Finn rett toalett til hytta

Fra utedo til vakuumtoalett - her er den komplette hyttedo-guiden

Tørklosettet er ikke akkurat det mest moderne man får tak i på hyttedo-fronten.

Det finnes to sikre temaer når hytteeiere snakker sammen: Været og toalettløsninger.

Ingenting opptar oss med enn hvilken hyttedo vi bør velge. I denne guiden kan du selv få se hva som er mulig å få til — og om det krever innlagt vann og strøm.

Prisene varierer fra noen får tusenlapper til titusener av kroner - dersom du går for ditt eget renseanlegg. Vi starter like godt med klassikeren:


UTEDO

Den «gode gamle utedassen» er nok gammel de fleste steder, men slett ikke god. At den er nostalgi på sitt beste og billig er neppe gode nok argumenter til å nybygge i 2008.

Men noen sverger fortsatt til huset med hjertet på -. til tross for , eller kanskje nettopp på grunn av mangelen på komfort.

Må ha 230 volt: Nei

Må ha 12 volt: Nei

Vannbehov: Nei

Miljøvennlig: Nei

Installasjon: Enkel

Søknadsplikt: Ja

Kapasitet: God

Fordeler: Nostalgi, billig

Ulemper: Utedoen er for lengst historie

Kostnader: Billig

Sommerbutikken.no har ferdig snekret utedo.

KJEMIKALIETOALETT

Som navnet tilsier er det tilføring av kjemikalier som er basis i disse toalettløsningene. Toalettene krever ikke innlagt vann, og er for mange ideelt som et avlastningstoalett for biotoalettet og som en toalettløsning inne i hytta om natten.

Kjemikalietilsetninger skal bidra til et luktfritt alternativ og skal påskynde komposteringseffekten. Kjemikalietoaletter er fortsatt mye brukt ombord i båt.

Må ha 230 volt: Nei

Må ha 12 volt: Nei

Vannbehov: Nei; forsvinnende lite

Miljøvennlig: Ja og nei, avhengig av hvor og hvordan du tømmer

Installasjon: Enkelt

Søknadsplikt: Nei

Kapasitet: Liten

Fordeler: Greit for mindre behov

Ulemper: Må tømmes ofte

Kostnader: Relativt beskjedne

Produkter/leverandører:

Sunwind Sanitoa, Sunwind.no

Campa Potti, Porta Potti fra Thetford, Thetford.no

Finnes hos båtutstyrsforhandlere: se feks Maritim.no

BIOLOGISKE TOALETTER:

Fuktigheten (urin) fordamper og det faste avfallet (avføring og papir) brytes ned til kompost. Bruker ikke vann og skal heller ikke kobles til offentlig kloakk. En fordel med disse toalettene er at du kan kaste og kompostere også matavfall.

Det finnes store og små systemer. De store kjennetegnes ved at kompostbeholderen plasseres under gulv, og toalettstolen inne – de små har alt-i-ett innendørs.

Med strøm kan varianten med varmekabel fremskynde komposteringsprosessen. De kraftigste viftene krever innlagt strøm, mens de litt svakere kan drives av f.eks. solcellepanel. I tillegg finnes det vindvifter på markedet.

Må ha 230 volt: Ja/nei

Må ha 12 volt: Ja/nei

Vannbehov: Nei

Miljøvennlig: Ja

Installasjon: Enkel – med mindre du innstallerer et stort system som krever gravearbeider.

Søknadsplikt: Nei

Kapasitet: Avhengig av om du installerer stort eller lite system.

Fordeler: Moderne biotoaletter er luktfrie alternativer som kan stå lenge utne å måtte tømmes

Ulemper: Små systemer må tømmes ofte, og er avhengig av god ventilasjhon/vifte

Kostnader: Svært varierende, de billigste modellene kan du få til ca. 5000 kroner.

Produkter/leverandører:

Muldo, Superdassen, Super-Duo, Dolett, Sanitoa, Mulltoa, Snurredassen, Vera

Sunwind.no

Hyttetorget.no

Hyttebutikken.no

SEPARERINGS-TOALETTER:

Vått og tørt havner hver for seg. Urinen ledes ut gjennom eget avløpsrør til vannavløp (fra vask, dusj, etc.), til filtrering i bakken eller til tank for lagring som gjødsel. Avføring og papir havner i beholderen inne i toalettet..

Viften som går kontinuerlig holder toalettrommet fritt for lukt og fuktighet, separeringen av vått og tørt gjør det luktfritt også utendørs.

Må ha 230 volt : Ja og nei (strøm til vifte/varmekabel)

Må ha 12 volt: Ja og nei (strøm til vifte/varmekabel)

Vannbehov: Nei

Miljøvennlig: Ja

Installasjon: Enkel

Søknadsplikt: Nei

Kapasitet: God

Fordeler: En litt bedre utgave av biotoalettene

Ulemper: Ingen opplagte

Kostnader: Varierende, avhengig av hvor stort systemet er

Produkter/leverandører:

Torp-Isak, Rotasep, Mulltoa, Biolet Separett og Separera, Vera separasjonstoalett

Sunwind.no

Hyttetorget.no

Hyttebutikken.no

VANNSPYLTE TOALETTER:

Løsningen om det ikke er mulig å knytte seg til det kommunale avløpsnett er å få installert en egen septiktank. Dette må du også søke om, og det er ikke alle som vil få tillatelse – rett og slett fordi ikke alle kommuner har kapasitet til å ta seg av all kloakken.

Noen septiktankløsninger må graves helt ned, mens i andre tilfeller kan de graves halvveis ned — eller stå på siden av hytten (ved bruk av vakuumtoalett). Kverntoaletter finnes i flere utgave – der en kvern og pumpe bryter ned avfallet slik at det feks ikke er nødvendig med større dimensjon enn 32 mm på avløpsrøret.

Må ha 230 volt: Ja/nei (må ha strøm)

Må ha 12 volt: Ja/nei (må ha strøm)

Vannbehov: Ja

Miljøvennlig: Ja

Installasjon: Krevende

Søknadsplikt: Ja

Kapasitet: God

Fordeler: Du får en løsning som fungerer omtrent som det du har hjemme.

Ulemper: Relativt store investeringskostnader

Kostnader: Installasjon av septiktank vil være kostbart.

Produkter/leverandører:

Miniflush, Sanilux (kverntoalett), Vera

Hyttetorget.no

Kvernspesialisten, Eydehavn: tlf. 98830642

MINIRENSEANLEGG:

Ditt eget private kloakkanlegg på linje med de kommunale. Godkjent i de fleste kommuner og derfor mye brukt i skjærgården og steder det er vanskelig med kommunale løsninger. Dette er en fullverdig løsning som fungerer slik du er vant til hjemme.

Alt toalettutstyr er standard og kan velges blant alle leverandører som leverer til hus og hytter tilknyttet kommunalt vann og avløp. Selve anlegget er ikke veldig kostbart (fra ca. 50.000,-), men det kreves en installasjon med graving og montering som kan gi en høy totalpris.

Mye brukt på hyttefelt hvor flere går sammen om et større anlegg. Løsningen er også mye brukt for helårsboliger.

Må ha 230 volt: Ja/nei (må ha strøm)

Må ha 12 volt: Ja/nei (må ha strøm)

Vannbehov: Ja

Miljøvennlig: Ja

Installasjon: Krevende

Søknadsplikt: Ja

Kapasitet: Meget god

Fordeler: Du får en løsning som fungerer akkurat som det du har hjemme, men med årlige service fra leverandøren.

Ulemper: Relativt store investeringskostnader

Kostnader: Installasjon kan bli kostbar

Produkter/leverandører:

Klargester.no — (enklere installasjon, har samlet alt i en tank)

Odin-maskin.no

Biovac.com - (leverer mest til hus og større prosjekter)

FORBRENNINGS-TOALETTER:

Forbrenningstoalett kan være en god løsning for dem som ikke har innlagt vann. Ved hjelp av elektrisk forbrenning ved ca 600 grader gjør du avfallet om til aske. Selve forbrenningen foregår i 40-70 minutter, men nestemann kan likevel bruke toalettet mens forbrenningen foregår.

Systemet bruker ikke strøm utenom forbrenningsprosessen, og en varmekolbe på kW krever kun en 10 amperes kurs. Noen vil mene at det er en ulempe at du må legge en liten pose i doen før hver bruk.

Må ha 230 volt: Ja

Må ha 12 volt: Nei

Vannbehov: Nei

Miljøvennlig: Ja

Installasjon: De fleste monteringene gjøres av hytteeierne selv. Noen (unntaksvis) ønsker å gå med lufterøret gjennom taket, da kan det være en fordel å la fagfolk gjøre dette.

Søknadsplikt: Nei

Kapasitet: God

Fordeler: Luktfritt, hygienisk, svært lite avfall

Ulemper: Strømforbruket

Produkter/leverandører:

Cinderella — Ecotech.no

Incinolet.com

Hyttetorget.no

Hyttebutikken.no

VAKUM-TOALETTER

Dette er miljø— og ressursvennlige toaletter som reduserer vannforbruk og avfallsmengde. Vakuumtoalettsystemer anvender luft og ikke vann som transportmiddel for toalettavfall. Litt vann tilføres gjerne for å sikre godt renhold.

Avfallet suges ned i en spesialkonstruert tank ved hjelp av undertrykk. Vannforbruket kan være så beskjedent som 5 dl pr. spyling. Kan også brukes med 12 volts tilkobling og egen vanntank som gjør det unødvendig med innlagt vann.

Må ha 230 volt: Ja/nei (avhengig av strøm)

Må ha 12 volt: Ja (avhengig av strøm)

Vannbehov: Ja

Miljøvennlig: Ja

Installasjon: Krever fagfolk

Søknadsplikt: Ja

Kapasitet: God

Fordeler: Et hygienisk og behagelig alternativ.

Ulemper: Relativt dyrt, og krever avløp/septiktank.

Kostnader: Relativt kostbart; regn med godt over 20 000 kroner

Produkter/leverandører:

VacuFlush, Dometic vakumtoalett

Jets.no

Hyttetorget.no

URINTOALETTER:

Den typiske hyttedoen blir belastet med unødvendig mye væske fordi de fleste besøkene handler om å bli kvitt, ja nettopp væske. Et urintoalettet er i realiteten en erstatning for å ta turen ut «bak busken», og vil uansett redusere vannforbruket dramatisk.

Du kan kombinere urintoalettet med forbrenningstoalett noe som vil øke kapasiteten vesentlig fordi du ikke vil ha behov for å fordampe væske.

Noe av det peneste man kan si om utedoen i 2008, er at den er nostalgisk...