Norge

Nå er politiets arbeid i narkosaker gjennomgått. Dette er resultatet.

– Det gjøres mye godt politiarbeid, men vi har avdekket at det er klart rom for forbedring på enkelte områder.

Bildet er fra oktober 2010, den gang det ofte var politiaksjoner mot narkotikamiljøet i Nygårdsparken.

(Bergens Tidende): Det sier Olav Helge Thue, som er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, til Bergens Tidende.

9. april i fjor understreket Riksadvokaten i et brev at landets politijurister må sørge for at etterforskningen av mindre alvorlige narkotikasaker skjer etter regelverket. Brevet fikk en blandet mottagelse i politiet. Kritikerne mente det ble vanskeligere å avdekke narkotikakriminalitet.

Les hele saken med abonnement