Farlig eller ikke farlig å bruke paracetamol?

«Bruken av Paracet har eksplodert! Og paracetamol er langt farligere enn vi tror», leser vi stadig oftere. - Paracetamol er det beste smertestillende middelet vi har. Farene er overdrevet, sier Legemiddelverket.

Kopi av afp000832316.jpg
  • May Britt Brøyn

Paracet, Dispril, Ibux, Naproxen… Hva skal man velge når hodet slår sprekker av smerte eller barnets feber stiger faretruende? I butikkhyllene står de reseptfrie, smertestillende legemidlene side om side — enkle å få tak i når behovet melder seg.

Men de siste månedene har paracetamol kommet i søkelyset. Artikler forteller at forbruket har eksplodert, at bekymringsmeldinger strømmer inn til helsemyndighetene. Mye tyder på at paracetamol slett ikke er så trygt som vi gjerne vil tro.

Dette er det negative:

  • I Sverige vil Läkemedelsverket nå forby salg av paracetamoltabletter i butikk – og viser til kraftig økning av overdoser.
  • I USA har overforbruk og skader lenge vært et tema. Myndighetene har paracetamol under oppsikt, og vurderer fortløpende tiltak for å begrense bruken.
  • Flere studier har påvist alvorlig fosterskade når gravide kvinner spiste paracetamol under svangerskapet.
  • Andre studier har kommet til at paracetamol også kan gi øket risiko for abort.
  • I Texas fant forskere at paracetamol kombinert med alkohol kan forårsake nyreskader ved langt lavere doser enn man trodde.
  • Dersom paracetamol var blitt «oppfunnet» nå, ville det aldri blitt godkjent, uttalte professor Richard Sharpe ved Edinburgh-universitetet etter at hans forskergruppe gjennomførte en studie på det smertestillende stoffet.
    Les også: Folkehelseinstituttet: Mye paracetamol kan være farlig for fosteret

Dette er det positive:

— Paracetamol er det beste vi har og skal alltid være førstevalg ved moderate smerter, understreker Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Han erkjenner at studier som har påvist fosterskader om moren spiste paracetamol under svangerskapet, må tas på alvor. Det samme må risiko for alvorlig leverskade ved overdosering.

— Også gravide kvinner kan ha behov for smertestillende, men hun bør bruke laveste effektive dose over så kort tid som mulig. Ved smerter som varer mer enn noen få dager, bør hun oppsøke lege, sier Madsen.

Paracetamol har lenge vært hett stoff i mediene, og advarslene har haglet. Men det har vært skrevet altfor mye feil, fremholder Legemiddelverket, som ikke nøler med å gi paracetamol skussmål som det beste smertestillende middelet vi har.

Han fremholder at det kan være andre forklaringer enn paracetamol når en norsk studie viser at barn fikk dårligere motorikk og mer adferdsproblemer enn sine søsken dersom mor hadde spist paracetamol i svangerskapet.— Det er jo en årsak til at moren hadde behov for paracetamol i det ene svangerskapet og ikke i det andre. Spørsmålet er om det er paracetamol eller sykdom som har påvirket fosteret. Studien blir nå vurdert av den europeiske bivirkningskomiteen (EMA), sier Madsen.

Han mener farene ved paracetamol er overdrevet i mediene:— Veldig mye av det som skrives er regelrett feil. Det er for eksempel ikke riktig at bruken av paracetamol har økt etter at det ble tillatt solgt i butikk. Salget av reseptfri paracetamol har gått ned fra 2004 til i dag. Men paracetamol utskrevet på resept er nesten tredoblet i samme periode. Det er dette som slår ut i statistikken.

Madsen viser til at alternativene, de såkalte NSAIDs (smertestillende, ikke-steroide betennelseshemmende medikamenter), har langt mer betenkelige bivirkninger. Dette er for eksempel ibuprofen (blant annet Ibux), naproksen (blant annet Naprosyn) og produkter basert på acetylsalisylsyre (for eksempel Dispril).

— Legene skriver nå ut resept på paracetamol i stedet for NSAIDs, og det er jo det vi ønsker, sier Madsen.

Smertestillende medisiner står lett tilgjengelig både i butikk og på apotek. Det gjør det for lett å bruke dem, mener det svenske legemiddelverket.

Sverige vil forby paracetamolI Sverige vil Läkemedelsverket trekke paracetamoltablettene ut fra butikkene igjen — og kun tillate salg på apotek fra 1. mars. For forgiftningstilfellene har økt med hele 40 prosent fra tablettene ble tillatt solgt i butikk i 2009 og frem til 2013, viser deres egen, ferske undersøkelse.

Saken er nå sendt på ny høringsrunde etter at blant annet legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline hevdet at forbruket av NSAIDs vil øke om paracetamoltabletter trekkes ut av butikkene. Den svenske apotekforeningen har på sin side støttet forslaget om å forby butikksalg, og Läkemedelsverket selv mener at et forbud står minst like sterkt i dag som da de fremmet forslaget i fjor sommer.

Hvordan virker det egentlig?

Og faktisk: Til tross for at paracetamol har vært tilgjengelig i en årrekke, er ekspertene fortsatt usikre på hvordan det smertelindrende stoffet egentlig virker.

Den ledende teorien er at virkningsmekanismen er noe av den samme som for NSAIDs - at det hindrer kroppen i å danne prostaglandiner, som blant annet kan trigge hodesmerter. Men mens NSAIDs kan gi bivirkninger som blødninger i mage og hjertesykdom, er det leveren som blir skadet ved overforbruk av paracetamol.

— Det er tankevekkende at vi fortsatt mangler kunnskap om hva som egentlig gjør at midler som paracetamol og acetylsalisylsyre lindrer smerte. Dette til tross for at midlene har vært i bruk i mer enn hundre år, sier Jørund Straand, professor i allmennmedisin ved Universitet i Oslo.

Ødelegger leveren

En studie fra Giftinformasjonen ved Helsedirektoratet viser at antall henvendelser om paracetamolforgiftning også i Norge nesten doblet seg fra 2005 til 2013.

Ifølge professor Dag Jacobsen, avdelingsoverlege ved akuttmedisinsk avdeling på Ullevål universitetssykehus, er det ofte selvpåførte forgiftninger som ligger bak overdosene de får inn. Eller andre akutte smerter, som for eksempel kraftig tannpine – hvor man har kastet i seg en altfor stor dose for å lindre smertene. De fleste alvorlige tilfellene skjer i kombinasjon med andre smertestillende preparater eller alkohol, men det er paracetamol som kan gi den livstruende leverskaden.

Medisiner som inneholder paracetamol har vært i bruk lenge - men fortsatt vet man ikke sikkert hvordan det virker.

— Det som er så skummelt med paracetamolforgiftning, er at man ofte ikke merker noen symptomer på forgiftning før det er for sent, når leveren allerede er uhelbredelig skadet. Kommer man ikke til behandling innen åtte timer etter at man har tatt en overdose, gir motgift liten effekt, advarer Elin Olaug Rosvold, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.Hun mener det er et bekymringsfullt overforbruk av paracetamol i dag, spesielt blant unge mennesker. Hennes egne studier har vist at 15-16-åringer har økt sitt forbruk av paracetamol betraktelig gjennom en tiårsperiode.

Jørund Straand peker på at også lave doser paracetamol kan gi skader ved langvarig bruk.

— Behandling med smertestillende midler har best dokumentert effekt ved akutte smerter. Knasker man paracetamol over lengre tid for hodepine, kan dette faktisk bidra til å forsterke smertene.

Les også:

Ønsker TV-reklame for reseptfrie medisiner

- Piller bør bak forheng i butikk

Slik får du medisinen i barnet