Forsinkelser og innstillinger. Bane Nor når trolig ingen av målene for 2022.

Det har gått mange busser i stedet for tog dette året. Trolig når ikke Bane Nor noen av punktlighetsmålene for 2022.

Det var småkaotiske forhold da togpendlere på Ski stasjon måtte bytte til buss mandag. Follobanen til over 36 milliarder kroner var ikke i stand til å frakte togpassasjerer.

Buss for tog erstattet Follobanen én uke etter den åpnet. Prosjektet til over 36 milliarder står trolig uten togtrafikk frem til 27. desember. Men dette er ikke den eneste toglinjen preget av innstillinger og forsinkelser.

Jernbanekaos har preget adventstiden for togpendlere i Oslo-området. 12. desember var det kun 39 prosent av rushtidstogene i Oslo som ikke var innstilt eller forsinket. Signalfeil, strømtrøbbel og sporveksler som ikke fungerer er blant stikkordene.

Problemene skaper enorme ringvirkninger for togtrafikken i landets tetteste trafikkerte område. Nå ser det ut til at ingen av punktlighetsmålene Bane Nor satte seg for 2022, blir nådd.

– Det er ikke godt nok

– Vi forstår godt at togkundene ikke er fornøyde med togtrafikken i forrige uke og i dag. Det er ikke vi heller, skriver banedirektør Lars Berge i en e-post til Aftenposten.

Berge forteller at det er flere grunner til problemene den siste tiden. Han nevner sterk kulde og snøvær.

– Mens årsaken til andre feil er en serie med flere ekstremt uheldige sammenfall. Dette er noe som det er vanskelig å forberede seg på.

Videre sier Berge at Follobanen er rammet av det han kaller en «barnesykdom». I tillegg har det vært feil andre steder på jernbanenettet. Dette førte til at all trafikk sto stille mellom Ski og Oslo S.

Budskapet «kansellert» eller «forsinket» er blitt hverdagskost for togpendlere i Oslo-området. Her fra Ski stasjon mandag.

Mandag ettermiddag var togtrafikken i gang igjen, men på den gamle strekningen, Østfoldbanen.

– Men det er selvsagt ikke godt nok, skrev Bane Nor i en pressemelding mandag kveld.

Og heller ikke her gikk ting helt på skinner. Ved Holmlia stasjon ble det signalfeil, som førte til nye forsinkelser.

Ingen punktlighetsmål blir trolig nådd

Målet for 2022 er at 85 prosent av rushtogene i Oslo-området skal være punktlige. I dette legger Bane Nor at de ikke skal være mer enn 3 minutter og 59 sekunder forsinket til endestasjonen.

Så langt ligger punktligheten på 82,1 prosent for 2022. I midten av desember ligger punktligheten på rushtog på 72 prosent.

Men det er ikke bare rushtidstogene som ofte ligger bak skjema. Faktisk er det ingen trafikkområder som ligger an til å nå punktlighetsmålene til Bane Nor for 2022.

– Vi er lei oss

Hverken persontog, flytog, godstog eller persontog ligger i skrivende stund innenfor punktlighetsmålet. Aftenposten omtalte tidligere i år hvordan antallet alvorlige feil på jernbanen hadde økt, til tross for at jernbanen rundt Oslo S i en årrekke har vært sommerstengt for å vedlikeholde infrastrukturen.

– Togtrafikken øker i Norge, og spesielt på Østlandet. Dette legger et større press på jernbanen gjennom økt slitasje, sier Berge.

Verst ser det ut til å være for godstogtrafikken. Godstog fra Alnabru har som mål å være 90 prosent punktlige, men ligger foreløpig på 76,4 prosent. Målene vil ikke senkes for 2023.

– Hvorfor kan vi ikke få like punktlige tog som i Sveits og Japan?

– Deres infrastruktur er bedre utbygd, noe som fører til at de blant annet har flere muligheter for omkjøringer. Dette gjør jernbanen mer robust, sier Berge.

Lars Berge er banedirektør i Bane Nor.

Ifølge Berge har også Sveits og Japan hatt større bevilgninger til jernbanen over flere år. De har ikke etterslep på vedlikehold, forteller han.

Beklager togåret 2022

– I 2020 og 2021 var det langt færre reisende og færre tog. Dermed fikk forsinkelsene konsekvenser for færre avganger, og det var lettere å hente inn forsinkelser ved at togene kunne øke farten på noen strekninger.

Dette skrev Berge i en e-post til Aftenposten i november.

I fjor var 84,8 prosent av rushtogene punktlige. Målet i år var altså enda flere punktlige tog, selv uten et like koronapreget samfunn.

Men norsk jernbanes anlegg er i tillegg gamle. Teknologi fra 60-tallet skal snakke med deler fra 90-tallet. Signalanlegget ble bygget i 1977 og er ikke tilpasset trafikken i dag, sier Berge.

Dette skrev Bane Nor i en pressemelding mandag kveld:

– Det er bare å innse og beklage: 2022 har vært et dårlig år for Østlandets togpendlere.