Nå blir skoleelevene hele pandemiens største smittegruppe. Vurderer ikke vaksine til barn under 12 år.

Smitten i aldersgruppen 10–19 år har økt med 250 prosent etter skolestart. Nå øker også smitten blant de aller yngste barna.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på vei inn på pressekonferansen.

Bent Høie startet pressekonferansen med å skryte av ungdommer, som vil ha vaksiner.

Han påpekte at smittetall ikke skal styre livene våre når størstedelen av befolkningen er fullvaksinert. Samtidig påpekte han at det er viktig at smittetallene ikke blir for høye før enda flere er vaksinerte.

Høie sa blant annet:

  • Rundt 90 prosent fullvaksinering i befolkningen er en grense for at Norge kan gjenåpne samfunnet.
  • Det blir ikke satt noen dato for gjenåpning. Sverige har nylig satt 29. september som dato for gjenåpning.
  • Det blir overvåking av smittesituasjonen når samfunnet går tilbake til normale tilstander.

FHI opplyser i sin ukesrapport at over 10.000 fikk påvist smitte i uke 35. Det er 15 prosent økning fra uken før.

– Det kan tilskrives økning blant unge mellom 6–19 år, sier Line Vold, avdelingsdirektør i FHI på pressekonferansen.

Smitten økte med 54 prosent i aldersgruppen 6–12 år forrige uke. Men antallet er langt mindre enn for eldre barn.

Det er én uke siden myndighetene bestemte at 12–15 åringene får tilbud om vaksine.

Høie fortalte at vaksiner for de under 12 år ikke vurderes på nåværende tidspunkt. Grunnen er at man ikke har noen godkjent vaksine for så unge barn.

Samtidig som smittetallene går til værs blant skoleelever, foregår det omfattende testing og vaksinering. Før barn ned i 12 års alder skal vaksineres i Oslo fra neste uke, er 77 prosent av befolkningen over 18 år blitt fullvaksinert.

Da helsemyndighetene og helse- og omsorgsminister Bent Høie onsdag klokken 14 holdt pressekonferanse, var dette situasjonen:

  • Siden skolestart har smitten pr. uke i aldersgruppen 10–19 år økt med 250 prosent.
  • Totalt er det meldt 168 464 smittetilfeller av covid-19 under pandemien. Aldersgruppen 10–19 år utgjør nå over 20 prosent av smittetilfellene.
  • Denne uken vil barn i alderen 10–19 år bli den gruppen med høyest antall smittede i befolkningen totalt sett gjennom hele pandemien.

Nettopp denne utviklingen har ført til at Norge er blitt landet med høyest smittetrykk i Norden.

I uke 33, da skoleåret startet, ble det påvist 1296 smittetilfeller i aldersgruppen 10–19 år. Forrige uke (uke 35) hadde tallet økt til 4557 smittetilfeller. Smitteutviklingen gjør at denne aldersgruppen nå vil få flest smittetilfeller av alle i hele pandemien i løpet av denne uken.

De siste fire ukene har 12 personer i aldersspennet 0–17 år blitt innlagt på sykehus etter smitte.

Skolestarten for de aller minste var optimistisk ved Lakkegata skole 16. august.

Smitteøkningen har så langt vært langt mer moderat for gruppen under 10 år.

Men helsedirektør Bjørn Guldvog ble sitert av NRK på at han tror at halvparten av alle barn under 12 år kunne bli smittet den kommende vinteren. Det er danske myndigheters anslag for smitteutviklingen i egen befolkning. Det er ikke planen å vaksinere norske barn under 12 år.

På pressekonferansen sa Guldvog at det ble en overestimering, og at han mente at de danske anslagene var innenfor mulighetsrommet for det som kunne skje i Norge også.

Bakteppet er at denne smittekurven har gått til himmels siden sommerferien:

Overfor VG mener derimot FHI at Guldvog overdriver når han tror halvparten av de under 12 år kan bli smittet.

Helsemyndighetene har jobbet for å få rutiner og testsystemer på plass på skolene. FHI tar selvkritikk for at dette kom plass for sent, etter at karantenekrav forsvant ved skolestart. Nå har smitten vært økende på barne- og ungdomsskoler, i takt med økende testing.

Av kjente smittesteder i Oslo var det flest (1082 smittetilfeller) som ble smittet på skolen eller i barnehage forrige uke.

Totalt er 3,3 millioner nordmenn nå fullvaksinerte. 3,9 millioner har fått sin første vaksinedose. Antallet innleggelser er fortsatt vesentlig lavere enn i starten av pandemien i 2020 og i april 2021.