

SV: – Frp har forført Hareide

– Knut Arild Hareide har malt seg opp i et hjørne med vanvittige satsinger på motorveier. Han er forført av de fartsglade og asfaltkåte forgjengerne, Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale.

Det sier Arne Nævra, samferdselspolitisk talsmann i SV.

– Vi må tenke mer edruelig om størrelsen på veier, som mot Kristiansand og Stavanger. Der det planlegges motorvei ved siden av ny jernbane, må banen ha forrang. Dette gjelder Ringeriksbanen.

Han mener det er tragisk hvis Intercity blir utsatt mer nå.

– Det er bare tog som i fremtiden kan håndtere alle dem som skal på jobb i byene, sier han.

Om modellen til Nye Veier som Hareide vil følge, sier Nævra:

– Jeg forstår ønsket om frihet og handlingsrom som modellen gir. Men vi risikerer en slags vindkraftpolitikk på land, der kommunene får kniven på strupen. Er de ikke med på løsningene, får de beskjed om at de kan ha det så godt.

Sp: – Det er rundt byene det har est ut

– Å prioritere er kjempeviktig. Men det kan se ut som om prosjekter ute i distriktene strupes på bekostning av store overskridelser i prosjekter rundt de største byene.

Det sier Sps Siv Mossleth.

– I nord er veier som E6 gjerne livsnerven. Det er områder der det ikke finnes omkjøringsmuligheter. Vi ser at Nye Veier foreslår minimumsløsninger. Hvis dette går ut over trafikksikkerheten, er det en kortsiktig tankegang, sier hun.

– Det er gjerne prosjekter rundt de store byene som har est ut, mener Mossleth.

– Sør i Helgeland ble det stående igjen 10 kilometer med vei som ikke blir oppgradert, fordi en parsell hadde overskredet budsjettet med 160 millioner. Mens det brukes utrolig mye penger på E18 vest for Oslo. Det blir feil, sier Mossleth.

MDG: – Gjør seg til regnskapsfører

– Å kutte i jernbane er å prioritere vei. Den prioriteringen vil i fremtiden få enorme konsekvenser for klimautslipp, naturinngrep, næringsliv og samfunn.

Det sier nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen.

– Hareide ser bare på hva dette koster staten på kort sikt. Han gjør seg til regnskapsfører. Det vi trenger, er en fremtidsrettet og visjonær samferdselsminister, sier hun.

– Det er provoserende at han truer med å kutte Nord-Norgebanen og Intercity. For tusenvis av togpendlerne på Østlandet er dette en tragedie. De har allerede ventet i flere tiår, sier hun.

– EU vil ha halvparten av all langtransport på sjø eller bane innen 2050. Skal vi fortsette å drømme om autonome trailere på svingete kystveier, spør nestleder Kriss Rokkan Iversen.

Viken-leder: Rykende uenig med Hareide

– Folk står allerede i kø og er utålmodige etter løsninger. Vi venter en massiv befolkningsvekst i østlandsområdet de neste årene. Og klimakrisen må løses nå. Ingen av disse utfordringene løses med passivitet.

Det sier Tonje Brenna (Ap), fylkesrådsleder i Viken og sentral i organisasjonen Østlandssamarbeidet.

– Derfor er vi rykende uenige i signalene fra Regjeringen. Intercity-satsingen kan ikke vente, slik samferdselsministeren nå sender signaler om, sier hun.

Vi ser med uro på at ambisjonsnivået for Intercity-utbyggingen reduseres.

NAF: - Debatten om NTP blir feil

– Å diskutere om hver enkelt bro eller en ferjekai skal bygges ut, blir feil sted å starte. Debatten om NTP bør handle om hvordan alle i dette landet skal få samme mulighet til å forflytte seg. Hvordan svarer NTP på dette? Hvordan bidrar den til byggingen av samfunnet? spør NAF-sjef Stig Skjøstad.

Det er avgjørende at veiene vi har i dag, blir vedlikeholdt, mener han.

OFV: – Det må bli mer vei i Norge

– Det må bli mer kostnadskontroll. Men vi må ikke løpe fra ambisjonene. Det må bli mer vei i Norge. Spesielt må strekningen mellom øst og vest fungere bedre. Det må også oslofjordforbindelsen mellom Akershus og Drammen.

Det sier fagsjef hos Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), Siri Hov Eggen.