Norge

Riksadvokaten begjærer Kristin-saken gjenåpnet

Nye DNA-analyser er bakgrunnen for at Riksadvokaten begjærer straffesaken mot mannen som tidligere er frifunnet for drapet på Kristin Juel Johannessen i 1999 gjenåpnet.

Roar Juel Johannessen og familiens bistandsadvokat Astri Aas-Hansen mener de nye DNA-funnene i saken er så sterke at saken vil bli gjenåpnet. Foto: Hans O. Torgersen

 • Einar Haakaas

Bakgrunnen er funn av mannens DNA-profil på Kristins fingernegler. Funnet ble gjort etter at beslag i saken ble gjennomgått og analysert på nytt i 2015. DNA-funnet støtter opp under sentrale vitneobservasjoner gjort den dagen drapet fant sted, heter det i pressemeldingen fra Riksadvokaten.

Gjenopptagelseskommisjonen har tidligere sagt at de vil prioritere denne saken:

Les også

Gjenopptakelseskommisjonen vil prioritere Kristin-saken

Les også

Den siktede for Kristin-drapet i fortsatt varetekt

Les også

Kristin-siktet krever seg løslatt

Les også

Høyesterett vil ikke løslate siktede i Hedrum-drapet

Nye opplysninger i saken i fjor sommer

kristin-brød.jpg Foto: ARKIVPRIVAT/SCANPIX

En straffesak kan gjenåpnes til skade for en som tidligere er frifunnet i saken dersom det som følge av «nye opplysninger eller bevis må antas at han er skyldig i den straffbare handling.» Nye analyseresultater av tidligere innhentet bevismateriale, fremkommet som følge av forbedret analyseteknikk, anses som nye bevis.

Etterforskningen har vært gjenopptatt flere ganger, men det var i fjor sommer at politiet gjorde nye DNA-funn.

Riksadvokatens vurdering er at vilkårene for gjenåpning er oppfylt.

Dømt og så frikjent i lagmannsretten

Det er nå opp til Gjenopptakelseskommisjonen å avgjøre om saken skal gjenåpnes. Siktede har opprettholdt sin tidligere forklaring om at han ikke har noe med drapet å gjøre. Blir saken gjenåpnet, vil det bli en ny rettssak.

38-åringen ble tiltalt for drap i april 2011. Han ble dømt i herredsretten, men anket. Før saken kom opp i lagmannsretten, ble saken trukket fordi de tekniske bevisene ikke holdt. Lagmannsretten avsa deretter en frifinnelsesdom.

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  I verste fall kan dommen i Kristin-saken bli opphevet | Inge D. Hanssen

 2. NORGE

  Gjenopptakelseskommisjonen begjærer gjenåpning av tolv år gammelt drap

 3. NORGE

  Dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen

 4. KOMMENTAR

  DNA blir avgjørende. Nok en gang.

 5. NORGE

  Kristin-drapet havner i Høyesterett

 6. KOMMENTAR

  Kristin-saken bør gå til Høyesterett