Norge

Disse skal vitne i Behring Breivik-rettssaken

I sluttinnlegget fra terroristens advokat Øysten Storrvik kommer det blant annet frem at Behring Breivik skal forklare seg i tre timer og et kvarter.

 • Steffen Pedersen Øberg

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik (37) saksøker den norske staten for brudd på artikkel 3 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Artikkel 3 handler om retten til å ikke bli utsatt for «tortur eller for umenneskelig nedverdigende behandling eller straff.»

Artikkel 8 slår fast at enhver har rett til privatliv og familieliv.

Rettssalen skal holdes i gymsalen i Telemark fengsel, Skien avdeling fra og med tirsdag 15. mars.

Skal forklare seg i tre timer

I sluttinnlegget fra terroristens advokat, Øystein Storrvik, kommer det frem hvordan den fire dager lange rettssaken vil legges opp.

Sluttinnlegget blir gjort offentlig ettersom det er en sivil sak. Statens sluttinnlegg, ved regjeringsadvokat Marius Emberland, er så langt ikke blitt gjort offentlig.

Terroristens egen forklaring holdes den andre dagen av rettssaken, og det er satt av tre timer og et kvarter til dette.

Deretter vil psykiater Randi Rosenqvist, som tidligere har vurdert hans psykiske tilstand vitne, før retten drar til Skien fengsel for befaring.

Disse skal vitne

Resten av vitneavhørene blir holdt den tredje dagen. Følgende personer skal vitne:

 • Helga F. Ervik, kontorsjef hos Sivilombudsmannens forebyggende enhet mot tortur og umenneskelig behandling.
 • Knut Bjarkeid, fengselsdirektør ved Ila landsfengsel.
 • En ikke navngitt fengselslege ved Ila.
 • Bjørn Draugedalen, fengselslege ved Skien fengsel.
 • Margit Kise, avdelingsleder ved Skien Fengsel.
 • Tore Stenshagen, avdelingsleder ved Skien Fengsel.
  Fjerde og siste dag går til prosedyrer fra partene.

«Viser klare isolasjonsskader»

I sluttinnlegget gjentar Storrvik en del opplysninger som tidligere har kommet frem, blant annet om Behring Breiviks isolasjon og manglende kontakt med andre enn «profesjonelle aktører.»

Storrvik skriver også i innlegget at Behring Breivik viser klare isolasjonsskader og at dette ikke møtes med adekvat medisinsk behandling.

Regjeringsadvokaten har bedt om delvis lukkede dører i rettssaken.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Staten sterkt kritisk til tingrettens Breivik-dom

 2. NORGE

  Regjeringsadvokaten om tingrettsdommerens Behring Breivik-vurdering: Galt, feilaktig, mangelfullt og svakt fundert

 3. NORGE

  Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier i dag

 4. NORGE

  Lagmannsretten om Behring Breiviks soningsforhold: Ikke brudd på menneskerettighetene

 5. NORGE

  Staten topper laget før ny Behring Breivik-runde

 6. NORGE

  Storrvik om Behring Breivik: Han er en person som sitter helt alene i et veldig lite fengsel i fengselet