- Dropp leksene med loven i hånd

Hvis skoleelever dropper hjemmeleksene, har de støtte i loven, mener Utdanningsdirektøren.

FLITTIGE: Ola Torheim Vik og de andre åttendeklassingene som har valgt tysk ved Gimle skole i Bergen, er samvittighetsfulle med å gjøre leksene sine.

Ingen kan pålegge elevene å gjøre leksene hjemme, sier utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Hordaland, Kjellbjørg Lunde, til Bergens Tidende — Det finnes ikke hjemmel for å gi hjemmelekser i et eneste formelt styringsdokument, i loven eller forskriftene. Det betyr i praksis at elever og foreldre med loven på sin side ganske enkelt kan nekte å gjøre hjemmelekser. - Skolene overlater for stor del av læringsarbeidet til elevene og foreldre. Det gjøres uten at det er hjemmel for det, sier Lunde. - Læringsarbeidet skal foregå på skolen. Elevene skal ha fri når de går hjem.

Tysk på timeplanen

Når BT er på besøk på Gimle skole står tysk på timeplanen for 8. klasse. På spørsmål om hvem som hadde gjort alle leksene sine, kommer samtlige hender i været.- Jeg har inntrykk av at de er samvittighetsfulle med leksene sine, sier inspektør og lærer Cecilie Rogne.

- Gammel tradisjon

Samvittighetsfulle elever eller ei. Det er på tide med en grundig diskusjon om hele lekseinstituttet, mener Utdanningsdirektøren. - Det er en gammel tradisjon om at det er bra for barn å ha lekser. Men den stammer fra den tiden barna var mye kortere tid på skolen, sier Kjellbjørg Lunde. - Hvis tanken er at elevene skal ha samme arbeidstid som i samfunnet ellers, betyr det nødvendigvis at de må være lengre på skolen, sier Cecilie Rogne på Gimle skole. - Elevene skal ha normalarbeidsdag og fritid som alle oss andre i samfunnet. Nå går barna lenger på skolen enn tidligere, sier Lunde. Utdanningsdirektøren er innforstått med at hennes uttalelser kan føre til at elever og foreldre kontakter skolen og nekter å gjøre lekser. - De utfordringene får skolene ta der og da. Da får de jo en skikkelig diskusjon om begrunnelsen for utstrakt bruk av lekser, sier Kjellbjørg Lunde. Hun tror at den manglende lovhjemmelen for hjemmelekser er vel kjent blant politikere og byråkrater. - Hvorfor snakkes det ikke om det? - Det er et godt spørsmål. Jeg tror det skyldes en slags ulykksalig allianse mellom foreldre og skolen, sier Lunde. - Mellom foreldre som tror at ungene må ha lekser hvis de skal klare seg godt på skolen, og skolen som har sett seg tjent med at foreldrene overtar en del av læringsarbeidet. Kjellbjørg Lunde får ganske mange henvendelser fra ressurssterke høyt utdannede foreldre som fortviler over at de synes de er pålagt så mye av elevenes læring, forteller hun.- Da svarer jeg at dette må de ta opp med skolen, rektor og klassestyrer.

- Evig leksemas

For lekser er ikke spesielt bra, mener utdanningsdirektøren.- Forskning viser at lekser bidrar til å øke forskjellene, sier Lunde. - Hvor god løsning er det å gjøre de sterke svakere, fremfor å gjøre de svake sterkere? Blir ikke det resultatet av å fjerne leksene? - Gjør elevene skolearbeidet på skolen, skjer det i et inkludert læringsmiljø. Det virker ikke bare fremmende på de med de minste forutsetninger, men også dem som er teoretisk sterke, sier Kjellbjørg Lunde.- Nei, det er solid forskning på at alle elevtyper lærer mest hvis de er i et læringsmiljø som tar hensyn til alle. For Utdanningsdirektøren i Hordaland er klar i sin holdning:

Får støtte

— Vi bør kutte ut leksene. Det vil være med på å utjevne forskjeller og frigi tid for familiene som kan gjøre konstruktive ting sammen i stedet for dette evige maset om leksene. Ingen av ordene «lekse», «lekser», «hjemmelekser» «hjemmearbeid» er å finne i opplæringsloven eller forskrifter til opplæringsloven. BT har vært i kontakt med både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet i saken. Begge steder medgir de at Lunde har rett når det gjelder lovverket. Bør elevene pålegges hjemmelekser i skolen? Si din mening i kommentarfeltet under!