Løser akutte IT-problemer

NGF stilte mannssterke i heldagsmøte med leverandøren NIF-IT og GolfBox.

— Bakgrunn for møtet var å legge en plan for å løse akutte problemer i vår IT-hverdag, samt legge planer for en stabil driftssituasjon og gjøre systemene mer brukervennlige, skriver golfforbundet på sine nettsider.

NGF stilte med representanter fra styret, administrasjon og faggruppe IT.

Nå opprettes det et hurtigarbeidende prosjekt med deltakelse av de samme aktørene for å forestå dette arbeidet.

Les også

Plast-golfkort til alle

Si din mening i Debattcentralen.