«Konevold er en privatsak», «Flerkoneri tillatt», «HIV er en straff fra Allah» og dødsstraff for homofili og utroskap

Enkelte norske muslimske organisasjoner har invitert svært omstridte foredragsholdere på besøk de siste årene. I andre land nektes noen av dem innreise på grunn av ekstreme holdninger.

Alle disse har besøkt Norge de siste årene. Øverst fra venstre: Shady Alsuleiman, Heitham al-Haddad, Abu Usamah at-Thahabi, Saeed Regeah, Imran bin Mansur alias «Dawah-Man», Shaykh Muhammad Abdul Jabbar og Mufti Muhammad ibn adam al-Kawthari.

Haitham al-Haddad er en muslimsk lærd fra London. Han står for en bokstavtro islam, og har for eksempel sagt at vold mot kona er en privatsak, og at homofili er en plage som må bekjempes.

Da han besøkte Nederland i 2012, la parlamentet så stort press på universitetet han skulle besøke at de avlyste. Men i Oslo har han denne våren talt på flere arrangementer i regi av den muslimske organisasjonen Islam Net.

I påsken delte han scene med blant andre den britiske predikanten Dawah Man, som har hevdet at Europa og USA styres av sionistiske bankeiere, og kalt homoseksualitet en «skitten, obskøn og skamløs handling» (videoen er senere slettet) .

Også Shady Alsuleiman, som så sent som i 2009 inviterte Al-Qaidas utenlandssjef Anwar al-Awlaki til sin moské i Sydney, ble invitert, men måtte avlyse.

Se oversikt over de inviterte nederst i saken!

Nektet innreise

De er bare noen av en rekke karismatiske, konservative predikanter som har gjestet Norge de siste årene. Flere er utdannet i Saudi-Arabia. Flere har selv lagt ut foredrag på nett der de foreskriver straffer som strider med norsk lovgivning og menneskerettighetene: Dødsstraff for utroskap, homofili og frafallenhet.

Flere snakker også hatefullt om ikke-troende. Abu Usama at-Thahabi, som er instruktør ved AlMedinah Institute i regi av Islam Net, har uttalt: "Vi elsker islams folk og vi hater det ikke-troende folket". Han har også vært gjest i den somaliske moskeen Tawfiiq i Oslo.

Noen av predikantene er nektet innreise i andre land på grunn av ekstreme holdninger. Canadiske Saeed Regeah, som besøkte Tawfiiq-moskeen i fjor, ble nektet innreise i Australia senere samme år. Da Bilal Philips gjestet Islam Nets fredskonferanse i 2010, var han allerede nektet innreise i Storbritannia og Australia. Han er senere nektet innreise i Tyskland og Kenya, og deportert fra Filippinene og Bangladesh.

Islam Nets leder, Fahad Qureshi, avviser bestemt at de inviterer ekstreme foredragsholdere. Han mener at det de sier blir tatt ut av sammenheng.

— Bilal Philips er den mildeste av alle. Han er som en pusekatt, hvis du hører på foredragene. Ikke hør på to setninger som er tatt ut av kontekst, av kanskje totalt 40 timers foredrag, sier Fahad Qureshi.

Han sier de nøye undersøker påstander om foredragsholderne fra medier.

- Hvis propagandaen er basert på feilsiterte setninger tatt ut av kontekst, ignorer vi propagandaen og inviterer foredragsholderne, sier Qureshi.

Han mener det er «helt latterlig» at Philips er nektet innreise i flere land, og avviser at han eller noen andre de inviterer, er ekstreme.

— Vi deler ikke alle meningene til alle vi inviterer, og mange kan være uenige seg imellom også. Men disse står for klassisk islam, slik det er praktisert i 1400 år, sier Qureshi.

Ikke alle er enige med ham.

BAKGRUNN:

Les også

Misjonerer bokstavtro islam på gaten - tusener av unge vil leve som i Midtøsten for 1400 år siden

— Ikke steining i islam

— Jeg kjenner ikke alle, men noen av dem gir et strengere bilde av islam enn nødvendig, og fokuserer på feil ting på feil måte. De avfeier at prinsipper kan krysse hverandre, og velger ofte det strengeste, sier styreleder Basim Ghozlan i Rabita-moskeen.

Han avviser at både steining og dødsstraffene for utroskap, homofili og frafall er en del av islam, slik han og hans kretser forstår religionen.

— Jeg blir sint på den holdningen. De later som om det er dette som er islam, men poenget er ikke straffene i seg selv, sier Ghozlan.

En av Norges største moskeer, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat, mener foredragsholdere som snakker hatefullt om ikke-troende og som truer med dødsstraff, må slås ned på av norske myndigheter.

— De bør nektes innreise i Norge, sier styreleder Ghulam Sarwar.

Faruk Terzic (38), imam i Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina i Oslo, mener det kan være farlig å lære om islam gjennom det han kaller YouTube-predikanter.

— Foredragsholdere med lite religiøs kredibilitet får altfor mye oppmerksomhet. De er kanskje blitt populære på internett på grunn av sine uakseptable og problematiske holdninger, sier Terzic.

- Forståelig at ungdom kommer

I Norges eldste moské, Islamic Cultural Centre på Grønland i Oslo, finner talsperson Ikhlaq Ahmad det derimot «forståelig» at ungdommer kommer for å høre karismatiskeog kjente personer fra utenlandsk TV.

— Jeg har ikke hatt tid til å gå dypt inn i de forskjellige personene, hvorfor de er omstridte og hvor de er utdannet.Det vi vet er atungdommer liker et svart/hvitt-bilde og vil ha ting enkelt presentert. Det er mulig det er noe der, sier Ahmad.

Hva de snakker om på arrangementer i Norge, vil han ikke spekulere på.

— IslamNet er en studentorganisasjon som ser ut til å organisere bra, men de har også mistet en god del støtte fra ungdom i siste årene, sier Ahmad.

Shiraz Maher, seniorrådgiver ved King's College London, mener det "helt klart" er en risiko for at tankegodset fra noen av disse foredragsholderne kan føre til at noen unge drar utenlands for å slåss med IS i Syria.

— Generelt har disse konservative holdninger, og noen av deres synspunkter er veldig ekstreme.

Trenger ikke søke visum

Etter det Aftenposten kjenner til, er ingen omstridte predikanter nektet innreise til Norge. Flere i Aftenpostens oversikt kommer fra visumfrie land, og trenger dermed ikke visum for å besøke Norge.

— Alle søknader om visum til Norge vurderes ut fra vilkårene. Årsaker til å avslå en søknad kan være grunnleggende nasjonale interesser eller hensyn til rikets sikkerhet, sier enhetsleder Jonas Folmo i Utlendingsdirektoratet. Han opplyser også at Politiets sikkerhetstjeneste rutinemessig er involvert i slike saker.

Moskeene Tawfiiq og Alnor har ikke besvart Aftenpostens gjentatte henvendelser.

DETTE HAR INVITERTE PREDIKANTER SAGT

Haitham Al-Haddad

Lærd fra London. Oppvokst i Saudi-Arabia.

Dommer i det islamske shariarådet i London.

2013, 2015: Gjest hos Islam Net. 2012: Hos Alnor Senter i Tromsø.

Har sagt: *Osama bin Laden kan være en martyr, og han kommer i hvert fall til paradiset. *Vold i ekteskapet er en privatsak. *Jøder er "etterkommere av aper og griser". *Kvinner bør ikke jobbe. *Homoseksualitet bør bekjempes.

Phillips1-whHvqNEKdb.jpg

Bilal PhilipsLærd fra Canada, bosatt i Qatar.

Stiftet et gratis islamsk universitet på nettet, Islamic Online University, som samarbeider med to norske, muslimske organisasjoner. Studenter fra Norge.

2010: Gjest hos Islam Net.

Har sagt: * Forsvar for ekteskap med jenter ned til ni års alder. *Flerkoneri tillatt. * Dødsstraff for utroskap, homofili og frafall. *Mannen har rett til å slå sin kone. *Finnes ikke voldtekt i ekteskap.

Nektet innreise til Storbritannia, Australia, Tyskland, Kenya, Bangladesh og Filippinene.

Sheikh Shady Alsuleiman

Lærd fra Australia.

2011: Islam Net. Måtte avlyse planlagt besøk i 2015.

Inviterte Al-Qaida-leder Anwar al-Awlaki til en av Australias største moskeer i 2009. Ville ikke ta avstand fra al-Awlaki i Oslo i 2011.

Har sagt: *HIV er en straff fra Allah for utroskap og homofili. * Grunnen til at utro skal steines i islam, er at synden deres er så stor.

1DMan2-D6Uhprw1xg.jpg

Imran bin Mansur alias «Dawah-Man»Predikant fra Storbritannia. Startet Dawah Academy.

2015: Islam Net. 2012: På misjoneringsturné i Norge i regi av Alnor Senter i Tromsø og den britiske, islamske misjonsorganisasjonen iERA.

Har sagt: *Homofile er "skitne, obskøne og skamløse". * Europa og USA er styrt av sionister.

Uønsket ved University of East London.

Saeed Regeah

Lærd, oppvokst i Saudi-Arabia, kanadisk statsborger.

2014: Gjest hos Tawfiiq, somalisk moské.

Har sagt: *Kvinner burde ikke gå ut av huset med mindre det er helt nødvendig. Det vil skape fristelser for mange mennesker, og Satan vil utnytte det.

*Når du først blir muslim, kan du ikke gå tilbake på det.

Kwathari1_2-ad2u1u_kjQ.jpg

Mufti Muhammad ibn adam al-KawthariLærd fra Storbritannia.

2014: Gjest hos organisasjonen Al-Hidayah

Har sagt: *Det er ulovlig å hjelpe noen som flykter fra dødsstraff (originallenke er fjernet)

Abu Usamah at-Thahabi

Lærd, i Birmingham.

2013: Gjest hos Tawfiiq og Islam Net. Instruktør tilknyttet AlMadinah Institute (Islam Net).

Har uttalt: * Vi elsker islams folk og vi hater det ikke-troende folket. Vi hater vantro.

Shaykh Muhammad Abdul Jabbar Lærd, fra Birmingham. Startet Al Qadr, islamsk misjonsorganisasjon.

2015: Gjest hos Islam Net

Har sagt: *Krigsherren Muhammed, som knuste de vantro, er det beste forbildet som noen gang har gått på jorden.