Norge

- Israel forspiller sitt omdømme

Forsvarssjef Sverre Diesen mener den israelske krigføringen i Gaza er irrasjonell og virker mot sin hensikt i forhold til Israels langsiktige politiske mål.

Forsvarssjef Sverre Diesen mener at Israel ødelegger for seg selv.
  • Thomas Boe Hornburg
  • Robert Gjerde
    Journalist

Den norske forsvarssjefen beskriver den israelske krigsmakten i Gaza som en «militærmakt løsrevet fra sitt politiske formål». Han mener det er tre årsaker til dette.

– For det første evner ikke maktbruken å oppnå det som er dens begrunnelse, nemlig å stanse Hamas’ rakettavfyringer mot sivile israelske mål. Dernest skaper den i stedet omfattende materielle og menneskelige ødeleggelser som radikaliserer nye grupper av palestinere så vel som befolkningen i de øvrige araberstater, hvilket ikke er i Israels interesse. For det tredje forspiller Israel stadig mer av sin sympati og sitt omdømme i resten av verden, som heller ikke er i deres langsiktige strategiske interesse, sier Diesen. Han understreker at hans synspunkter er strengt militærfaglige.

– Moral og rettferdighet i Midtøsten får andre ta stilling til, sier Diesen.

– Men har du ingen moralske synspunkter på det som skjer?

– Det er ikke min jobb å fremføre synspunkter på verdispørsmål. Der er ikke mine synspunkter mer kvalifisert enn andres, sier Diesen.

Ikke samsvar.

Han sier han er opptatt av samsvar mellom militære midler og det politiske mål.

– Israel knekker nøtter med slegge, og i den grad de i det hele tatt lykkes, betaler de en strategisk pris for en marginal og forbigående taktisk fordel. Langt på vei gjør jo landet dermed akkurat det Hamas ønsker de skal gjøre; Israel forsterker oppslutningen om Hamas i de palestinske områdene, svekker sitt eget omdømme i resten av verden og bidrar dermed til en langsiktig utvikling som svekker landets mulighet for en løsning i Midtøsten det er tjent med, sier han.

Diesen mener Hamas opptrer kynisk rasjonelt, på samme måte som Taliban i Afghanistan.

– De er helt avslappet til hvilke lidelser de påfører sin egen befolkning, så lenge det tjener langsiktige strategiske mål. Det er en strategi som er like effektiv som den er usentimental.

Kirurgisk krigføring.

Han mener Israel i større grad burde tatt konsekvensen av at Hamas opererer som en klassisk geriljaorganisasjon og bekjempet rakettangrepene med «andre og mer kirurgiske virkemidler enn selv de mest presise flybomber og missiler».

– Da snakker vi om etterretningsdrevne spesialstyrkeoperasjoner, med individuell «targeting» og likvidasjon av ekstremister, lokalisering og ødeleggelse av raketter der de produseres eller klargjøres osv. Altså bruk av skalpell i stedet for slegge.

Diesen etterlyser en klar og helhetlig israelsk strategi som kan bidra til å «marginalisere ekstreme palestinere gjennom å gjøre det fordelaktig å følge en moderat linje» på palestinsk side.

– I øyeblikket er Israels strategi preget av at det bare er kjepp – ingen gulrot.

– Men kan du være helt sikker på at den israelske strategien er irrasjonell? Forutsetter ikke du da at Israels politiske mål er en moderat palestinsk motpart, og en fredsløsning som ender opp med en tostatsløsning?

– Jo, for så vidt.

– Men hvis israelernes mål skulle være at man ikke ønsker en palestinsk stat, så kan vel strategien være rasjonell? Da kan det vel hevdes at det er rasjonelt å drive en krigføring som fører til økt oppslutning om Hamas?

– Jeg kan ikke avskrive at Israel har gitt opp å komme til en forståelse med palestinerne. Gitt det, så er jeg enig i at strategien kan fremstå som rasjonell, sier Diesen.

– Det minner i så fall om en strategi som ligner på en middelalderborg under beleiring der man lever inne i borgen med tilstrekkelige forråd til å holde ut i ubegrenset tid. Så gjør man fra tid til annen utfall mot omverdenen for å sikre mest mulig fred, før man trekker inn i borgen igjen. Det kan man kanskje si er rasjonelt, men bare med én forutsetning: At USA alltid vil støtte Israel uavhengig av andre forhold, sier Diesen.

Les også

  1. - Bombing av FN-skole i Gaza var et uhell

  2. - Overveiende sannsynlig at nye våpen blir testet i Gaza

  3. FN-topp: - Humanitær krise på Gazastripen