Slik så det ut etter én av mange dramatiske branner på Follobanen

I dagene etter åpning av Follobanen brant det på flere steder. Brannvesenet brukte flere timer på å få kontroll.

Slik så en av strømkablene ut etter brannen i et koblingshus på Ski stasjon 19. desember. Kablene forsynte Blixtunnelen og Follobanen med strøm.

Det oppsto brann på forskjellige steder på togstrekningen etter åpningen i desember.

Mandag mottok samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) en redegjørelse fra Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Jernbanetilsynet.

Aftenposten har fått innsyn i rapportene fra hendelsene.

De forteller at det var voldsomme og dramatiske hendelser i forkant av at banen måtte stenge.

Bilder viser smeltede og ødelagte kabler. Ødeleggelser i betongtak. Varmeutviklingen har vært stor. Og brannmannskapene brukte lang tid på å få kontroll.

To branner samtidig

Den største krisen oppsto ved to samtidige branner 19. desember. Da brant det både i tunnelen og i et koblingshus på Ski stasjon:

  • Først forsvant strømmen på toglinjen. Loggrapportene forteller at det klokken 06.43 ble meldt at ene sporet i Follobanen var strømløst og at det ikke kunne kjøres tog.
  • Feilsøking ble igangsatt, og det ene sporet ble stengt.
  • Halvannen time senere gikk brannalarmen to steder.

08.13: Brannalarm ved ett tverrslag. Begge Follobane-sporene ble stengt.

Samtidig ble det meldt om brann i et koblingshus på Ski stasjon. Nødetater rykket ut.

Dette var midt i morgenrushet. Det ble det full stans i Blixtunnelen, på lokaltogstrekningen Oslo-Ski og på Østfoldbanens østre linje. Grunnen er at koblingshuset på Ski forsyner begge strekninger med strøm.

Først en time senere, klokken 09.12, ble det meldt at brannene var slukket.

Bilder tatt av den ødelagte isolatoren og skadene i betongtaket inne i Blixtunnelen.

Dette ble funnet etter første krisedag

Etter brannene 19. desember fant man en fullstendig ødelagt isolatorisolatorPå strømførende ledninger brukes isolatorer i keramikk eller andre isolerende materialer for å hindre at strøm ledes til omgivelsene. inne i tunnelen.

Men i Blixtunnelen gikk strømmen forbi isolatoren og inn i en mast i betongtaket. Kortslutningen var voldsom. Betongtaket var skadet.

En stor betongbit hadde dundret i bakken inne i tunnelen like ved den ødelagte isolatoren. Ifølge bygg.no var biten på nesten 1 kilo.

I dagene etter jobbet Bane Nor febrilsk med å rette opp feil og få trafikken i gang i igjen. Planen var å gjenåpne 27. desember.

Det ble skiftet kabelskjøter og montert overspenningsvern for å gjøre strømanlegget mer robust.

Ødelagt isolator ble skiftet og hengemasten reparert. Skadede deler ble sendt til Sintef og NTNU for nærmere undersøkelser.

Brant i flere timer

Men så, bare fire dager senere, gikk alarmen igjen. Denne gangen på ettermiddagen lille julaften. Da ble det gjennomført testkjøring.

Klokken 17.30 ble det meldt om brann i koblingshuset ved Ski stasjon.

Brannen lammet hele stasjonen og tok i tillegg strømmen på østre linje mot Kråkstad. Denne gangen gikk det nesten tre timer før brannen ble slukket.

Klokken 20.20 meldte brannvesenet om kontroll på stedet. Først klokken 20.56 kunne Bane Nor åpne stasjonen igjen for togtrafikk på strekningen utenom Blixtunnelen.

Brannen og problemene 23. desember fikk Bane Nor til å skrinlegge planene om å hastegjenåpne Follobanen.

Før og etter nyttår har mannskaper drevet feilsøk og utbedring av hele Follobane-anlegget.

Nytt år, ny brann

I januar ble returstrømmen lagt i en ny trasé, og andre grep blir tatt.

Men problemene var likevel ikke over.

Like før klokken 03.00 11. januar veltet det røyk ut fra det Bane Nor kaller «teknisk bygg nord». Vi er igjen i koblingshuset ved Ski stasjon.

«Varmgang, med påfølgende røykutvikling», rapporterte Bane Nor.

Denne gang skjedde branntilløpet i den delen av koblingshuset som håndterer strøm og signaler til togtrafikken sørover fra Ski stasjon.

– Da det var en hendelse på Ski stasjon, og vi fant ut at det kunne være en sammenheng, måtte vi se på hvilke aktiviteter vi må gjøre, før vi setter strøm på anlegget, uttalte konserndirektør Stine Undrum til Aftenposten dagen etter.

Mandag denne uken opplyste Bane Nor at den siste brannen førte til at planlagt testkjøring måtte utsettes til fredag 20. januar. Det er kun ti dager før man planlegger å gjenåpne Follotunnelen.

Ombygging kan gjøre at man ikke finner årsak

I redegjørelsen til Samferdselsdepartementet 16. januar oppsummerte Bane Nor sin siste arbeidshypotese om årsakene til problemene på Follobanen.

Den handler blant annet om:

  • Kvalitetsavvik på skjøting av kabler
  • Utførelses- eller designfeil av jording på returstrømsanlegget. (Bane Nor har nå valgt en løsning de har mer erfaring med.)
  • Kulde synes å påvirke kvaliteten på skjøtingen i større grad enn Bane Nor var kjent med på forhånd.
  • Strøm har passert en isolator og gått inn i en hengemast i forbindelse med flere kortslutninger i anlegget. Denne isolerte feilen kan være en årsak til problemene, konkluderte Bane Nor i en pressekonferanse 12. januar

Men Bane Nor er langt fra skråsikre. De jobber fortsatt med å identifisere bakenforliggende årsak. Sintef jobber med uavhengige analyser.

Ombygging og endringer som er gjort etter at Follobanen ble stengt, gjør at det faktisk kan bli vanskeligere å finne den opprinnelige grunnen til problemene på togstrekningen.