Bandidos-medlem<br/> dømt til tre års fengsel

En 32-åring er dømt til tre år fengsel for vold, trusler og ran. To andre tiltalte er frifunnet i Agder Lagmannsrett.

Et medlem er dømt til over tre års fengsel for vold, ran og trusler. Dette bildet er tatt i forbindelse med Bandidos sin femårsfeiring på  Vigeland i høst.
  • Jostein Ihlebæk

Les også: Bandidostopp tiltalt


32-åringen stod blant annet tiltalt sammen med to andre menn for å ha utsatt en mann for vold i Bandidos sine lokaler i Kristiansand. Den 32 år gamle mannen er nå funnet skyldig i legemsbeskadigelse, ran og trusler i Agder Lagmannsrett. Retten betegner ett av forholdene mannen er dømt for som torpedovirksomhet. Han er dømt til tre år og tre måneders fengsel.

To frifunnet

Påtalemakten mener de to medtiltalte medvirket til voldsutøvelsen i Bandidos-lokalet, men begge to er frifunnet av lagmannsrettens jury. Samtlige tre har hele tiden nektet seg skyldig. Det gjorde de også da saken sto for tingretten sist vinter. I tingretten ble de to medtiltalte dømt til seks måneders fengsel, mens den domfelte 32-åringen ble dømt til seks og et halvt års forvaring.

«Kraftig juling»

32-åringen er dømt for å ha utsatt en annen person for omfattende vold i Bandidos sin lokaler i på Mosby i Kristiansand sommeren 2004. Fornærmede ble ført inn i garasjen til motorsykkelklubben av 32-åringen, og slått ned bakfra. Ifølge dommen mistet mannen bevisstheten, og ble deretter tildelt flere slag og spark — noe dommeren karakteriseres som «kraftig juling.» Fornærmede ble deretter tatt med inn på klubbkontoret, og frastjålet mobiltelefonen. Deretter skal 32-åringen ha blåst amfetamin opp i nesen til offeret for å få ham til å kvikne til. Etter en stund fikk fornærmede forlate lokalet, med beskjed om at han ikke kunne kontakte lege før om tre dager.

- Avstraffelse

Årsaken til voldsepisoden er ifølge dommen at offeret påberopte seg å være medlem av Bandidos. Dette ble oppfattet som uakseptabelt av 32-åringen, som selv var medlem av Bandidos. «Volden oppfattes som en avstraffelse», skriver dommeren. 32-åringen var også tiltalt for en rekke andre forhold - men ble blant annet frifunnet for ett tilfelle av trusler og ett tilfelle frihetsberøvelse, ifølge dommen.

- Truet familien

Men 32-åringen ble også dømt for å ha utsatt en annen mann for vold, i tillegg til å ha frastjålet en bunke med pengesedler, mobiltelefon og andre verdisaker fra ham. Mannen fikk et kutt i bakhodet på fem centimeter etter episoden, ifølge dommen. 32-åringen er også dømt for å ha truet en tredje person. Han forsøkte å få fornærmede til å betale ham 50.000 kroner - hvorav halvparten skulle betales umiddelbart. Han truet med at dersom han ikke betalte «ville han begynne med fingrene», ifølge dommen. Et par uker senere ble samme mann oppsøkt igjen, og fratatt flere verdisaker. 32-åringe er også dømt for tvunget en fjerde person til å stjele en bil. Dersom han ikke gjorde dette truet han «med å ta ham eller hans mor eller bror om han ikke gjorde som han fikk beskjed om», ifølge dommen.

Dømt seks ganger

32-åringen er tidligere straffedømt seks ganger, hvorav fem ganger i Danmark i perioden fra 1992 til 2003. Tidligere dommer gjelder i hovedsak voldskriminalitet. Påtalemakten ba opprinnelse om forvaring, men lagmannsretten mener betingelsene for forvaring ikke er tilstede. Retten bemerker likevel at det er snakk om grov og alvorlig kriminalitet, og at det derfor kreves en streng reaksjon.