- Helsetilsynet tråkker på oss

Helsetilsynet mener ingen leger kan lastes i rettslig forstand for at Daniel døde, men retter samtidig sterk kritikk mot sykehuset for manglende oppfølging av feil og mangler, og for ikke å ha tatt vare på de pårørende.

Daniels mor Inger Lise Flemmen føler seg tråkket på av Helsetilsynet.

Daniels mor, Inger Lise Flemmen, er glad for at sykehuset får kritikk for manglende oppfølging av feil og avvik. Men hun skjønner ikke hvorfor Helsetilsynet ikke kritiserer eller kommenterer at en lege som var involvert i operasjonen opplevde press og trusler før han skulle i politiavhør.

— Tråkker på oss

— Ja, jeg er glad for at det endelig slås fast at vi er blitt dårlig behandlet og at sykehuset pålegges å lage planer og rutiner for å kunne takle slike hendelser bedre. Men jeg forstår ikke hvorfor Helsetilsynet unnlater å gripe fatt i det som har vært av press og trusler mellom leger, sier Flemmen.

Les også:

Les også

Hva var det egentlig som skjedde?

Hun synes det er spesielt merkelig fordi Helsetilsynet beskriver slike episoder i rapporten og legger til grunn at de har forekommet.

— De tråkker på oss når de ikke griper fatt i det. Jeg håper de kan endre syn her siden dette er en foreløpig rapport. Sykehuset har vært mer opptatt av å beskytte seg selv enn av å være åpen om hva som skjedde.

- «Bukken og havrerekken»

Hun forstår heller ikke hvordan Helsetilsynet kan konkludere med at ingen kan lastes rent juridisk for at Daniel døde.

— Jeg hadde egentlig ikke ventet en annen konklusjon, siden det også var Helsetilsynets konklusjon for seks år siden. Dette er litt "bukken og havresekken", spør du meg.

Opplevde press

Av dokumentene går det frem at en klinikksjef, en uke etter operasjonen, oppsøkte en assistentlege som var med på operasjonen, og sa: "Husk, alle har gjort en god jobb". Dette skjedde rett før assistentlegen skulle i avhør. Han oppfattet seansen som svært ubehagelig. Assistentlegen ble også oppsøkt av anestesilegen som var med på operasjonen, og bedt om "å tenke over" hva han hadde skrevet i journalen.

Les også:

Les også

Overrasket over at saken ikke fikk følger

Assistentlegen opplevde det som en oppfordring om å endre journalen. Av dokumentene går det også frem at klinikksjefen skal ha skjelt ut en kollega av assistentlegen og kalt ham "feig", fordi man ikke kunne enes om samme hendelsesforløp under operasjonen.

— Hvorfor går dere ikke inn i disse episodene, dir. Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet?

— Vårt utgangspunkt har vært å vurdere om behandlingen som Daniel fikk var forsvarlig. Gjennom det arbeidet fikk vi informasjon om at foretaket og ledelsen har utfordringer når det gjelder håndtering av avvik og oppfølgingen av den alvorlige hendelsen. Manglende involvering fra ledelsen førte til eskalering av et konfliktfylt samarbeid på sykehuset.

Jan Fredrik Andresen

— Men hvorfor kommenterer dere ikke dette overhodet, når dere legger til grunn at det har skjedd?

— Dette er en del av det psykososiale arbeidsmiljøet som hører inn under Arbeidstilsynet. Derfor går ikke vi inn i det. Men vi har påpekt ledelsens ansvar for at slik kommunikasjon ikke skal forekomme og at konflikter gripes fatt i.

Samtidig påpeker Andresen at rapportutkastet i Daniel-saken avdekker "alvorlige feil".

— De feilene vi påpeker er av en slik karakter at det rammer sykehusets drift, sier han til Aftenposten.

- Grundig jobb

— Sånn vi har gjort det nå tenker jeg vi har gjort en grundig jobb, og jeg mener vi har fått reist noen viktige problemstillinger i denne rapporten.

- Hvordan må sykehuset følge opp dette videre?

- Vi legger opp til at de må forholde seg til dette rapportutkastet, og om det er noe de mener Helsetilsynet ikke har oppfattet riktig, må de gi oss tilbakemelding på dette. Deretter må sykehuset må sende en rapport om hvordan forholdene skal bringes i orden, sier han.

- Nye rutiner

Andresen mener Helsetilsynet nå har nye rutimer som gjør at de ville ha fanget opp denne hendelsen dersom den skjedde i dag.

— Dersom vi hadde hatt samme metodikk for å fange opp slike saker i 2008-2009 som vi har i dag, ville saken blitt fulgt opp på en bedre måte den gangen fra vår side.

Sykehuset tar kritikk

Adm.dir. Dag Hårstad i Helse MR tar kritikken fra Helsetilsynet alvorlig.

— Rapporten konkluderer med at pasienten fikk forsvarlig helsehjelp. Så skal vi følge opp de andre kritikkpunktene, sier han