- Fugleinfluensa hausses opp

Folkehelsa demper frykten for fugleinfluensaen. - Trusselen fra viruset har ikke endret seg de to siste årene, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby.

Det siste året har fugleviruset tatt livet av 69 mennesker i asiatiske land med flere milliarder innbyggere. Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte tidligere i uken at det er stor risiko for at smitten spres til store folkegrupper. Organisasjonen anslår at mellom 50 og 100 millioner mennesker kan dø som følge av viruset.

Hausset opp.

Men Folkehelseinstituttet ser ikke situasjonen som like dramatisk. — Vi har et klart inntrykk av at denne saken nå hausses opp. Folk trenger ikke være redde, det er ingenting spesielt dramatisk ved situasjonen nå. Jeg tror mye av oppstyret skyldes talen som den nyutnevnte lederen for oppfølgingen av fugleinfluensaen i WHO holdt tidligere i uken. Etter dette har man i hele verden rettet fokus mot fugleinfluensa, selv om situasjonen ikke har endret seg særlig, sier Hanne Nøkleby, divisjonsdirektør for smitteavdelingen i Folkehelseinstituttet. Professor Lars Haaheim ved Universitetet i Bergen mener at 20-40 prosent av Norges befolkning vil bli smittet dersom influensaen kommer til landet. 1-5 prosent av de smittede vil trolig dø som følge av sykdommen dersom de ikke blir behandlet.

Stabilt lenge.

Nøkleby mener at trusselen fra viruset har vært stabil lenge. Viruset smitter fremdeles bare fra fugl til menneske. - Det er først hvis viruset muterer, slik at det smitter mellom mennesker, at det kan oppstå en verdensomspennende epidemi. Det kan skje, men vi ser foreløpig ingen tegn til det. Dersom viruset muterer, vil det antagelig også miste andre egenskaper. Viruset kan da bli mindre farlig, sier Nøkleby.Norske myndigheter har likevel forberedt seg med 1,4 millioner doser av legemiddelet tamiflu lagret i Oslo. Det skal dekke behovet til den norske befolkning dersom viruset kommer til landet. Norge står også langt fremme i køen av land som har rettigheter til å kjøpe vaksinen ved et eventuelt utbrudd. Til tross for oppmerksomheten rundt fugleinfluensaen de siste ukene, mener Nøkleby at det ikke er behov for en spesiell beredskap. - Nå kan vi ikke gjøre noe fra eller til. Det er bare å vente og se om viruset endrer seg. Det viktigste er at vi er på vakt, slik at en eventuell spredning oppdages, sier Nøkleby.

Uenig.

Professor i mikrobiologi, Are Dalen ved NTNU, vil ikke være med på at faren for fugleinfluensa er hausset opp. Han tror viruset nærmer seg mennesket, blant annet fordi det nå har smittet til villfugl. Det gir nye smittemuligheter. Dersom et dyr får vanlig influensa og fugleinfluensa samtidig, kan viruset mutere.- Spesielt griser er utsatt for dette. Dermed kan vi få en skummel blanding som smitter mennesker, sier Dalen.Han tror at en global epidemi vil få dramatiske følger.- Hvis den virkelig sprer seg mellom mennesker, vil katastrofer som tsunamier og terrorisme blekne. Da vil millioner dø.Dalen påpeker at et virus kan ramme alle aldersgrupper og personer, ikke nødvendigvis bare gamle og svake.

Seks år gamle Mutiara Gayatri ligger på sykehus i Jakarta, Indonesia, med fugleinfluensa. Seks mennesker har dødd av sykdommen i landet.