Tiktok-forbudet sprer seg. Disse sier nei så langt.

Stadig flere offentlige etater og private foretak forbyr representanter og ansatte å bruke Tiktok på tjenestetelefoner. EU og Storbritannia gjør det samme. I USA vurderes det totalforbud, mens Tiktok-sjefen grilles i Kongressen.

Tiktok er en kinesisk app for videodeling.

Tirsdag ble det kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Justis- og beredskapsdepartementet fraråder bruk av appene Tiktok og Telegram på tjenestetelefoner hos offentlig ansatte.

Årsaken er at appen anses for å utgjøre en nasjonal sikkerhetsrisiko.

Tidlig torsdag beordret Bergen kommune sine 20.000 ansatte til å fjerne de sosiale mediene Tiktok og Telegram fra alle tjenesteenheter. Med det menes mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Kort tid senere fulgte Stortinget, Oslo kommune og samtlige norske domstoler etter. I ettertid har både Grimstad kommune og Larvik kommune gjort det samme.

Fredag bekrefter Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Klima- og miljødepartementet overfor Aftenposten at de ber alle ansatte slette Tiktok fra tjenestetelefonene sine.

Ansatte i de to departementene ble allerede tirsdag bedt om å slette appene. I Forsvarsdepartementet fikk de ansatte frist til onsdag kl 17. Ansatte i KLD har blitt bedt om å slette appene «umiddelbart».

Olje- og energidepartementet og Kunnskapsdepartementet slutter seg til forbudet fredag kveld.

Allerede på tirsdag bestemte statsminister Jonas Gahr Støre at ingen statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere skal ha Tiktok eller Telegram på tjenestetelefoner eller nettbrett.

Les også

Stadig flere voksne må slette Tiktok. Er det trygt å la barna beholde appen?

Tiktok og Telegram må dermed avinstalleres fra alle enheter som er eid av departementene, kommunene og domstolene, eller som på noen måte er tilknyttet interne, digitale tjenester.

Det vil si at ansatte og representanter som har installert Tiktok på en telefon som er koblet opp mot en kommunal e-postkonto, må fjerne applikasjonene.

Telenor forbyr appen på alle «digitale tjenesteenheter», mens Norges Bank oppfordrer alle ansatte til å avstå fra å bruke den kinesiske videodelingsappen på jobbtelefonen. Trondheim kommune oppfordrer til «årvåkenhet» rundt Tiktok-bruk hos sine ansatte. Fredag ettermiddag oppfordret også Kunnskapsdepartementet alle ansatte ved universiteter og høgskoler å slette både Tiktok og Telegram.

Stor fare for uheldig datainnsamling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderer at risikoen for uheldig datainnsamling er høy når Tiktok eller Telegram er installert på ansattes telefoner. Dette skjer på bakgrunn av Etterretningstjenestens årlige Fokus-rapport som ble lagt frem forrige uke.

I rapporten blir Kina og Russland trukket frem som de fremste truslene mot norsk sikkerhet.

– De peker også på at sosiale medier er en gunstig arena for trusselaktører og andre som ønsker å påvirke oss gjennom desinformasjon og falske nyheter, sier Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Stortinget, domstolene og sentralbanken følger

Heller ikke Stortinget tillater de to appene på de ansattes mobiler.

Det skriver Stortingets presidentskap i en e-post til representanter og ansatte torsdag. Beslutningen har umiddelbar virkning. Aftenposten har sett e-posten.

Domstoladministrasjonen var også raskt ute med å forby Tiktok-bruk hos sine ansatte i samtlige norske domstoler.

Direktør Sven Marius Urke i DA nedla forbud mot å laste ned Tiktok på telefoner, nettbrett og PC-er eid av Norges domstoler, melder Rett24.

Sentralbanken fulgte opp med en oppfordring til alle ansatte om å rette seg etter NSMs retningslinjer, skriver DN. De har derimot til gode å nedlegge et forbud mot appen.

Forbud hos Telenor

Telenor, derimot, forbyr alle autoriserte og sikkerhetsklarerte ansatte å bruke Tiktok fra alle enheter med tilgang til konsernets interne systemer.

– Våre egne sikkerhetsmessige vurderinger tilsier at Tiktok utgjør en betydelig risiko på enheter med tilgang til våre interne systemer, opplyser kommunikasjonssjef Julie Hæhre i Telenor til NRK.

Forbudt i EU og det britiske parlamentet

Parlamentet i Storbritannia forbyr den kinesiske videoappen på alle elektroniske jobbverktøy, melder Reuters.

Forrige uke fikk britiske tjenestepersoner forbud mot å ha Tiktok på jobbtelefonen.

– Etter regjeringens beslutning om å forby Tiktok fra alle tjenestetelefoner, har kommisjonen vedtatt at det er forbudt i både Underhuset og Overhuset å ha Tiktok på jobbverktøy og annet utstyr knyttet til Parlamentet, sa en talsperson i parlamentet torsdag.

EU varslet allerede i slutten av februar, at de ville innføre forbud mot Tiktok i alle unionens organer, ifølge CNN.

Forbudet trådte i kraft mandag denne uken. EU-parlamentet har tidligere oppfordret samtlige medlemsland til å innføre lignende forbud på statlig nivå.

Parlamentet forbyr Tiktok på politikernes jobbverktøy på grunn av cybersikkerhet.

USA vurderer nasjonalt totalforbud

Tiktok eies av det kinesiske selskapet ByteDance. Appen samler inn store mengder brukerdata.

Blant annet sanker appen informasjon om meldinger som sendes i appen, stedet hvor brukeren oppholder seg, språk og tekniske detaljer om mobilen som brukes. Den prøver også å identifisere brukerne gjennom ansiktstrekk og persongjenkjenning.

Mange er bekymret for hvor disse dataene ender, og hva de brukes til.

Frykten er at de kan havne hos kinesiske myndigheter. Kina har lover som krever at landets selskaper må gi fra seg kundeinformasjon om de blir bedt om det.

I mars ble det fremmet et lovforslag i USA, som åpnet for å forby den kinesiske videoappen på nasjonalt nivå.

Biden-administrasjonen ønsker å innføre et slikt forbud, dersom appens kinesiske aksjeeiere nekter å selge seg ut av det sosiale mediet, melder NBC News.

For å hindre selskapet i å få tak i brukerdata, har både Kongressen, Det hvite hus, det amerikanske militæret og over halvparten av USAs delstater allerede nedlagt forbud mot å installere appen på utstyr som brukes i jobbsammenheng.

Lignende forbud er innført av flere europeiske regjeringer.

Tiktoksjef grillet i Kongressen

Tiktoks toppsjef Shou Zi Chew måtte torsdag møte til høring i den amerikanske kongressen.

Et sentralt spørsmål var om data som samles inn om brukerne via appen, kan bli levert videre til kinesiske myndigheter hvis de skulle kreve det. Appen har over 150 millioner amerikanske brukere.

Chew avviste imidlertid påstanden om at appen utgjør en nasjonal sikkerhetstrussel og fastholdt at selskapet prioriterer sikkerheten til sine mange brukere.

Han gjentok også at selskapet planlegger å beskytte amerikanske brukerdata ved å lagre all slik informasjon på servere som er eid og blir vedlikeholdt av det amerikanske selskapet Oracle.

– La meg si dette helt klart. Bytedance er ingen agent for Kina eller noe annet land, sa Chew, som selv er født i Singapore.

Chew vedgikk at noen brukerdata fortsatt er tilgjengelig for selskapets ansatte i Kina, men la til at alle data etter hvert skal lagres på et sted der kinesiske lover ikke gjelder.

Tiktoks administrerende direktør Shou Zi Chew ble grillet i Representantenes hus i Washington torsdag.

Tiktok har lovet å gjøre det samme i Europa – å lagre brukerdata som samles inn via Tiktok på servere i Europa. Så langt er det ingenting som tyder på at brukerdata er gitt videre til kinesiske myndigheter.

Generelt mener forskere at Tiktok er som andre sosiale medier når det gjelder innsamling av data. I en analyse som ble gjort av Citizen Lab ved University of Toronto i 2021, ble det konkludert med at Tiktok og Facebook samler inn samme mengde brukerdata til annonsører.