Høygravid lege ble satt opp med 10-timers dager

Da Norunn Kogstad var gravid med sitt tredje barn mot slutten av svangerskapet, ble hun satt opp på 9- og 10-timers sammenhengende arbeidsdager på akuttpsykiatrisk avdeling.

Norunn Kogstad ble sykmeldt mot slutten av svangerskapet med Rose fordi vaktbelastningen ble for tøff.

Vaktbelastning mot slutten av graviditeten er blant stridstemaene mellom Akademikerne og Spekter og er en av grunnene til at 380 leger nå er i streik.

Fredag trappes streiken, som har vart siden 7. september, opp med 24 leger og 11 psykologer.

Ifølge en opptelling NRK har gjort, er over 2300 undersøkelser og operasjoner avlyst siden streiken startet.

Følte seg motarbeidet

Legeforeningen mener gravide skal slippe å gå vakter i slutten av svangerskapet. Lege Norunn Kogstad er en av dem som ønsket å arbeide mindre like før fødselen.

Kogstad fødte minstemann for en måned siden.

Siden 2014 har hun hatt en avtale med arbeidgiver om utvidet arbeidstid, såkalt UTA. Det gir henne en arbeidsuke på 46 timer.

Norunn Kogstad hadde ikke problemer med å endre vakter da hun var gravid med storesøster til Rose.
  • Hjertelegen streiker. Her forklarer hun hvorfor

Vaktfritak, men trekk i lønn

Da Kogstad kom til tredje trimester, søkte hun om fritak fra vakter over ni timer. Dette fikk hun innvilget, men hun ble likevel forespeilet en arbeidsuke på 46 timer, fordelt på fire dager med ni timer og én dag med ti timer. Ifølge Kogstad ville sykehuset trekke henne i lønn dersom arbeidstiden ble redusert.

Samtidig fikk tobarnsmoren kynnere og småblødninger, og hun ble sykmeldt av sin fastlege.

– Slik jeg har forstått det, skal man beholde avtalt lønn og tellende tjeneste til spesialisering ved innvilget søknad om vaktfritak i siste trimester. Dette har jeg opplevd uten spørsmål ved de to foregående svangerskapene. Det fremsto som urimelig at jeg nå skulle bli trukket i lønn for å få tilrettelagt vaktbelastning i siste trimester.

Lange vakter ikke uvanlig: Hjernekirurg opererer etter 26 timer på jobb

Legeforeningen ser en markant vaktendring

Leder av Yngre Legers forening, Christer Mjåset, sier at historien til Norunn Kogstad ikke er unik, og at det har skjedd en markant praksisendring på sykehusene.

- Mange yngre leger tør ikke si ifra at vaktene er for tøffe mot slutten av svangerskapet, sier leder for Yngre legers forening, Christer Mjåset.

— Tidligere var det automatikk i vaktfritak for gravide leger i siste trimester. Nå er det kollektive vernet fjernet og erstattet med individuell vurdering fra arbeidsgiver som håndterer de gravide svært ulikt fra avdeling til avdeling.

Han sier at på de fleste arbeidsplasser er det behov for at legene jobber UTA-timer for å få driften til å gå rundt.

Ifølge Mjøset blir gravide presset til lange arbeidsøkter og truet med tap av spesialiseringstid hvis de ikke jobber like mye som før.

Spekter: Reagerer på at Legeforeningen ikke kontaktet oss

Spekters kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes kjenner ikke til den konkrete saken og mener de burde vært orientert om den.

– Vi har ved gjentatte anledninger bedt Legeforeningen om å komme med konkrete saker og eksempler dersom de mener at det ikke tilrettelegges godt nok for gravide. Det har de hittil ikke gjort, hverken i denne eller andre saker som eventuelt finnes. Vi kan ikke gjøre noe med saker vi ikke får vite om, sier hun.

Spekter presiserer at alle gravide arbeidstagere i sykehusene, også leger, har krav på å få tilrettelagt arbeidet dersom arbeidstageren i samråd med lege mener dette er nødvendig.

Dørnes sier at i tariffavtalen mellom Spekter og Legeforeningen er det avtalt at arbeidsperioden ikke kan være lengre enn 9 timer for gravide leger i siste trimester.

– Hvis det er nødvendig med kortere dager, legges det selvsagt til rette for det også.

Spekter sier de har formidlet til sykehusene at en gravid lege som blir fritatt fra vakt og bare jobber dagtid fordi hun har behov for det, selvsagt skal beholde avtalt lønn og vakttillegg som om hun jobbet som vanlig.

Arbeidsgiver: Legen fikk medhold

Divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke ved Sykehuset Innlandet mener å ha fulgt gjeldende regelverk i denne saken.

– Fikk legen tilbud om lettere vakt, uten å bli trukket i lønn?

– Den ansatte fikk innfridd sitt ønske om fritak fra vakt, med opprettholdelse av vakttillegg i henhold til gjeldende bestemmelser om dette, svarer Bakke i en e-post.

Sykehuset mener at den arbeidsplanen Aftenposten viser til, er en potensiell arbeidsplan med utvidet timeantall på dagtid, som Kogstad ble presentert for da hun ba om å få et eksempel på hvordan arbeidsplanen hennes kunne se ut dersom hun ønsket å opprettholde sin avtale om utvidet arbeidstid.

– Denne planen ble aldri iverksatt, sier Gotland Bakke.

Norunn Kogstad svarer at dette er den timeplanen hun ble sykmeldt fra.

– Jeg ble aldri presentert for noe alternativ og måtte derfor være sykmeldt.