Så uenige er partene i togstreiken om hva de er uenige om

Spekter, som representerer NSB, og lokførerne har helt forskjellige virkelighetsoppfatninger av hva de er uenige om.

Anne-Kari Bratten, leder i Spekter etter at forhandlingene brøt sammen etter klokka 22 torsdag.

Togstreiken, som har vart i over en måned, påvirker tusenvis av østlendingers jobbreise hver dag.

Denne uken har partene meglet to lange dager, først frivillig og så en tvangsmegling, uten at det har blitt enighet.

Rolf Ringdal, leder for Norsk Lokomotivmannsforbund, forteller til Aftenposten at det ikke gikk særlig bra på møtet hos Riksmegleren torsdag.

– NSB hadde bestemt seg på forhånd for at vi ikke skulle bli enige, og det levde de opp til, mener Ringdal.

De er uenige om lokførerens krav til utdanning og kompetanse. Lokomotivmannsforbundet ønsker å ha en kontroll med dette også når norsk jernbane konkurranseutsettes. I utgangspunktet ville de ha det inn i tariffavtalen, slik at de hadde streikerett på eventuelle endringer i kravene til nye lokførere.

Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Kravet om kompetanse krangles det fortsatt om

Ringdal forklarer at det fremdeles er kravet om kompetanse som er stridsspørsmålet, og han opplever at NSB ikke har rikket seg på dette punktet.

– Vi har prøvd å komme NSB i møte. Vi sier at vi ikke trenger å ha et krav om kompetanse i tariffavtalen eller i en særavtale. Eventuelt kan kravet om kompetanse være midlertidig og gå ut når myndighetene kommer med sitt regelverk.

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter har mildt sagt en annen virkelighetsoppfatning enn hva lokførerne har om dette.

– Dette har vi sagt ja til. Og hadde han sagt dette i meglingen i går, hadde vi ikke hatt streik i dag, sier Bratten.

Hun mener at Ringdal i realiteten ikke har frafalt kravet om å avtalefeste kompetanse.

Men Ringdal oppfatter det slett ikke slik.

– Jeg blir forvirret og dette er vanskelig å forholde seg til, og det er helt åpenbart at vi har kommet NSB i møte. Men da har vi helt forskjellig oppfatning av virkeligheten.

Han sier også at de fredag vil diskutere en eventuell opptrapping i løpet av neste uke.

Avviser uenighet om noe annet enn kompetanse

Anne-Kari Bratten sier et klart nei på at det er noe annet som det er uenighet om, og som det ikke har kommet opp i lyset.

Hun er uansett ikke veldig optimist på en løsning de nærmeste dagene, etter at de ikke har klart å bli enige etter lange meglingsdager både tirsdag og torsdag.

– Det ser veldig fastlåst ut, og akkurat nå bobler jeg ikke over av ideer som ikke alt har vært diskutert. Men vi tenker på høygir hele tiden på hva som kan løse streiken.

Ringdal betegner situasjonen nå som «ganske håpløs», men at de kan møte motparten når som helst.

Mener lokførerne har gjort det motsatte av å komme dem i møte

Mens lokførerne sier at de har prøvd å komme NSB i møte, hevder Bratten i Spekter at de egentlig har gjort det motsatte. Hun medgir at lokførerne har gitt fra seg streikeretten på utdanning og kompetanse.

– Men egentlig har de gått lenger. De vil ha en evigvarende avtale på utdanning som de ikke vil ha behov for å streike på, siden den ikke kan sies opp, mener Bratten.

Lokførernes leder Ringdal avviser at de vil ha en evigvarende avtale.

– Den bortfaller når ting er på plass fra myndighetene. Jeg vet ikke hvilken planet Bratten er på når hun hevder dette.

NSB-sjefen skriver: Togstreiken bør avsluttes

Forskere om togstreiken: – Vi kan få flere konflikter av samme type i tiden fremover

Fafo-forsker: Lokførerne har en god grunn til å streike