Norge

Sakkyndige i partnerdrapet: – Tiltaltes evner ligger i nedre del av normalnivået

De sakkyndige konkluderer med at den drapstiltalte 51-åringen har en lettere psykisk utviklingshemming. Det kan gi lavere straff.

De rettsoppnevnte sakkyndige Terje Tørrissen og Line Merete Tangen Anerød la torsdag morgen frem sin rettspsykiatriske erklæring i Gjøvik tingrett. De mener 51-åringen som står tiltalt for å ha drept kona har en lettere psykisk utviklingshemming i strafferettslig sammenheng.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Den habile storviltjegeren har hele tiden sagt at det drepende skuddet ble avfyrt ved et uhell, et vådeskudd, og at han bare vil erkjenne straffskyld for uaktsomt drap, etter at kona gjennom 19 år ble skutt på kloss hold i parets bolig 9. januar i år.

De sakkyndige har gjennomført en full judisiell observasjon.

Den viser et generelt evnenivå rett i underkant av en IQ på 70. Hans reelle IQ ligger sannsynligvis på mellom 70 og 75, ettersom han jobbet og fungerte ellers.

– I rettspsykiatrisk forstand defineres grensen for lettere psykisk utviklingshemming på 75 IQ-poeng. De som har en IQ under det, vil regnes som å ha en lettere psykisk utviklingshemming. Det kan ha betydning for utmåling av straffen, forklarer spesialist i psykiatri, Terje Tørrissen, i en rettspause.

De sakkyndiges hovedkonklusjon er at tiltalte er strafferettslig tilregnelig.

Etter at de sakkyndige var ferdige men sin rapport i sommer, har den vært til vurdering i Rettsmedisinsk kommisjon. Én av de tre medlemene sår vil om de sakkyndiges konklusjon.

Aktor Jo Christian Jordet leste høyt for retten fra kommisjonens rapport, skriver avisen Hadeland (bak betalingsmur).

– De sakkyndiges IQ-utredning kan gi et feilaktig bilde av tiltalte, fordi de har utført bare 10 av 14 deltester. Han har et høyere praktisk funksjonsnivå enn IQ-scoren, og det ene kommisjonsmedlemmet mener det er tvil om tiltalte omfattes av det rettspsykiatriske begrepet lettere psykisk utviklingshemmet. Kommisjonen overlater til retten å vurdere dette, eventuelt be om at ytterligere utredning foretas, sa Jordet.

  • Partnere står bak ett av tre drap i Norge: Dagen etter at hun sa ekteskapet var over, ble hun skutt
– Skuddet ble avfyrt med vilje, mener aktor Jo Christian Jordet (t.v.). – Nei, det var et vådeskudd, sier forsvarer Harald Stabell.

– Må få betydning for straffeutmålingen

Forsvarer Harald Stabell var kjent med de sakkyndiges konklusjon på forhånd.

– Dette har ingenting å si for skyldspørsmålet, men må ha betydning for straffeutmålingen, sier Stabell, og viser til en dom fra Høyesterett i februar i år, hvor en lettere psykisk utviklingshemmet mann fikk en betydelig reduksjon av straffen.

Den da 20 år gamle mannen fikk i 2012 en dom på to år og ti måneders fengsel for å ha voldtatt en ruset og bevisstløs 15-åring.

Da det senere kom frem at han hadde en IQ på 69, reduserte Høyestrett straffen med ett år og fire måneder.

Drapsvåpenet er en «Tikka 6,5X55»-storviltrifle.

Vitne: – Sa han skulle ta livet av kona om hun forlot ham

I retten er det kommet frem at tiltalte hadde mangelfull skolegang og sliter med å tilegne seg lærdom. Han har tre dommer fra ungdomstiden, blant annet for vold.

Flere vitner har trukket frem at 51-åringen kunne være bråsint, noe han selv benekter.

To vitner fortalte at de hadde hørt den nå drapstiltalte mannen si at kvinner som var utro eller forlot ektemannen, kunne drepes:

«Han sa at om (avdødes navn) gikk fra ham, skulle han ta livet av henne, skjære henne opp i småbiter og grave henne ned på skogen slik at ingen fant henne igjen noen gang», fremgår det av et vitneavhør.

Tingrettsdommer Helle Rolstad med meddommer Åse Nystuen Pettersen i bakgrunnen.

Dom i november

Rettssaken startet mandag i Gjøvik tingrett. Etter at de sakkyndige hadde lagt frem sin rapport i tingretten torsdag morgen, var det åstedsbefaring i huset på Gran i Hadeland hvor drapet skjedde.

Saken avsluttes fredag med prosesyrer fra statsadvokat Jo Christian Jordet og forsvarer Stabell.

Dom i saken er ventet å falle i begynnelsen av november. Tingrettsdommer Helle Rolstad har vært administrator.

Les mer om

  1. Drap
  2. Harald Stabell
  3. Hadeland
  4. Psykiatri