USS Gerald R. Ford: Dette er verdens største krigsskip som nå er i Oslo

Det er høyere enn Oslo rådhus, har plass til alle norske kampfly og koster tilsvarende to norske forsvarsbudsjetter. Onsdag kommer hangarskipet USS Gerald Ford til Norge.

USS Gerald R. Ford fotografert under en testseilas i 2017.

Onsdag morgen var verdens største krigsskip, det amerikanske USS Gerald Ford, på vei inn Oslofjorden.

Det er oppkalt etter Gerald Ford, som var republikansk politiker og president i USA fra 1974 til 1977.

Men hva slags farkost er dette? Her har vi samlet noen spørsmål og svar.

Hva er egentlig et hangarskip?

Et hangarskip er i praksis en flyttbar flybase. Den gjør det mulig for en militærmakt å fortløpende flytte kampfly og kamphelikoptre til områder der det er behov. På den måten kan et land utvide egen militær luftmakt til hele verden.

Hangarskip med tilhørende kampfly utgjør en betydelig militær slagkraft, og hvor i verden de befinner seg anses for å ha stor strategisk og sikkerhetspolitisk betydning. USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger er kjent for å ha sagt at et hangarskip utgjør «100.000 tonn med diplomati».

Mange hadde møtt opp for å få med seg USS Gerald Ford på vei inn til ankringspunktet i Oslofjorden. På toppdekk kan man se et stort antall kampfly.

Det er i dag 47 hangarskip av ulike størrelser og typer i bruk i verden, fordelt på 14 lands mariner. Men ingen har flere og større hangarskip enn USA.

Hvordan fungerer det?

En flystripe er vanligvis flere kilometer lang. På et hangarskip må flyene ta av og lande på en mye kortere distanse.

På de største amerikanske hangarskipene gjøres dette ved å bruke elektromagnetiske katapulter for å gi flyene avgangsfart.

Denne videoen demonstrerer hvordan mekanismen fungerer:

Tilsvarende brukes en bremsemekanisme som «fanger» flyet når det lander og stopper det svært raskt.

Flyene kan parkeres på dekk eller fraktes ned i en hangar under dekk med heiser for lagring der.

For å unngå behov for å fylle drivstoff har USS Gerald Ford to atomreaktoreratomreaktorerI en atomreaktor produseres varme ved hjelp av spalting av atomkjerner. Dette gjøres ved bruk av radioaktivt materiale. Varmen produserer damp, som igjen kan brukes til å drive motorer eller generatorer for å produsere strøm. som produserer energi for fremdrift og strøm. Dette gjør at skipet kan bevege seg rundt kloden i årtier med ubegrenset rekkevidde.

Det har en topphastighet på over 30 knop. Om bord er det også avanserte radar- og sensorsystemer, missiler, torpedoer og hurtigskytende maskinkanoner.

Hvor stort er skipet?

Kort sagt: Stort. Det veier over 100.000 tonn. Det tilsvarer vekten av 66.000 middels store personbiler.

Med en høyde på 78 meter er det 12 meter høyere enn Oslo rådhus. Det er 337 meter langt og 78 meter bredt. Dersom vi plasserte det i Oslo sentrum ville det sett omtrent sånn ut:

De fire propellene i bronse veier 30 tonn hver og er 6,4 meter i diameter.

Det oppgis litt ulike tall, men skipet skal kunne få med seg mellom 75 og 90 fly eller helikoptre. Det betyr at hele Norges kampflyflåte, bestående av 52 F-35, ville fått plass om bord.

Skipet har et mannskap på minst 4500 som jobber på 25 dekk. De har blant annet tilgang til ulike butikker og frisør om bord.

USS Gerald R. Ford kan lagre kampfly i hangarer under dekk.

Dette koster vel litt?

Ja, et hangarskip er en av de mest kostbare militære investeringene som finnes.

USS Gerald Ford ble påbegynt i 2009, men først tatt i operativ bruk i 2022 etter årevis med bygging og testing. Det er anslått å kostet nærmere 13 milliarder dollar. Det tilsvarer i dag rundt 140 milliarder kroner.

Til sammenligning er det norsk årlig forsvarsbudsjett på rundt 76 milliarder kroner.

De mest kostbare skipene i den norske marinen er fregattene, som har kostet rundt 4,3 milliarder kroner hver.