Norge

Tar 15.000 kroner i "nei"-gebyr

I Bærum er byggesaksgebyret over 30.000 kroner. Men ikke nok med det: Du må ut med 15.000 kroner for å få avslag.

 • Dag Yngve Dahle

Du betaler mye, men får ingenting.

Slik er praksisen for byggesaksgebyrer i nesten alle de 20 bykommunene i pristesten fra forbruker.no.

Kommunene krever nemlig at du betaler byggesaksgebyr selv om du får avslag på søknaden. Vanligvis betaler du for å en tjeneste, men ikke i kommune-Norge.

Verst i vest

Der må du punge ut med tusenvis av kroner for å få et NEI fra kommunen.

Gebyrpraksisen varierer betydelig fra kommune til kommune. Noen kommuner tar samme gebyr uansett utfall, mens andre slår av 50 prosent eller mer ved avslag.

Ved avslag må innbyggerne betale halvparten av dette, altså 15.200 kroner. Ingen andre av de 15 kommunene er i nærheten av dette gebyrnivået. Men plansjef Johan Filseth ser ingen grunn til å beklage.

Kalkulert risiko

— Gebyrene dekker utgiftene kommunen har med saksbehandlingen. I tettbyggede Bærum er det mer arbeid med en byggesak enn i utkantkommuner. Naboprotester er også svært vanlig, sier han.

- Men 15.000 kroner i gebyr for et avslag?

— Vi har nesten like mye arbeid med en søknad uansett om den får avslag eller blir innvilget. Gebyrene er derfor satt etter selvkostprinsippet. Men søkerne må selv vurdere om de kan få avslag. De tar en kalkulert risiko, sier Filseth.

Får haugalendingene avslag, gir kommunen - i likhet med Bærum kommune - en rabatt på minst 50 prosent. Gebyret blir 2450 kroner.

— Gebyrene er subsidiert av kommunen, og dekker ikke utgiftene til saksbehandlingen. De har historisk sett vært lave, og vi ønsker ikke å heve dem fordi det bygges for få boliger i byen, sier Elisabeth Kynbråten, leder for Teknisk forvaltningsenhet i Haugesund kommune.

90 prosent rabatt

Det laveste gebyret for avslag har likevel storebror Stavanger i sør. I oljebyen slår kommunen av hele 90 prosent hvis søknaden ikke innvilges. Ved avslag betaler innbyggerne bare 10 prosent av det opprinnelige gebyret på 13.860 kroner, altså 1386 kroner.

— Vi synes ikke det er riktig å kreve tusener for en søknad som ikke innvilges. Derfor tar vi bare 10 prosent ved avslag, sier Paul A. Paulsen, byggesakssjef i Stavanger kommune.

Kontrasten er stor til kommunene som ikke gir rabatt ved avslag. Både Tromsø, Drammen og Lillehammer tar samme gebyr uavhengig av sakens utfall. Folk betaler dermed over 10.000 kroner i gebyr selv om de ikke får bygge boligen.

Trondheim kommune er heller ikke snau. Ved avslag krever trønderne at innbyggerne betaler 75 prosent av det opprinnelige gebyret, altså 14.805 kroner for avslaget.

 1. Les også

  Slik går du frem

 2. Les også

  Forsinkelse gir rabatt

 3. Les også

  Søk elektronisk i 50 kommuner

 4. Les også

  Ber om forklaring