Norge

Krever sikrere nettbank

Finansminister Kristin Halvorsen foreslår å begrense beløpet det går an å overføre via nettbank.

Finansminister Kristin Halvorsen vil begrense tapet kundene selv må bære om de taster feil i nettbanken.
  • Stine Barstad
    Journalist

Finansminister Kristin Halvorsen sendte tirsdag et brev til Kredittilsynet, melder NTB. I brevet understreker hun at nettbank er en effektiv betalingsform som kundene har en sterk tilskyndelse til å bruke på grunn av forholdsvis lave gebyrer. Men hun påpeker at utviklingen i bruken av nettbanker fremover vil avhenge av at sikkerheten er god.

Vil begrense tap

I brevet foreslår Halvorsen tre mulige tiltak som vil bidra til å øke sikkerheten ved betaling i nettbank, skriver Dagens Næringsliv.

Hun foreslår blant annet å begrense hvor stort enkeltbeløp man kan overføre via nettbank.

Hun vil også ha en vurdering av om nettbanken bør be om mer enn bare et kontonummer eller KID-nummer, ved at man får en feilmelding dersom det ikke er samsvar mellom navn/KID-nummer og kontonummer.

Til sist vil hun at det blir innført begrensning på hvor store tap en kunde selv skal bære dersom det oppstår feil.

Vil ha raskt svar

— Særlig forslaget om at ikke lenger bare kontonummeret skal være tellende for om en betaling går gjennom, men at enten KID-nummeret eller et navn må kunne knyttes til utbetalingen i tillegg, vil bidra til økt sikkerhet. Hvis ikke kontonummeret stemmer med navn eller KID-nummer, skal kunden få en feilmelding, sier Halvorsen.

Hun venter at Kredittilsynet raskt svarer på brevet, og at tiltak vil snarlig være på plass.