Verdens eldste skog funnet på Svalbard

For 380 millioner år siden bidro ny tropisk skog til å suge karbondioksid, CO2, ut av Jordens atmosfære. Og nå er det påvist rester av skogen på Svalbard.

I klippene på Svalbard sees tydelige rester av stammer etter de første trærne - og noe av verdens første skog, slik den er illustrert til høyre i bildet.

Det er tidsskriftet Geology som nå forteller hvordan britiske forskere har studert rester av den tropiske skogen i arktiske strøk på Svalbard.

Da kalde Svalbard var varm

For 380 millioner år siden så Jordens overflate helt annerledes ut enn i dag. Perioden som i geologisk sammenheng kalles devon strekker seg fra 416 til 359 millioner år før vår tid. Havnivået sto høyere enn i dag, og Jorden hadde bare tre større kontinenter. Klimaet var varmere enn i dag — og både det norske fastlandet og øygruppen som i dag heter Svalbard, var en del av et kontinent ved ekvator.

Skogene vokste til

I begynnelsen av devonperioden var en stor sopplante, Prototaxis, den største organismen på land. Men i siste halvdel av perioden begynte Aschaeopteris, det første treet, å legge grunnlaget for skog med tilhørende tykt jordsmonn og et nettverk av stabiliserende trerøtter. Og med trærne og skogene falt nivået av CO2 i atmosfæren betydelig, mener forskerne. Det bidro til å gjøre det lettere for annet planteliv - og dyreliv - å utfolde seg på planeten vår.

Verdens eldste skog

Forskeren Chris Berry fra Cardiff University hørte om funn av rester av devonskog på Svalbard, og sammen med kollega John E.A. Marshall daterte de funnene til å være ganske nøyaktig 380 millioner år gamle - eller 20 millioner år eldre enn først antatt. Det gjør funnet til noe av den aller eldste skogen på Jorden. Det spesielle på Svalbard er også at man har funnet fossiler av trestammer, og ikke bare fragmenter av trærne. Skogen på Svalbard ligner imidlertid ikke det vi forbinder med tropisk regnskog i dag. Plantene karakteriseres som Lycopsida, karplanter som formerer seg ved hjelp av sporer og ikke frø. Det var karplanetene som i devon- og karbontiden frembrakte de store skogdannende trærne.

# kloden vår: Halvparten av all tropisk regnskog er blitt borte siden annen verdenskrig.

Restene av 280 millioner år gammel skog ble funnet i Plantekløfta nær Munindalen, merket med rødt punkt.

På bakken og i klippenePå Svalbard synes rester av disse opp til fire meter høye trærne både på bakkenivået og i klippelagene. De vokste opp tett, med bare rundt 20 centimeter mellom stammene.

— Fossilene på Svalbard viser oss hvordan vegetasjonen og landskapet så ut ved ekvator for 380 millioner år siden, da de første trærne begynte å vise seg på Jorden, sier Chris Berry i en uttalelse.

Skogfossilene på Svalbard er funnet i området Plantekløfta nær Munindalen, og nær den mer berømte Pyramiden.

Fremtiden lagres på Svalbard. Viktige frø fra de fleste land i verden er allerede på plass i spesialhvelvet i Longyearbyen