Vil fengsle spammere

Datakrimutvalget vil straffe utesendere av søppel-e-post med bøter og opp til tre års fengsel.

**Diskutér:

Fengselsstraff for spamming?** Over 90 prosent av alle utsendte e-poster i verden er spam, masseutsendte e-mail-meldinger som ingen har bedt om. I USA alene medførte spam en kostnad på i underkant av 70 milliarder dollar i 2004. Nå er en ny norsk spamlov foreslått. Du kan lese hele lovforslaget og utredningen her

Det står å lese i Datakrimutvalgets forslag til datakrimlover i den nye straffeloven. Den foreslåtte paragraf 14 sier:

"For ulovlig masseutsendelse straffes den som sender elektroniske meldinger som ledd i masseutsendelse til mottakere som ikke har samtykket. Denne bestemmelsen gjelder ikke utsendelse av meldinger i eksisterende kundeforhold, til medlemmer, eller lignende, med mindre mottakeren har reservert seg mot slike meldinger. Straffen er bøter eller fengsel i inntil ett år. For grov overtredelse er straffen bøter eller fengsel i inntil 3 år."

Dette betyr i klartekst at spammere skal kunne dømmes og fengsles for spamming, men at det fortsatt er mulig å sende ut massemail til personer som samtykker i det.

**Diskutér:

Fengselsstraff for spamming?**

God lov trengs

Utvalget mener det er mangel på gode anti-spam-lover i Norge, selv om noe spam kan rammes av markedsføringsloven og ekomloven.

"Det er avsenderne av spam det er behov for å ramme med straff. Skadevirkningene av spam gjør seg gjeldende generelt, uavhengig av hvem som er avsender eller mottaker eller formålet med meldingen", skriver utvalget.

Skadevirkningen utvalget vi søke å minimere med den nye loven er belastningen på nettet, store kostnader i forbindelse med spambekjempelse, mindre pålitelige kommunikasjonstjenester, og tidsforbruket som går med på å bekjempe spam.

— Spam anses også å utgjøre en krenkelse av det private rom, det vil si retten til å bli latt i fred, står det å lese i utredningen.

Krenker ikke ytringsfriheten

Loven skal ramme alle som sender ut masse søppelpost, uavhengig om de er privatpersoner, organisasjoner eller bedrifter.

Utvalget mener en anti-spam-lov ikke vil være innskrenkende for ytringsfriheten. Det åpnes også for masseutsendelse av e-post dersom mottakeren samtykker i å motta dette. Dersom loven ikke hadde åpnet for dette, ville alle nyhetsbrev, mailinglister, kundepleie og medlemsutsendinger blit ulovlige. Det vil også være lovlig å sende ut invitasjoner til større private selskaper.

Utvalget har ikke tatt stilling til hvor mange mail man må sende ut for å bryte spamforbudet, og sier at det viktigste er at det er en melding som sendes til mange uten at de på forhånd har samtykket til det.

Utvalget vil også at loven skal kunne ramme spammere som sitter i utlandet, når de spammer norske e-postkontoer.

  • Når virkningen av ulovlig spam fra utlandet inntreffer i Norge, kan spammeren rettforfølges her i landet. Dette er i tråd med gjeldende rettsprinsipper. Det vil jo være et problem med rettsforfølgelsen. Ofte vet man ikke hvem avsenderen er, og vet man det, kan man ikke pågripe ham utenfor Norge, sier utvalgsmedlem Svein Willassen, stipendiat ved NTNU til Forbruker.no.
  • Utvalget har ingen illusjoner om at en slik lov vil stoppe spamproblemet over hele verden, men skulle en av verdens storspammere komme til Norge, kan han pågripes her. Men loven er først og fremst ment å ramme nordmenn som sender ut store mengder spam, sier Willassen.

**Diskutér:

Fengselsstraff for spamming?**