18 år og dumpet av barnevernet

"Malin" har bodd i barnevernsinstitusjon og fosterhjem. Da hun ble 18 år sa barnevernet fra seg ansvaret. For første gang på åtte år var mor egnet.

  • Olga Stokke
    Olga Stokke

"Malin" fylte 18 år for en måned siden. For første gang på åtte år bor hun nå hos moren. "Malin" har mottatt barnevernstiltak siden hun var ti år, etter morens initiativ. Siden hun var 14 år har barnevernet vurdert at hun ikke skulle bo hos moren, men på ulike barnevernsinstitusjoner og fosterhjem. "Malin" har slitt med aggresjon og lese— og skrivevansker, for to år siden fikk hun diagnosen ADHD. I forbindelse med at hun fylte 18 år den 16. august i år, vedtok barnevernet å avslutte "Malins" sak. I sin begrunnelse skriver barneverntjenesten i Grorud i Oslo blant annet: "Barneverntjenesten vurderer at jentas problematikk på nåværende tidspunkt er av en slik art og omfang at hun er i behov av tiltak fra andre hjelpeinstanser enn barneverntjenesten. Det betyr at jentas sammensatte problematikk som omfatter psykiatri, fungering i hverdagen, økonomi og bolig er tiltak som primært ligger utenfor de tiltak barneverntjenesten kan tilby..."- Hun er dumpet av barnevernet, sier advokat Mette Y. Larsen, som er jentas prosessfullmektig. Før helgen klaget hun barnevernets vedtak, og barnevernets manglende informasjon og vurdering av behov for fortsettelse av vedtak eller ettervern, inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Lovpålagt rett?

En lovendring i 1998 ga ungdom mulighet til å få ettervern. Sist helg skrev Aftenposten at det er sterk økning i antall ungdommer mellom 18 og 23 år som mottar ettervern. Landsforeningen for barnevernsbarn slåss for lovpålagt rett til ettervern. Foreningen hevder at kommuneøkonomien kan avgjøre om en ungdom får ettervern eller ikke. "Malin" føler seg sviktet av barnevernet. Hun ønsker fortsatt oppfølging og ønsker å bo på barnevernsinstitusjonen Små Enheter hvor hun bodde inntil hun fødte en datter seks dager før 18-årsdagen. Barnevernet har tatt hånd om spebarnet.

Ville planlegge.

Ifølge et internt møtereferat i barnevernet den 10. august ble "Malin" orientert om at hun kunne reise tilbake til institusjonen Små Enheter etter barseltiden. I en halvårsrapport fra en annen institusjon hvor "Malin" bodde, datert 20. desember 2004 og sendt til Barne- og familieetaten i Oslo kommune, konkluderes det med at hovedpunkter i arbeidet fremover blant annet er å: "Planlegge tiltak etter fylte 18 år". Advokat Larsen påpeker at hun i syv år har arbeidet i Barne- og familieetaten som leder for juridisk avdeling.- Men i denne saken har jeg store problemer med å se hvordan barneverntjenesten på Grorud tenker. Jeg tror vedtaket om å avslutte saken delvis handler om økonomi fordi ettervern koster penger, og delvis manglende faglig forståelse for hva en 18-åring i denne situasjonen trenger, sier Larsen.Moren undrer seg over at barnevernet for første gang på åtte år mener hun nå er passende "instans" for datteren, mens hun for noen få uker siden trengte omfattende barnevernstiltak. Barneverntjenesten i Grorud henviser Aftenposten til avdelingssjef for barn og unge i bydel Grorud, Sidsel Krakeli, for en kommentar til saken:- Selvfølgelig forholder vi oss til loven, men vi kan ikke kommentere enkeltsaker. Hver enkelt sak blir vurdert spesifikt, sier Krakeli.

Dåvøy påpeker utredningsplikt

Barne- og familieminister Laila Dåvøy påpeker at barnevernsloven ble skjerpet i 1998, nettopp for å ivareta unge over 18 år.

  • Barnevernet kan ikke pålegge hjelp, men kommunen har faktisk en utredningsplikt for om ungdom trenger oppfølging eller ettervern etter 18 år. Det kan de få frem til 23 år, sier Dåvøy.Hun minner om klagerett til Fylkesmannen for ungdom som mener at de ikke får den hjelpen de trenger, eller som ikke er utredet. - Loven er helt klar. Og vi vet at stadig flere mellom 18 og 23 år mottar hjelp fra barnevernet, sier hun. Barne- og familieministeren forteller at departementet har sendt et rundskriv til kommunene, som påpeker utredningsplikten.- Jeg er opptatt av at dette skal fungere. - Kan kommune- eller bydelsøkonomi ligge bak når 18-åringer ikke får ettervern?- Jeg håper ikke det. Dette skal være like sterkt som i barnevernet forøvrig. De har på en måte retten til å få et tilbud, men ikke rett til selv å definere hva de vil.- Bør det bli lovpålagt ettervern?- På en måte er det allerede en lovpålagt rett i og med denne utredningsplikten, sier Dåvøy.
"Malin" må klare seg på egen hånd, selv om hun fremdeles har behov for oppfølging.