Norge

Vi fyrer renere

Nesten 40 prosent av veden vi fyrte med i fjor ble brent i nye ovner. Dette reduserte utslippet av svevestøv med 14.000 tonn.

  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg

Nye, rentbrennende ovner (produsert etter 1998) fører ikke bare til at utslippet av svevestøv blir mindre, de fører også til at man får nyttiggjort mer energi av veden.

Vedfyring i nye ovner har økt med 20 prosentpoeng siden 2002.

Resultater fra en spørreundersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort med bidrag fra Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE), Statens forurensningstilsyn (SFT) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), viser at de nye ovnene i fjor ga 0,9 TWh (tusen milliarder watttimer) ekstra energi og reduserte utslippene av svevestøv med 14.000 tonn.

— Dette bidrar til å bedre den dårlige luftkvaliteten spesielt i store byer og tettsteder. Trenden er positiv, men vi skulle gjerne sett at utslippsredusksjonene gikk enda raskere, sier Anne Gislerud, rådgiver i Statens forurensningstilsyn.

60 prosent av svevestøvutslippene skyldes vedfyring. Gamle vedovner slipper i gjennomsnitt ut fem-seks ganger så mye svevestøv som nye ovner, og 60 prosent av utslippene i 2005 stammet fra fyring i gamle, forurensende ovner. Ifølge SSB vil potensialet for utslippsreduksjon av svevestøv være på 25.000 tonn dersom all fyring i ovn hadde skjedd i nye ovner.

-Skift ut de gamle

Gamle vedovner produserer ikke bare mer svevestøv, de kan også forsure inneklimaet. I 1998 ble det innført strengere krav til avtrekket i vedovnene, noe som reduserer utslippene. Dette har også betydning for luften innendørs.

— Det er ikke godt nok avtrekk i gamle ovner, og spesielt de med astma og allergi har problemer med å være i rom der det fyres i gammel vedovn, sier Ellen Strand, daglig leder i Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor. - Har dere muligheten, så skift dem ut, er hennes råd.

Mest i nord

I Oslo og Akershus kan man puste litt lettere ut, ettersom det er her forbruket av ved er lavest per innbygger. I nord har man imidlertid den tvilsomme æren av å fyre mest med ved, og i følge tallene fra SSB har de også større vedforbruk enn tidligere.

Les flere nyheter på Forbruker.no/bolig

Les også

  1. Slik reduserer du strømregningen

  2. Pusser opp - sparer strøm

  3. Til peis og pipe

Nye ovner virker bedre, slik at vi får mer varme ut av hver kilo ved. Foto: Storfjell, Ingar