Norge

Bibelen på 100 minutter

London (NTB-DPA): En ny lettversjon av Bibelen, som skal kunne leses på 100 minutter, ble lansert i Storbritannia onsdag.

«100-minuttersbibelen» skal gjøre det mulig for dem som befinner seg i tidsklemma, eller som av andre grunner ikke vil sette av mer tid til Guds ord, å få med seg det grøvste av den gamle bokas innhold.

Presten Michael Hinton, som har forfattet boka, sier han ønsker å gjøre folk oppmerksomme på «den fantastiske historien». Derfor har han tatt bort alle de unødvendige bihistoriene, og fokusert på det han mener er bokas hovedperson: Jesus.

Boka er allerede trykket i 11.000 eksemplarer, som skal distribueres til kirker og skoler.

Det tok Hinton over to år å redigere ned de 66 bøkene i bibelen til en versjon som altså skal kunne fordøyes på under to timer. Han sier leserne vil finne alle de kjente bibelhistoriene.

— Vi har fokusert på historiene som allmennheten kjenner, slik som Noas ark, Jona og så videre, sier Hinton.

Utgiverne håper naturlig nok at miniutgaven skal bli en bestselger, akkurat som fullversjonen.