Stortinget om Hadia Tajiks pendlerbolig: Vi burde sjekket nærmere

Stortingets direktør kan ikke si om Ap-nestlederen fikk pendlerbolig i tråd med reglene.

Hadia Tajik har i helgen gått hardt ut mot en sak Aftenposten ikke hadde publisert ennå. Dette er saken.

I 2018 søkte Hadia Tajik om pendlerbolig fra Stortinget. Da hadde hun bodd i Oslo i en årrekke og eide en leilighet på Grünerløkka. På nyåret i 2019 fikk hun gratis stortingsleilighet i tre måneder.

I flere uker har Aftenposten stilt arbeidsministeren en rekke spørsmål om denne pendlerboligen. Fredag gikk hun ut på Facebook og ga sin versjon av saken.

Der skriver hun at hun ble tildelt pendlerbolig på ordinært grunnlag, fordi hun hadde bolig og utgifter i Rogaland og skulle selge boligen i Oslo. Hun forklarte at hun av sikkerhetshensyn ikke kunne «bo i egen leilighet da den lå ute for salg fra januar 2019, med åpne visninger, nedlastbar salgsoppgave med mitt navn og detaljer om boligen, tilgjengelig for alle som har internett».

Det er offentlig kjent at det har vært sikkerhetstiltak rundt Hadia Tajik. I mange år er hun blitt fulgt opp av PST og politiet. I 2019 ble en mann dømt for trusler og hatefulle ytringer mot henne.

Da Ap-nestlederen søkte om pendlerbolig, var hun folkeregistrert i Rogaland, hvor hun eide en leilighet. Sikkerhet var ikke en del av søknaden:

I e-posten til Stortinget opplyste Tajik at hun levde i et samboerforhold. Hun ba om en leilighet som kunne huse henne, samboeren og hans tenåring. Tajiks kjæreste, den tidligere politiske journalisten Kristian Skard, eide også en leilighet i samme bydel. Til Aftenposten opplyser Tajik at det ikke var mulig å bo i hans leilighet av praktiske årsaker.

Hennes vurdering var at hun i realiteten ikke disponerte en bolig i Oslo og dermed var kvalifisert for å få en pendlerbolig.

23. januar 2019 ble hun tildelt en treroms på Vulkan. Sikkerhet er ikke nevnt i Stortingets tildelingsbrev, som Aftenposten har fått innsyn i.

Konkluderer ikke i saken

For å ha krav på pendlerbolig må politikeren være folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn fire mil fra Stortinget. Administrasjonen har i høst understreket at man ikke har rett på stortingsleilighet dersom man allerede disponerer en bolig i Oslo.

Nå kan ikke Stortingets administrasjon si om Ap-toppen hadde pendlerbolig i tråd med reglene.

– Vi har ikke konkludert i saken som gjelder Hadia Tajik, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Hun kjenner ikke til at noen politikere er blitt anbefalt å flytte inn i en pendlerbolig på grunn av sikkerhet. Sikkerhet nevnes ikke som et kriterium i Stortingets retningslinjer for tildeling av pendlerbolig.

Stortingets direktør, Marianne Andreassen.

Les også: Tajik fikk pendlerbolig basert på leie av bolig der hun aldri bodde

Avviser pendlerboligråd

Når Aftenposten spør Hadia Tajik hvorfor hun hadde pendlerbolig i 2019, trekker statsråden frem sikkerhetssituasjonen sin.

I en e-post til Aftenposten skriver arbeids- og inkluderingsministeren at PST i lengre tid hadde anbefalt henne å flytte til en pendlerleilighet av hensyn til hennes sikkerhet. Hun skriver at beslutningen var hennes, basert på konkrete råd fra PST.

PST sier de ikke har gitt Tajik råd om å flytte til en pendlerbolig.

– Pendlerleiligheter er ikke en del av PSTs anbefalte sikkerhetstiltak. Vi har ikke gitt Tajik et råd om å bo i en pendlerbolig. Men vi mente det var bra at hun bodde et annet sted under salgsprosessen, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen.

Kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST.

Han bekrefter at trusselbildet rundt Tajik var skjerpet i 2019.

– I en salgsprosess som medfører offentliggjøring av bilder og visninger, ville risikobildet øke. Hun ville bli mer eksponert og sårbar.

Da Tajik valgte å bo i en pendlerleilighet, syntes derfor PST det var en god vurdering.

– Men det var ikke noe vi anbefalte. Det var noe hun gjorde på egenhånd. Vi tenkte at det var et bra tiltak, men det var uten PSTs vurdering og involvering. Det var ikke vi som kom med løsningen på hvor hun skulle bo. Det var hun som kom med den løsningen, sier Bernsen.

– Hadde hun flyttet til kjæresten sin, ville vi nok syntes at det også var en god idé.

Aftenposten har spurt Hadia Tajik om hun vil kommentere PSTs uttalelse om at de ikke rådet henne til å flytte inn i en pendlerbolig. Hun har ikke svart på spørsmålet.

Tajik i søknaden: – Har funnet meg til rette i Sandnes

I søknaden til Stortinget begrunnet Tajik behovet for pendlerbolig med at hun skulle selge leiligheten i Oslo. Hun signaliserte et ønske om å flytte til Rogaland:

«Planen har vært å selge leiligheten i Oslo straks jeg har funnet meg til rette i Sandnes. Det har jeg nå».

Men paret flyttet ikke til Sandnes. 5. april 2019 kjøpte de i stedet en ny leilighet i Gamle Oslo.

En uke senere flyttet Tajik ut av stortingsleiligheten. Da hadde hun i nesten tre måneder hatt gratis pendlerbolig til en markedsverdi av minimum 14.000 kroner i måneden.

Hadia Tajik og Kristian Skard mener hans leilighet var for liten for hele familien. Det var en treroms. Penderboligen Tajik fikk tildelt til seg og familien, var også en treroms.

Kristian Skard sier dette om saken:

– Aftenposten konstruerer en sak om at Hadia ikke trengte pendlerbolig da hun solgte sin egen leilighet, men bare kunne flytte inn til meg. Jeg hadde to store barn som på dette tidspunktet bodde hos meg i perioder, og kun to soverom i leiligheten. Aftenposten legger tydeligvis til grunn at vi, eller et av barna, skulle flytte ut på sofaen.

Ombestemte seg

– Jeg ble tildelt pendlerbolig på helt ordinært grunnlag, fordi jeg hadde bolig og utgifter i Rogaland, og fordi jeg skulle selge boligen min i Oslo, skriver Tajik i en e-post til Aftenposten.

– I løpet av disse tre månedene ombestemte vi oss og kjøpte heller bolig sammen i Oslo. Da situasjonen min endret seg, og vilkårene for tildeling av pendlerbolig ikke lenger var tilstede, leverte jeg selvsagt tilbake nøklene.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen var ikke klar over at Tajik hele tiden eide egen bolig i de tre månedene hun bodde i stortingsleiligheten.

– Hva er grunnen til at dere ikke kan holde fast på at Tajik fikk pendlerbolig i tråd med regelverket?

– Det er fordi vi burde ha etterspurt mer informasjon, blant annet om tidspunkt for salg av egen bolig. Og vi burde sjekket nærmere om hun reelt sett disponerte boligen.

Tajiks forståelse av at hun ikke disponerte leiligheten sin mens den lå ute for salg, vil ikke Stortingets administrasjon gå inn i.

Direktøren sier at de ikke vil utelukke at de kan ta hensyn til sikkerhet når de vurderer om noen faktisk disponerer en annen bolig.

Andreassen sier de forholder seg til at Riksrevisjonen nå skal inn og vurdere sakene, og at de selv ikke har konkludert i noen av enkeltsakene som har vært oppe.

– Tajik har hele tiden vært åpen om sin situasjon. Vi har begge et ansvar for å opplyse hverandre. Det ubehagelige i denne saken, er at ikke vi gjorde en bedre saksbehandling. Det er beklagelig.

– En presseskandale

Aftenposten har i flere uker prøvd å få et intervju med statsråd Hadia Tajik til denne saken. Hun har ikke stilt til intervju. I en e-post skriver hun:

– Aftenpostens fremstilling har tvunget meg til å stå i valget mellom å se ut som en som utnytter systemet, eller å fortelle mer detaljert om min sikkerhetssituasjon enn jeg er komfortabel med: De siste ti årene har jeg hatt ulike beskyttelsestiltak fra PST og politiet. Flere av tiltakene har vært tilknyttet bolig.

Aftenposten har spurt hvorfor sikkerhet ikke var en del av hennes begrunnelse for å søke pendlerbolig. Hun svarer det samme som på Facebook; at hun fikk pendlerbolig på ordinært grunnlag.

Arbeidsministeren har i helgen vært sterkt kritisk til denne saken. Mandag kalte hun den en «presseskandale» i et intervju i NRK.