Avgått Islamsk Råd-styre med kraftig kritikk av organisasjonen

Det avgåtte styret beskriver tilstandene i organisasjonen som kaotiske, og mener deres eget arbeid har blitt sabotert.

Nestleder Basim Ghozlan i det avgåtte styret i Islamsk Råd Norge (IRN).

Aftenposten kan i dag presentere redegjørelsen fra styret som trakk seg i protest fra Islamsk Råd Norge (IRN). Her beskriver styret hvordan det opplevde nærmest å bli parkert på det turbulente møtet.

Anspent klima

Styret i IRN hadde innkalt til rådsmøte lørdag den 4. juni for å informere om oppsigelse av generalsekretær Mehtab Afsar. Da rådet ikke gikk med på det, trakk styret seg i protest, etter det som beskrives som en lang og krevende prosess.

Nå beskriver det avgåtte styret hvordan det opplevde rådsmøtet.

"Klimaet var fra begynnelsen åpenbart anspent og mobiliseringen for å beholde den ansatte var godt synlig. Flere personer som ikke har blitt sett i IRN-systemet på flere år, hadde dukket opp."

Videre står det "Vi oppfattet valget av AU som sabotering av styrets arbeid og oppmuntring til de ansatte om å overse styrets mandat."

Tidligere styreleder Ghulam Abbas og nestleder Basim Ghozlan har underskrevet redegjørelsen på vegne av det avgåtte styret.

Personer dukket opp

De nye personene som dukket opp etter flere år er Kebba Secka og Zahid Mukhtar, begge tidligere ledere i IRN, samt Mohammed Ibrahim fra den somaliske Tawfiiq-moskeen.

Secka er nå midlertidig innsatt for å styre IRN frem mot årsmøtet i mars 2017. Han var styreleder i IRN i to år fra 1998 til høsten 2000. Da trakk han seg som følge av uttalelser han kom med i en TV2-dokumenter om kjønnslemlestelse. Uttalelsene ble tolket som at han støttet omskjæring av jenter. Secka uttalte siden at han ble feil fremstilt på grunn av kryssklipping.

Kebba Secka på vei inn til møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i formiddag.

Møter kulturministeren i dag

I dag møter han kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til et møte i Kulturdepartementet. Før helgen uttalte Helleland til Aftenposten at hun er bekymret for situasjonen IRN er kommet i. Hun vil dessuten vite hvor Secka nå står i synet på kjønnslemlestelse.

Endret dagsorden

Det avgåtte styret opplevde "sabotering av styrets arbeid". Ifølge redegjørelsen ble det foreslått endringer i dagsorden og forslag om å opprette en komité lenge før styret fikk startet sin orientering.

"Flertallet stemte for å legge til en vedtakssak. Saken gikk ut på å opprette et objektivt og nøytralt arbeidsutvalg som skulle vurdere styrets beslutning om oppsigelse. Saklighet og arbeidsmiljølovens bestemmelser skulle vurderes av dette AU, som igjen skulle legge frem dette for Rådet innen mars 2017."

Dessuten kan det, ifølge redegjørelsen, se ut til at det nye AU har sikret seg plass i det nye styret, lenge før neste årsmøte: "Dette AU skulle også tre inn i de ledige styrevervene, samt fremtidige styreverv. "

I løpet av det fire timer lange møtet fikk styret bare 15 minutter til å orientere om saken.

Bestrider styrets mandat

Den ansatte (generalsekretæren Red.anm,) mente ifølge redegjørelsen, "at han var ansatt direkte av Rådet, han jobber for Rådet og ikke styret, og at styret ikke hadde mandat til å si ham opp".

Styret anser at arbeidsgiveransvaret, og dermed også ansvar for eventuell oppsigelse, ligger hos styret i IRN. Det avgåtte styret bruker en del plass på å forklare at vanlig norsk organisasjonspraksis og sunn fornuft tilsier at utøvelse av arbeidsgiveransvaret hører hjemme under styrets mandat. Dessuten påpekes det at "Det er ikke mulig at 84 rådsmedlemmer kan sitte og diskutere og ta detaljerte avgjørelser i forhold til utøvelse av arbeidsgiveransvar."

Styret oppfattet valget av AU som "sabotering av styrets arbeid og oppmuntring til de ansatte om å overse styrets mandat."

De avgåtte styremedlemmene mener at rådet nå legger opp til en struktur som oppfordrer til at en ansatt kan se bort fra arbeidsavtalen, alle styrets instrukser og gjøre akkurat det han vil uten at det kan få noen konsekvenser.

Sår tvil om AUs nøytralitet

Styret som ble valgt i 2015 påpeker at tiltakene det har satt i verk har vært krevende, men til beste for IRN.

Det avgåtte styret er usikker på om rådet forsto situasjonen "siden det var kaotiske tilstander." Det blir påpekt at valget av AU skjedde på overtid.

"I tillegg finnes det flere ting som sår tvil over objektiviteten og nøytraliteten til dette AU når det gjelder vurdering av personalsaken."

Abbas og Ghozlan avslutter redegjørelsen med å understreke at det ikke var noe enkelt valg for styret å si opp en ansatt, men at ble gjort for å ivareta IRNs interesser og redde IRNs anseelse i samfunnet.

Vil gjøre grundig jobb

Kebba Secka hadde ennå ikke fått lest redegjøreslen da Aftenposten snakket med ham i formiddag. Han sa at han var satt til å lede både styret og arbeidsutvalget (AU).

– Vi skal undersøke hva som foregikk mellom styret og generalsekretæren. Det er vanskelig å forskuttere noen meninger om forholdet. Vi skal ta oss tid og gjøre en grundig jobb.

Secka avviser at det midletidige styret er sikret plass i det fremtidige styret. Han understreker at det skal være en valgkomité og valg av nytt styre. Men han mener det er for optimistisk å tro at et nytt styre kan komme på plass før juli fordi muslimene nå er i ramadan(faste)-modus, og så følger fellesferien. Han føyer til at debatten om IRNs fremtid er blitt positiv

Fra åremål til fast stilling

Aftenposten har vært i kontakt med flere kilder i og tett på det muslimske miljøet. Det er en stigende bekymring for utviklingen, og det hevdes at det er de samme miljøene som står bak flere kontroversielle konflikter de siste årene.

Inntil for to år siden ble generalsekretæren i IRN ansatt på åremål. Da ble stillingen gjort fast. Metab Afsar kunne fortsette som leder.

Overfor Aftenposten blir det vist til at grupperingene som sto bak den endringen, også var blant dem som gikk mot styrets avgjørelse om å sparke Afsar på rådsmøtet for snaut to uker siden.

Les også disse sakene om striden i Islamsk Råd Norge: