Togpassasjerene er vinnerne - bilførene taper

Togpassasjerene på Østlandet er de store vinnerne når Nasjonale transportplan (NTP) legges fram i mars.

NSB-passasjerene har slitt med innstilte tog i årevis. Dette bildet er fra 2004.
Les også

Hvert tredje tog forsinket - og det blir verre

Stadige forsinkelser og timesvis med venting har nærmest vært hverdagen for mange togpassasjerer de siste årene. Dette skal det nå bli slutt på, dersom regjeringen får det som den vil. I Nasjonal transportplan (NTP) for de neste ti årene foreslås det et kraftig løft av jernbanenettet.

Ifølge VG skal den samlede kapasiteten på jernbanenettet nesten dobles fram til 2019. Imidlertid er det jernbanenettet på Østlandet som får størsteparten av midlene.Blant annet er det foreslått en full oppgradering av det såkalte intercity-triangelet, som består av togstrekningene Oslo-Halden, Oslo Lillehammer og Oslo-Skien. Flere dobbeltspor skal settes inn, samtidig som kapasiteten på enkelte terminaler og stasjoner skal økes. Regjeringen ønsker også at deler av disse intercity-strekningene blir bygget slik at de i fremtiden kan kjøres av høyhastighetstog. Kostnadene for oppgraderingen ble i 2006 beregnet å være 50 milliarder kroner.

Kortere reisetid

Merkbare oppgraderinger vil det også bli på Dovrebanen og Vestfoldbanen. Her er noen av regjeringens forslag for disse strekningene:

  • Avgang hver halvtime mellom Oslo og Hamar
  • Kjøretiden mellom Oslo og Hamar skal ned fra 1:25 til under én time.
  • Kjøretiden mellom Oslo — Lillehammer skal ned fra 2:15 til 1:30
  • Avgang hver halvtime mellom Oslo og Tønsberg
  • Kjøretiden mellom Oslo og Tønsberg skal ned fra 1:25 til under én time
  • Kjøretiden mellom Oslo og Skien skal ned fra 2:46 til 1:45

Dette skal løses blant annet ved å legge dobbeltspor mellom Oslo og Hamar, og mellom Drammen og Larvik.

- Ingen nye veier

For mange bilister kan den nasjonale transportplanen komme til å bli en skuffelse. I stedet for å bygge nye veier, vil samferdselsminister Liv Signe Navarsete trolig til å prioritere vedlikehold og utbedring av allerede eksisterende veier, ifølge VG.

En annen hovedsatsing vil være trafikksikkerhetstiltak, med det mål om å få dødstallene fra veiene ned med over 30 prosent.

Regjeringen har også lovet flere sykkelveier, og i NTP legges det opp til en kraftig økning av midlene til gang- og sykkelveier.