Norge

Slik etterforsker politiet barnehagesaken

Etterforskningsleder Yngve Myrvoll sier til Aftenposten at det er mye arbeid som gjenstår i barnehagesaken.

TROMSØ (Aftenposten): Politiet har bare skrapet overflaten av det som er et svært stort billedmateriale av nakne barn på siktedes harddisker.

  • Nina Selbo Torset
    Nina Selbo Torset
    Journalist
Journalist Nina Selbo Torset og fotograf Aleksander Andersen i Tromsø.

— Vi kan ikke utelukke at vi kommer til å avdekke flere overgrep.Det sier politioverbetjent Yngve Myrvoll når Aftenposten møter ham på politihuset i Tromsø. Han er etterforskningsleder i saken der en 30 år gammel barnehageansatt er siktet for overgrep mot elleve barn.

På politihuset er det flere barnefamilier. 30-åringen sitter på en fengselscelle et par kilometer unna.

Satt i avhør i flere timer

Mannen ble avhørt i flere timer i går, onsdag. Han blir jevnlig informert om hva som kommer frem i dommeravhørene og konfronteres av politiet om opplysningene som barna gir.

— Jeg vil ikke kommentere samarbeidet med siktede. Han har erkjent overgrep og gitt noen detaljer, men det er på ingen måte en uforbeholden tilståelse, sier Myrvoll.

Etter det Aftenposten erfarer har mannen innrømmet flere av punktene i siktelsen, både de som gjelder seksuelle overgrep sidestilt med samleie og uanstendig adferd.

Han skal ha forklart seg om flere av situasjonene der det er blitt begått overgrep. Overgrepene skal ha skjedd i barnehagen og området rundt. Politiet vil foreløpig ikke utdype hva «området rundt barnehagen» vil si.

Etter det Aftenposten erfarer har barnehagen vært på flere turer der det kan ha skjedd overgrep.

Analyserer overgrepsbilder

Kripos bistår politiet i Tromsø med blant annet etterforskningsledelsen av saken. De er også til stede på de fleste dommeravhør. Etterforskningsleder Myrvoll sier til Aftenposten at det fremdeles gjenstår mye arbeid i saken.

— Vi har bare jobbet med saken i to uker, og det er fremdeles mye som gjenstår, blant annet avhør av flere barn og foreldre. I tillegg gjenstår en god del tekniske analyser av beslagene. Det er tidkrevende.

Etter det Aftenposten erfarer har politiet tatt beslag i flere dataenheter, både datamaskin, mobiltelefon og flere eksterne lagringsenheter. Det er et svært omfattende materiale som nå skal analyseres.

— De bildene vi har kartlagt så langt viser nakne barn i seksualiserte posisjoner. Vi ønsker foreløpig ikke å si noe om han har dokumentert de groveste tilfellene han er siktet for. Det har blant annet sammenheng med at det er mye materiale som enda ikke er analysert, og vi ikke er sikre på hva vi kommer til å finne. Potensielt sett kan det være snakk om overgrepsmateriale som befinner seg i disse beslagene.

De aller fleste barna på bildene som allerede er analysert, skal være identifisert, men ikke alle. Politiet jobber også for å finne ut om disse bildene er spredt til andre.

Her sitter den siktede 30-åringen. Nedre-Troms tingrett besluttet torsdag at mannen må holdes fengslet i ytterligere fire uker.

Har hatt kontakt med over 100 barnPolitiet jobber nå med å komme i kontakt med alle barna som kan være misbrukt av mannen. I løpet av sine åtte år som barne— og ungdomsarbeider i barnehagen har han vært i kontakt med over 100 barn. Han har også jobbet som fotballtrener for flere årskull i Tromsø.

— Det vil være naturlig å se på andre miljøer han har vært i. Nå har førsteprioritet vært de barna som går i barnehagen i dag. Så har vi også sett at det har vært overgrep mot barn som nå går på skolen, sier Myrvoll.

De siste ukene er totalt 14 barn avhørt på Statens barnehus i Tromsø. Det er så langt planlagt tilsammen 30 dommeravhør i saken. Politiet utelukker ikke at det vil bli flere.

— Vi jobber både for å bygge opp de konkrete forholdene i siktelsen, men også for å avdekke nye forhold. Det er viktig å påpeke at 30 dommeravhør ikke nødvendigvis betyr 30 fornærmede. Som i enhver etterforskning må man gå bredt ut for å få mest mulig informasjon.

Politiet har gått ut til alle foreldre som har hatt barn i den aktuelle barnehagen de siste årene. Nærmere 100 foreldre skal ha vært på et informasjonsmøte forrige uke. Foreldre som er bekymret for sine barn, bes om å ta kontakt med politiet.

— Det har vært en jevn flyt av henvendelser fra bekymrede foreldre. Dersom vi vurderer meldingen som alvorlig, så vil barnet bli tatt inn til dommeravhør. Barnet avhøres da for å kartlegge og avdekke eventuelle overgrep som han eller hun har opplevd eller har vært vitne til.

Mannens forsvarer, Anja Støback Bjørsvik, sier siktede er opptatt av å samarbeide med politiet. Han samtykket til videre fengsling.

Fengslet i fire nye uker30-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 6. mai. Torsdag ble han fengslet i fire nye uker av Nord-Troms tingrett.

Retten påpeker at det er viktig at siktede ikke får muligheten til å kontakte fornærmede som politiet enda ikke har identifisert. Mannens forsvarer, Anja Støback Bjørsvik, vil ikke gå inn i detaljer på hva det er mannen har erkjent i avhør, men hun bekrefter at han innrømmer både samleier og uanstendig adferd.

— Han gjør det han kan for at etterforskningen skal gå så smidig som mulig. Han bidrar ved å samarbeide med poltiiet. Det er ikke sånn at han bare svarer på spørsmål. Han er aktiv i å bidra med opplysninger.

Mannen samtykket til videre fengsling torsdag. Han er fullt klar over at han er identifisert med både navn og bilde i sosiale medier.

— Jeg ønsker ikke å kommentere hva han mener om det. Han vil skånes, og det er vår oppgave å ivareta hans rettigheter nå.

Har du tips i denne saken? Kontakt Aftenpostens journalist her.

Les også

  1. Her blir barna avhørt om hva som skjedde i barnehagen

  2. Overgrepssiktet barnehageansatt fengslet i fire nye uker

  3. Barnehage i Tromsø etter overgrepssiktelse: - Fortvilt situasjon for alle