Politiet vraker ny «visjon»: – Må bruke mindre på svulstige profileringsprosjekter

– Generelt må vi bruke mindre penger på konsulenter og svulstige profileringsprosjekter, mener justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Politiets ledelse, her ved direktør Benedicte Bjørnland, og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl så ikke likt på behovet for en ny visjon for politiet.

Tirsdag ble det kjent at Politidirektoratet (POD) har startet arbeidet med en ny «visjon» for politiet.

– Visjonen skal være noe som binder oss sammen, motiverer oss for å løse samfunnsoppdraget og bidrar til følelsen av å være del av noe som er større enn oss selv, sa seksjonsleder Jørn Presterudstuen til Politiforum.

Nå er den nye visjonen – som politiets øverste ledelse, alle politimestrene og fagforeningene var enige om at de trengte – avblåst.

Det får Aftenposten bekreftet fra politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet.

Justisminister Mehl: – Klokt

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) skriver i en SMS til Aftenposten at departementet har hatt dialog med POD de siste dagene.

– Politidirektoratet besluttet i dag å stanse visjonsprosjektet. Det synes jeg er klokt. Politiet har allerede et klart og tydelig formål i politilovens paragraf én.

Senterpartiet gikk til valg på å legge ned POD. I Hurdalsplattformen ble det til at regjeringen vil gå gjennom Politidirektoratets oppgaver. Partiet har mange ganger uttalt seg kritiske til et økende politibyråkrati.

– Politiets oppgave er fastsatt av Stortinget og bør være godt kjent fra før. Den viktigste oppgaven politiet har, er å sørge for at alle kjenner på trygghet, uansett hvor man bor, sier Mehl.

Hun vil altså ikke at POD skal bruke energi på å lage nye vyer.

– Generelt må vi bruke mindre penger på konsulenter og svulstige profileringsprosjekter. Nå er det viktig at politiet gjør et arbeid med organisasjonsutvikling, kultur og ledelse for å rydde opp i det som måtte være av ukultur og fryktkultur i politiet, og fortsette arbeidet som allerede er satt i gang med å få trygge rutiner for varsling, skriver justisministeren til Aftenposten.