Tar ingen sjanser: Bremser det norske trebro-eventyret

Flaks gjorde at liv ikke gikk tapt da trebroen på Tretten kollapset i august. Nå stanses lignende broer på ubestemt tid.

Norsk treverk over strie norske elver, levert blant annet av en norsk trevarefabrikk. I to tiår har man forent østnorske naturressurser i de stolte landemerkene.

Nå er det full stans for fagverksbroerFagverksbro er en bro med langsgående nivåer. Mellom dem er det skråstilte stag. i tre.

For å hindre at flere trebroer blir til drivved, som på Tretten, vil foreløpig ingen nye slike trebroer bli godkjent av Vegdirektoratet.

Gjennom flere inspeksjoner av broer i høst har Statens vegvesen funnet til dels alvorlige avvik ved halvparten – syv av 14 – trebroer.

  • Noen av broene er prosjektert feil.
  • Noe av broene er bygget feil.
  • Noe av broene har fått skader og slitasje som gjør at de ikke kan åpnes igjen med det første.

Statens vegvesen tar ingen sjanser. Broene blir stengt, forklarer avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Veivesenet.

– Nå har vi gjort inspeksjoner av de fleste og de mest trafikkerte broene. De viser litt ulike avvik. Så må vi arbeide videre for å fastsette broenes endelig bæreevne. Her må vi også se på om vi må vente på svaret på hva som skjedde på Tretten bro, sier Karbø

Store avvik

Når man skal bygge trebroer, er man avhengig av å følge ulike standarder som sier hvor mye materialet skal kunne bære og hvordan. Men å følge standardene er ikke rett frem. Det finnes ikke én standard for en bro på fire pilarer, laget av tre og stål.

Det er ulike standarder tre og stål samt for forbindelser og kjøredekket. I tillegg kommer eksterne faktorer som vekt, vindkrefter og lignende. Til sammen er det et vanskelig regnestykke som må gå opp.

– Gjør alt dette det vanskelig å beregne trebroer?

– Vi følger et oppdatert regelverk, og nå må avvikene kontrolleres mot det regelverket som gjelder. Når vi også får forklaringen på Tretten bro, må vi se om regelverket er riktig og hensiktsmessig. Det kan være man må endre på regelverket når vi har et så stort avvik at en bro ramler ned, sier Karbø.

– Tyder kollapsen på Tretten bro på at man må endre regelverket?

– Det kan man ikke slå fast nå.

Les også

Hvordan kunne trebroen kollapse? Dette er teoriene som diskuteres nå.

Har servert informasjon til Havarikommisjonen

Hva som skjedde på Tretten, er ennå ikke klart. Det kan ta et år å få svar.

På Flisa bru, som er verdens lengste trebro og Tretten bros forløper, hadde man blant annet ikke tatt nok høyde for at det blåser. Det er en prosjekteringsfeil.

Begge er prosjektert av Norconsult. Norconsults Hege Njå Bjørkmann skriver i en SMS til Aftenposten at de ikke har vært involvert i de siste kontrollene av broene.

Moelven Limtre AS har levert limtreet som benyttes i flere av broene som nå er stengt. Administrerende direktør Rune Abrahamsen sier Moelven Limtre har gitt Havarikommisjonen veldig mye informasjon for å bistå dem med å finne ut hva som skjedde på Tretten.

Det er fagverksbroer i tre som nå stanses. Abrahamsen i Moelven Limtre understreker at det finnes flere andre trebroer og sier de har flere broer på trappene. Disse er ikke fagverksbroer.

– Frykter du for limtreets rykte?

– Jeg er optimist og tror at trebroene vil få gjenopprettet sitt gode navn og rykte med tiden. Men det blir jo avhengig av hva som kommer frem fra Havarikommisjonen om Tretten. Så ja, jeg tror vi vil se trebroer i mange år fremover, sier Abrahamsen.

Havarikommisjonen har tidligere sagt til Aftenposten at det kan ta et år før man får et endelig svar fra Tretten. Broene kan måtte vente med å åpne til da, sier Karbø i Veivesenet.

– Er det feil i prosjekteringen av broene?

– Noe av det er prosjektering. Noe av det er knyttet til utførelse. Noe har oppstått underveis. Det kan skje skader og slitasje underveis, for noen har stått en stund, sier Karbø.

– Er det broer som har holdt på å ramle ned – broer med veldig redusert bæreevne?

– Ingen har holdt på å ramle ned, men det er store avvik ved noen. Derfor ble de stengt, og det viser seg at det var rett beslutning.

– Flisa bro er blant de stengte broene. Der hadde man ikke tatt høyde for vind i stor nok grad. Finnes det flere broer hvor det finnes lignende hull i beregningene?

– Det er typisk noe vi må se på. Vi må se om det er et regelverksproblem eller hva det skyldes.

Les også

Trebro kan ikke åpnes uten forsterkninger

Hadde verdens lengste trebro

Flere steder står man nå uten trebro. Det skaper ulemper. Aftenposten er for eksempel kjent med at det er uttrykt bekymring for folks tannhelse på Tretten.

Ordføreren i Åsnes, Kari Heggelund (Sp), må se at Flisa bro holdes stengt. Hegglund sier de må stole på myndighetene som bygde en bro som skulle bære.

– Det er stor frustrasjon med at broen er stengt. Det er vanskelig å få noe perspektiv på hvor lang tid dette her tar, sier Heggelund.

Ordfører fra Senterpartiet i Åsnes kommune, Kari Heggelund.

I kommunen får folk en omvei. Asylmottaket på andre siden av elven er i større grad avskåret fra Flisa sentrum. Heggelund forstår at de ikke har noe alternativ til å vente, men sier man lokalt er spent på kostnadene.

– Tretten bro er en kollapset bro som er prosjektert av staten. Hvilke konsekvenser får det? Hva skjer hvis vi i Flisa må legge om strukturen for videregående skole, for eksempel? Hvor skal en presset fylkeskommune hente pengene fra, spør Heggelund.