Norge

Norge kontrollerte russisk hærstyrke - oppmykning av kaldfront

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

En russisk soldat fra 200. motoriserte infanteribrigade i Petsjenga i vinterutrustning. Bak til høyre står en norsk inspektør. Foto: Forsvaret

 • Russerne var åpenhjertige. Det sier oberst Einar Johnsen, som ledet inspeksjonen av 200. motoriserte infanteribrigade i Petsjenga - et par mil fra Finnmark.

Den 9. april i fjor, på 75-årsdagen for det tyske overfallet på Norge, var russiske militære på inspeksjon hos norske Brigade Nord.

Den norske hæren måtte vise frem våpen, annet utstyr og mannskap, slik reglene krever i det såkalte Wien-dokumentet de 57 OSSE-landene er blitt enige om.

Russerne kom tre år på rad — Norge var i Tadsjikistan

Aftenposten kunne også fortelle at det var tredje år på rad at norske styrker ble inspisert av russere, mens de norske ikke hadde vært på denne typen inspeksjoner i Russland siden 2002.

Norge hadde i stedet inspisert land som Tadsjikistan, Turkmenistan og Albania.

Brigade Nord demonstrerer norske våpen for russiske inspektører. Foto: Forsvaret

Oppmykning av kald front mellom Russland og Norge

Men 19. januar var oberst Einar Johnsen, sjef for Rustningskontrollen i Forsvarsstaben, og hans inspektører på plass i Petsjenga i 30 minusgrader.

Johnsen bekrefter overfor Aftenposten at han opplever det som spesielt å gjennomføre inspeksjonen tatt i betraktning dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

— Ja. Også fordi den russiske avdelingen, som vi har besøkt før, har fått endel nytt materiell. Avdelingen som sådan har utvilsomt forbedret seg, særlig når det gjelder vinterutrustning, sier han.

Russisk soldat fra 200. motoriserte infanteribrigade i Petsjenga i vinterutrustning. Foto: Forsvaret

— Kan man tolke inspeksjonen, og måten den ble gjennomført på, som vilje til oppmykning av kalde fronter mellom Norge og Russland?

— Det kan man jo. Det var en gjennomgående åpen tone. Vi spurte, og de ga svar. Russerne følger forpliktelsene i Wien-dokumentet, sier Johnsen.

- Hva tenker du selv om den sikkerhetspolitiske situasjonen?

— Den vil jeg ikke si så mye om. Men vi opplevde altså russerne som veldig åpne, sier Johnsen.

Den russiske avdelingen var bedre utstyrt og hadde flere profesjonelle soldater

Einar Johnsen ledet et evalueringsteam på tre inspektører, som evaluerte 200. motoriserte infanteribrigade i Petsjenga et par mil fra Finnmark.

Norske inspektører fikk blant annet demonstrert en russisk stridsvogn av typen T-72. Foto: Forsvaret

For endel år siden var Norge på plass hos samme avdeling.

Til nettstedet forsvaret.no opplyser Johnsen at styrken hadde fått flere profesjonelle, «kontraktniki», enn vernepliktige soldater.

Brigaden, som er en av Nordflåtens avdelinger, ligger nord for polarsirkelen og kan derfor tilby høyere lønn og bedre forhold for sine ansatte enn det som er tilfelle for avdelinger lenger sør.

Inspektørene fikk se de lokale skytebanene, de fikk prøve standardvåpenet AK-74, og de fikk evaluere styrkens tunge materiell, inkludert flere garnisoner i Petsjengadalen.

Hadde det våpenmateriellet de har rapportert

Stridsvogner, artilleri og pansrede personellkjøretøy var klargjort, og garasjene var åpnet slik at inspektørene kunne verifisere at brigaden har det materiellet de selv årlig rapporterer at de har til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Etter en orientering om avdelingen fikk inspektørene snakke med vernepliktige soldater og se på boforholdene.

– Det russiske v​ertskapet var meget imøtekommende og godt forberedt til evalueringen. Avdelingen fremsto som meget operativ og profesjonell, uttaler Johnsen.

– Utstyret var meget bra, noe også soldatene kunne bekrefte ute i øvingsområdet.

Hoppet av annen og mer detaljert kontroll

Overfor Aftenposten konstaterer imidlertid Johnsen at Russland har hoppet av en annen type kontroll, nemlig CFE-kontrollene som i 1990 ble avtalt med Warzawapaktlandene.

Russiske inspektører hos Brigade Nord. Foto: Forsvaret

Her er kravene til nøyaktighet om antall våpen og utstyr strengere enn innenfor Wien-dokumentet, sier Johnsen, som beskriver at Russland suspenderte avtalen.

«Norge ikke så interessante militært»

— Johnsen, hva med inspeksjoner i Norge i 2016, hvem ønsker det?

— Det er ikke ofte at land kommer til Norge. Vi har ikke så mye militært materiell, vi er ikke så interessante i militær sammenheng.

Russerne invitert til storøvelse i Norge i vår

- Hva med russerne, kommer de på nye?

— De har ikke så langt varslet noe besøk i 2016. Men vi har invitert dem til å følge øvelse Cold Response, storøvelsen i Trøndelag i mars, sier Johnsen.

— Det er vi ikke forpliktet til, siden øvelsen har færre enn 13.000 deltagere innenfor luft- og bakkestyrker. Men vi har ikke noe å skjule, og har invitert alle nabostater i vår region, sier Johnsen.

 • Les også:

Les også

 1. Svensk hærsjef: Vi kan være i krig om noen år

 2. Forsvaret: Også de som skal lære andre å bruke pistol, må levere den fra seg

Les mer om

 1. Russland
 2. Russetid
 3. Forsvaret