Turgåere fant døde reinsdyr på vidda

(BERGENS TIDENDE): Minst 14 reinsdyr ble tatt av et snøskred i helgen. Kanskje ligger det enda flere under snøen.

Kadavrene vil ikke bli fjernet. Statens naturoppsyn vil la naturen gå sin gang.

Lørdag ettermiddag mottok Olaf Bratland en noe spesiell telefon.

Han er seniorrådgiver på Statens naturoppsyns kontor på Lofthus i Ullensvang.

Fra den andre enden fikk Bratland beskjed om at noen turgåere hadde kommet over et trist syn på Hardangervidda.

Nærmere bestemt ved Hellevatnet.

– Den første meldingen gikk ut på at det dreide seg om syv dyr. Da vi kom frem viste det seg å være mange flere, sier Bratland til Bergens Tidende.

Måtte avlives

Noen turgåere hadde kommet over reinsdyr som hadde blitt tatt av et snøskred.

De aller fleste av dem var allerede død. Noen av dem var fortsatt i live, forteller Bratland.

– Turgåerne måtte avlive dem. Man skal ikke la dyr lide på den måten, sier han.

Det var Hardanger Folkeblad som først omtalte historien.

De fleste reinsdyrene var allerede død da de ble funnet.

Dagen etterpå dro Statens naturoppsyn ut for å se hva det var som hadde skjedd.

Det var ikke nok dagslys igjen på lørdag til å rykke ut da.

– Totalt har vi klart å finne 14 villrein. Det var 13 simler og én bukkekalv, forteller Bratland.

– Men dette er bare vi klarte å se. Det ligger kanskje enda flere under snøen, legger han til.

En simle er navnet på en hunnrein.

Frykter spredning av skrantesyke

Den viktigste oppgaven for Statens naturoppsyn var å ta prøver av reinsdyrene.

Frykten for at skrantesyke skal spre seg på Hardangervidda er reel, og da er det viktig å skaffe seg oversikt.

– Så langt er det oppdaget to tilfeller på Hardangervidda. Hvordan man kan stoppe dette her, er jo det store spørsmålet, sier han.

Ifølge fjorårets telling var det 4500 rein i området.

Bratland forteller at de ikke kommer til å fjerne kadavrene.

Reinsdyrene kan bli kjærkommen mat for andre dyr og fugler som hører hjemme i fjellheimen.

Som for eksempel rev, ravn eller jerv.

Kanskje ørn.

– Det er bare å la naturen gå sin gang, sier Bratland.